بایگانی دسته ی اخبار مربوط به دوره های آموزشی (برگه 3)

تقویم آموزشی سه ماه سوم سال – پاییز ۱۳۹۶

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال، پاییز ۱۳۹۶ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.

نحوه ثبت نام در دوره ها

کلیه همکاران رسمی و قراردادی شرکت ملی گاز ایران، می توانند از طریق درگاه مدیریت یکپارچه آموزش شرکت (اینترانت) به آدرس training.nigc.ir (بخش سامانه فراگیر) یا مراجعه به اداره آموزش محل کار نسبت به انتخاب دوره خود اقدام نمایند.

کاربران مجاز به انتخاب حداکثر ۲ دوره آموزشی در تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۶ می باشند.

راهنما:

نام دوره: عنوان دوره در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران می باشد.

کد دوره: منظور از کد دوره، کد وزارت دوره در معاونت آموزش می باشد.

 

مهلت ثبت نام در دوره ها: ۱۵ مهر ۱۳۹۶

مهلت ثبت نام برای کلیه دوره ها تا پایان ساعت کاری ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۶ از طریق درگاه مدیریت یکپارچه آموزش شرکت (اینترانت) به آدرس training.nigc.ir (بخش سامانه فراگیر) یا مراجعه به اداره آموزش محل کار امکان پذیر خواهد بود.

شروع دوره ها: ۱۹ مهر ۱۳۹۶

تاریخ شروع دوره ها ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۶ خواهد بود. دوره های انتخابی کاربران در این تاریخ فعال خواهد گردید و کاربران می توانند از محتوای قرار گرفته شده استفاده و در آزمون های مربوطه شرکت کنند.

اتمام دوره ها: ۱۹ آذر ۱۳۹۶

تاریخ اتمام دوره ها ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶ خواهد بود. کاربران تا این تاریخ و تا ساعت ۲۳:۰۰ فرصت دارند که در دوره حضور و در آزمون نهایی شرکت نمایند.

تاریخ ارایه گزارش: ۲۵ آذز ۱۳۹۶

در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ تیم پشتیبانی سامانه آموزش مجازی گزارشی از میزان فعالیت نفرات و نمرات کسب شده کارکنان به واحدهای آموزشی ارائه خواهد نمود.

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

 

دوره های آموزشی تخصصی - فنی
ردیفنام دورهکد دورهتوضیحات بیشتر
1مخاطرات ایستگاه هاIG 9605اطلاعات بیشتر
2کلیات ایمنی عمومیIG 9607اطلاعات بیشتر
4فرآيند مطالعه و تجزيه و تحليل خطر HAZOP21435-
5آشنایی با تجهیزات ایمنی گاز رسانیIG 9611-
6اصول و مفاهیم خوردگی27601اطلاعات بیشتر
7مفهوم خوردگی الکتروشیمیایی و انواع آنIG9627-
8مديريت خوردگي27649-
9نقش عامل طراحی در کنترل خوردگیIG9623-
10اصول عایقکاری و شتاخت تجهیزات آن57009اطلاعات بیشتر
11حفاظت کاتدی مقدماتی27631اطلاعات بیشتر
12آشنایی با ابزار، قطعات و تجهیزات حفاظت از زنگIG 9612-
13آشنایی با ابزار ، قطعات و تجهیزات شبکه‌های پلی اتیلنیIG9625-
14سیستم های اندازه گیری جریان سیال83819اطلاعات بیشتر
15انواع رگولاتورها و نحوه عملکرد و تنظیم آن ها41091اطلاعات بیشتر
16شیرهای صنعتی - اصول و مبانی51024اطلاعات بیشتر
17شیرهای اطمینان - مبانی، تعمیر و نگهداریIG 9606اطلاعات بیشتر
18شیرهای قطع و وصل اضطراری و فرآیندی41081اطلاعات بیشتر
19شیرهای صنعتی اختصاصی51028اطلاعات بیشتر
20لوازم و تجهیزات عمومی آزمایشگاه65003اطلاعات بیشتر
21اصول ایمنی در آزمایشگاه65001اطلاعات بیشتر
22بازرسی فنی چشمی جوش VT - سطح 1 و 227406اطلاعات بیشتر
23بازرسی فنی با استفاه از ذرات مغناطیسی - MT - سطح 1 و 227403اطلاعات بیشتر
24بازرسی فنی با استفاده از مایعات نافذ - PT - سطح 1 و 227404اطلاعات بیشتر
25رادیوگرافی RT - سطح 1 و 227409اطلاعات بیشتر
26تفسیر فیلم های رادیوگرافی27411-
27توربین های گازی - اصول بهره برداری و کاربرد آنها52018اطلاعات بیشتر
28توربین های بخار - اصول بهره برداری و کاربرد آنها52013اطلاعات بیشتر
29کمپرسورها - اصول بهره برداری و کاربرد52024اطلاعات بیشتر
30مبدل های حرارتی - اصول و مبانی51010اطلاعات بیشتر
31تله های بخار51044اطلاعات بیشتر
32اجکتورها51047اطلاعات بیشتر
33شناخت ابزار و قطعات امدادی، نصب و تجهیزات گاز رسانیIG 9610اطلاعات بیشتر
34پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز61029اطلاعات بیشتر
35مدیریت نگهداری و تعمییرات - کلیات25015اطلاعات بیشتر
36ابزارآلات و کارگاه های تعمیرات مکانیکIG 9620اطلاعات بیشتر
37هم محوری در ماشین آلات Alignment52049اطلاعات بیشتر
38اندازه گیری و رفع نابالانسی در ماشین آلات دوار52050اطلاعات بیشتر
39یاتاقان ها و بیرینگ ها52046اطلاعات بیشتر
40آب بندها و نشت بندها52039اطلاعات بیشتر
41شبکه های صنعتی41002اطلاعات بیشتر
42PLC مقدماتی41044اطلاعات بیشتر
43PLC پیشرفته41045اطلاعات بیشتر
44مباحث تکمیلی در PLCIG 9609اطلاعات بیشتر
45PLC - Allen Bradley 141046-
46پیکر بندی و برنامه نوییسی پروفی باس در PLC S741056اطلاعات بیشتر
47پیکر بندی و برنامه نویسی شبکه اترنت در PLC S741057اطلاعات بیشتر
48DCS - PCS7 -141030اطلاعات بیشتر
49DCS - PCS7 -241031اطلاعات بیشتر
50مبانی ابزار دقیق41001اطلاعات بیشتر
51کالیبراسیون عمومی41009اطلاعات بیشتر
52کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری فشار41010اطلاعات بیشتر
53کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما41012اطلاعات بیشتر
54منابع تغذیه UPS40002اطلاعات بیشتر
55تابلوهای توزیعIG9624
56ترانسفرماتورهای قدرت42026-
57مبانی دیاگرام فرآیندی PFD/P&ID61003-
58فرآیندهای عملیات پالایش گاز81313اطلاعات بیشتر
59Network +37001-
60CCNA37011اطلاعات بیشتر
دوره های آموزشی تخصصی - غیر فنی
61مدیریت مبتنی بر شایستگی13012اطلاعات بیشتر
62آشنایی با مدیریت سیستم های یکپارچهIG 9618-
63مدیریت رفتار سازمانی13003اطلاعات بیشتر
64مديريت ساختار قراردادها در برون سپاریIG9626-
65قانون برگذاری مناقصات و آئین نامه‌های اجرایی12020-
66حقوق کسب و کارIG 9619-
67قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های اجرایی آن14142اطلاعات بیشتر
68مبانی سازمان و مدیریت09026اطلاعات بیشتر
دوره های آموزشی عمومی
69زبان انگلیسی سطح پایه یک - Fundamental oneIG 9613اطلاعات بیشتر
70زبان انگلیسی سطح پایه دو - Fundamental TwoIG 9614اطلاعات بیشتر
71زبان انگلیسی سطح پایه سه - Fundamental ThreeIG 9615اطلاعات بیشتر
72زبان انگلیسی سطح پایه چهار - Fundamental FourIG 9616اطلاعات بیشتر
73زبان انگلیسی سطح مقدماتی یک - Elementary one06001اطلاعات بیشتر
74زبان انگلیسی سطح مقدماتی دو - Elementary Two06002اطلاعات بیشتر
75زبان انگلیسی سطح مقدماتی سه - Elementary Three06003اطلاعات بیشتر
76زبان انگلیسی سطح مقدماتی چهار - Elementary Four06004اطلاعات بیشتر
77زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه یک - Pre-Intermediate One06005اطلاعات بیشتر
78زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه دو - Pre-Intermediate Two06006اطلاعات بیشتر
79زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه سه - Pre-Intermediate Three06007اطلاعات بیشتر
80زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه چهار - Pre-Intermediate Four06008اطلاعات بیشتر
81زبان انگلیسی سطح متوسطه یک - Intermediate One06009اطلاعات بیشتر
82زبان انگلیسی سطح متوسطه دو - Intermediate Two06010اطلاعات بیشتر
83زبان انگلیسی سطح متوسطه سه - Intermediate Three06011اطلاعات بیشتر
84زبان انگلیسی سطح متوسطه چهارم - Intermediate Four06012اطلاعات بیشتر
85زبان تخصصی اصول و فنون بازاریابی20407-
86مربیگریIG 9617اطلاعات بیشتر
87مهارت های ارتباطی13010اطلاعات بیشتر
88هوش هیجانی13007اطلاعات بیشتر
89روش های حل مساله و تصمیم گیری09019اطلاعات بیشتر
90مدیریت استرس09028اطلاعات بیشتر
91مدیریت زمان09034اطلاعات بیشتر
92بانک های اطلاعاتی Access07005اطلاعات بیشتر
93صفحات گسترده Excel07004اطلاعات بیشتر
94ارائه مطالب Power Point07006اطلاعات بیشتر
95واژه پرداز ها Word07003اطلاعات بیشتر
96اصول سازمان دهی محیط کار با نگرش 5S09038اطلاعات بیشتر
97اخلاق علمی حرفه ای05039اطلاعات بیشتر

اسامی برندگان تقویم آموزشی بهار ۱۳۹۶

ستاد آموزش شرکت ملی گاز ایران بمنظور قدردانی از همکاران عزیزی که از سامانه آموزش الکترونیک استفاده نموده و در آزمون نهایی تقویم آموزشی بهار ۱۳۹۶ شرکت و نمره قابل قبولی کسب نموده اند قرعه کشی ترتیب داد که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.

نفرات ذکر شده ذیل بعد از قرعه کشی در حضور مسئولین محترم امور آموزش شرکت ملی گاز ایران از بین ۳۷۲ نفر برنده هارد اکسترنال شدند.

نفرات ذیل می توانند با مراجعه به ستاد آموزش شرکت ملی گاز ایران، طبقه دوم، سرکار خانم رومنا  نسبت به دریافت جایزه شان اقدام نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است قرعه کشی بصورت الکترونیک انجام گردید و نفرات توسط سیستم و به صورت کاملا تصادفی انتخاب گردیدند.

نامنام خانوادگیشماره پرسنلینام شرکتنام دورهمدال
بهزادبازیار۵۷۹۱۸۲شرکت پالایش گاز ایلامآشنایی با خوردگی 
روح الهپروازه۵۴۹۴۲۴شرکت پالایش گاز ایلامآشنایی با شیرآلات 
رضاقربانی۸۲۶۳۰۴شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژادسطح پایه یک – Fundamental One 
محمدرضاعبدالمحمدی۵۷۵۲۹۶شرکت گاز استان ایلاممهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر 
ناصرایمانی۵۷۴۵۶۱شرکت گاز استان خراسان رضویسطح مقدماتی یک- Beginner One 
نرگسمافی۸۳۷۳۸۸شرکت گاز استان قزوینمدیریت آراستگی محیط کار (۵S) 
مهریمیرزائی۸۰۶۱۲۸شرکت گاز استان قزوینمدیریت آراستگی محیط کار (۵S) 
سیدحامدحسینی نژاد۵۹۲۹۶۶شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیسطح پایه یک – Fundamental One 
محمدشیرانی۶۴۴۰۰۵شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیآشنایی با تله بخار 
امیدآرائی۵۲۹۰۴۸منطقه ۱ عملیات انتقال گازآشنایی با خوردگی 

 

تقویم آموزشی سه ماه دوم سال – تابستان ۱۳۹۶ (تمدید شد)

با توجه به تعطیلات هفته گذشته و عدم دسترسی مناسب همکاران به سامانه فراگیر آموزش جهت ثبت نام به موقع، استثناً مهلت ثبت نام در  دوره های آموزش مجازی تقویم تابستان ۱۳۹۶ تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تمدید گردید و تاریخ شروع دوره ها نیز ۲۷ تیر خواهد بود.

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال، تابستان ۱۳۹۶ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.

نحوه ثبت نام در دوره ها

کلیه همکارانی که دارای حساب کاربری در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران هستند، می توانند از طریق درگاه مدیریت یکپارچه آموزش شرکت (اینترانت) به آدرس training.nigc.ir (بخش سامانه فراگیر) یا مراجعه به اداره آموزش محل کار نسبت به انتخاب دوره خود اقدام نمایند.

راهنما:

نام دوره: عنوان دوره در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران می باشد.

کد دوره: منظور از کد دوره، کد وزارت دوره در معاونت آموزش می باشد.

 

مهلت ثبت نام در دوره ها: ۲۰ تیر ۱۳۹۶

مهلت ثبت نام برای کلیه دوره ها تا پایان ساعت کاری ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ از طریق درگاه مدیریت یکپارچه آموزش شرکت (اینترانت) به آدرس training.nigc.ir (بخش سامانه فراگیر) یا مراجعه به اداره آموزش محل کار امکان پذیر خواهد بود.

شروع دوره ها: ۲۷ تیر ۱۳۹۶

تاریخ شروع دوره ها ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ خواهد بود. دوره های انتخابی کاربران در این تاریخ فعال خواهد گردید و کاربران می توانند از محتوای قرار گرفته شده استفاده و در آزمون های مربوطه شرکت کنند.

اتمام دوره ها: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

تاریخ اتمام دوره ها ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ خواهد بود. کاربران تا این تاریخ و تا ساعت ۲۳:۰۰ فرصت دارند که در دوره حضور و در آزمون نهایی شرکت نمایند.

تاریخ ارایه گزارش: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ تیم پشتیبانی سامانه آموزش مجازی گزارشی از میزان فعالیت نفرات و نمرات کسب شده کارکنان به واحدهای آموزشی ارائه خواهد نمود.

 

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

 

 

دوره های آموزشی تخصصی - فنی
ردیفنام دورهکد دورهتوضیحات بیشتر
1مخاطرات ایستگاه هاIG 9605اطلاعات بیشتر
2کلیات ایمنی عمومیIG 9607اطلاعات بیشتر
3پروانه های کار گرم و سرد21426اطلاعات بیشتر
4آشنایی با تجهیزات ایمنی گاز رسانیIG 9611-
5اصول و مفاهیم خوردگی27601اطلاعات بیشتر
6پایش خوردگی27602-
7اصول عایقکاری و شتاخت تجهیزات آن57009اطلاعات بیشتر
8حفاظت کاتدی مقدماتی27631اطلاعات بیشتر
9آشنایی با ابزار، قطعات و تجهیزات حفاظت از زنگIG 9612-
10سیستم های اندازه گیری جریان سیال83819اطلاعات بیشتر
11انواع رگولاتورها و نحوه عملکرد و تنظیم آن ها41091اطلاعات بیشتر
12شیرهای صنعتی - اصول و مبانی51024اطلاعات بیشتر
13شیرهای اطمینان - مبانی، تعمیر و نگهداریIG 9606اطلاعات بیشتر
14شیرهای قطع و وصل اضطراری و فرآیندی41081اطلاعات بیشتر
15شیرهای صنعتی اختصاصی51028اطلاعات بیشتر
16لوازم و تجهیزات عمومی آزمایشگاه65003اطلاعات بیشتر
17اصول ایمنی در آزمایشگاه65001اطلاعات بیشتر
18بازرسی فنی چشمی جوش VT - سطح 1 و 227406اطلاعات بیشتر
19بازرسی فنی با استفاه از ذرات مغناطیسی - MT - سطح 1 و 227403اطلاعات بیشتر
20بازرسی فنی با استفاده از مایعات نافذ - PT - سطح 1 و 227404اطلاعات بیشتر
21رادیوگرافی RT - سطح 1 و 227409اطلاعات بیشتر
22تفسیر فیلم های رادیوگرافی27411-
23توربین های گازی - اصول بهره برداری و کاربرد آنها52018اطلاعات بیشتر
24توربین های بخار - اصول بهره برداری و کاربرد آنها52013اطلاعات بیشتر
25کمپرسورها - اصول بهره برداری و کاربرد52024اطلاعات بیشتر
26مبدل های حرارتی - اصول و مبانی51010اطلاعات بیشتر
27تله های بخار51044اطلاعات بیشتر
28اجکتورها51047اطلاعات بیشتر
29شناخت ابزار و قطعات امدادی، نصب و تجهیزات گاز رسانیIG 9610اطلاعات بیشتر
30پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز61029اطلاعات بیشتر
31مدیریت نگهداری و تعمییرات - کلیات25015اطلاعات بیشتر
32ابزارآلات و کارگاه های تعمیرات مکانیکIG 9620اطلاعات بیشتر
33هم محوری در ماشین آلات Alignment52049اطلاعات بیشتر
34اندازه گیری و رفع نابالانسی در ماشین آلات دوار52050اطلاعات بیشتر
35یاتاقان ها و بیرینگ ها52046اطلاعات بیشتر
36آب بندها و نشت بندها52039اطلاعات بیشتر
37شبکه های صنعتی41002اطلاعات بیشتر
38PLC مقدماتی41044اطلاعات بیشتر
39PLC پیشرفته41045اطلاعات بیشتر
40مباحث تکمیلی در PLCIG 9609اطلاعات بیشتر
41PLC - Allen Bradley 141046-
42PLC ویژه بهره بردارانIG 9608اطلاعات بیشتر
43پیکر بندی و برنامه نوییسی پروفی باس در PLC S741056اطلاعات بیشتر
44پیکر بندی و برنامه نویسی شبکه اترنت در PLC S741057اطلاعات بیشتر
45DCS - PCS7 -141030اطلاعات بیشتر
46DCS - PCS7 -241031اطلاعات بیشتر
47سیستم مانیتورینگ Wincc41065اطلاعات بیشتر
48مبانی ابزار دقیق41001اطلاعات بیشتر
49کالیبراسیون عمومی41009اطلاعات بیشتر
50کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری فشار41010اطلاعات بیشتر
51کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما41012اطلاعات بیشتر
52منابع تغذیه UPS40002اطلاعات بیشتر
53ترانسفرماتورهای قدرت42026-
54مبانی دیاگرام فرآیندی PFD/P&ID61003-
55فرآیندهای عملیات پالایش گاز81313اطلاعات بیشتر
56Network +37001-
57CCNA37011اطلاعات بیشتر
دوره های آموزشی تخصصی - غیر فنی
58مدیریت مبتنی بر شایستگی13012اطلاعات بیشتر
59آشنایی با مدیریت سیستم های یکپارچهIG 9618-
60مدیریت رفتار سازمانی13003اطلاعات بیشتر
61حقوق کسب و کارIG 9619-
62قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های اجرایی آن14142اطلاعات بیشتر
63مبانی سازمان و مدیریت09026اطلاعات بیشتر
دوره های آموزشی عمومی
65زبان انگلیسی سطح پایه یک - Fundamental oneIG 9613اطلاعات بیشتر
66زبان انگلیسی سطح پایه دو - Fundamental TwoIG 9614اطلاعات بیشتر
67زبان انگلیسی سطح پایه سه - Fundamental ThreeIG 9615اطلاعات بیشتر
68زبان انگلیسی سطح پایه چهار - Fundamental FourIG 9616اطلاعات بیشتر
69زبان انگلیسی سطح مقدماتی یک - Elementary one06001اطلاعات بیشتر
70زبان انگلیسی سطح مقدماتی دو - Elementary Two06002اطلاعات بیشتر
71زبان انگلیسی سطح مقدماتی سه - Elementary Three06003اطلاعات بیشتر
72زبان انگلیسی سطح مقدماتی چهار - Elementary Four06004اطلاعات بیشتر
73زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه یک - Pre-Intermediate One06005اطلاعات بیشتر
74زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه دو - Pre-Intermediate Two06006اطلاعات بیشتر
75زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه سه - Pre-Intermediate Three06007اطلاعات بیشتر
76زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه چهار - Pre-Intermediate Four06008اطلاعات بیشتر
77زبان انگلیسی سطح متوسطه یک - Intermediate One06009اطلاعات بیشتر
78زبان انگلیسی سطح متوسطه دو - Intermediate Two06010اطلاعات بیشتر
79زبان انگلیسی سطح متوسطه سه - Intermediate Three06011اطلاعات بیشتر
80زبان انگلیسی سطح متوسطه چهارم - Intermediate Four06012اطلاعات بیشتر
64زبان تخصصی اصول و فنون بازاریابی20407-
82مربیگریIG 9617اطلاعات بیشتر
83مهارت های ارتباطی13010اطلاعات بیشتر
84هوش هیجانی13007اطلاعات بیشتر
85روش های حل مساله و تصمیم گیری09019اطلاعات بیشتر
86مدیریت استرس09028اطلاعات بیشتر
87مدیریت زمان09034اطلاعات بیشتر
88بانک های اطلاعاتی Access07005اطلاعات بیشتر
89صفحات گسترده Excel07004اطلاعات بیشتر
90ارائه مطالب Power Point07006اطلاعات بیشتر
91واژه پرداز ها Word07003اطلاعات بیشتر
92ارگونومی عمومی21206اطلاعات بیشتر
81اصول سازمان دهی محیط کار با نگرش 5S09038اطلاعات بیشتر
93اخلاق علمی حرفه ای05039اطلاعات بیشتر

تقویم آموزشی سه ماه اول سال – بهار ۱۳۹۶

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه اول سال، بهار ۱۳۹۶ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.

راهنما:

نام دوره: عنوان دوره در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران می باشد.

کد دوره: منظور از کد دوره، کد وزارت دوره در معاونت آموزش می باشد.

مهلت ثبت نام: مسئولین آموزش تا تاریخ ذکر شده مهلت دارند اسامی نفرات خود را جهت ثبت نام در دوره ارسال نمایند. (جهت راهنمایی چگونگی ارسال لیست به این صفحه مراجعه شود).

تاریخ شروع و پایان دوره: نفرات پس از ثبت نام از تاریخ شروع تا پایان دوره به محتویات داخل دوره دسترسی داشته و می توانند از محتوای قرار گرفته شده استفاده و در آزمون های مربوطه شرکت کنند.

تاریخ ارائه گزارش: در تاریخ ذکر شده تیم پشتیبانی سامانه آموزش مجازی گزارشی از میزان فعالیت نفرات و نمرات کسب شده کارکنان ارائه خواهد نمود.

پرسنل محترم لطفاً درخواست خود را جهت ثبت نام در دوره های ذکر شده، به واحد آموزش خود ارجاع دهند.

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

تقویم آموزشی سه ماه اول سال – بهار ۱۳۹۶

دوره های آموزشی تخصصی - فنی
ردیفنام دورهکد دورهمهلت ثبت نامشروع دورهاتمام دورهتاریخ ارائه گزارش
1دوره آموزشی ایمنی214181396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
2دوره آموزشی خوردگی276011396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
3دوره آموزشی عایق کاری570091396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
4دوره آموزشی حفاظت کاتدیک276311396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
5دوره آموزشی جریان سنج ها838191396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
6دوره آموزشی ابزار دقیق410011396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
7دوره آموزشی رگولاتور410911396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
8دوره آموزشی شیر اطمینان510271396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
9دوره آموزشی شیرهای قطع فشار410811396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
10دوره آموزشی شیرآلات510241396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
11دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه650031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
12دوره آموزشی ایمنی آزمایشگاه650011396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
13دوره آموزشی کلیات ایمنی بخش (1و2) 21001 - 21002 - 210081396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
14دوره آموزشی آشنایی با مجوز کار (بخش الف و ب)214261396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
15دوره بازرسی جوش به روش چشمی (VT)27405 -274061396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
16دوره آموزشی آشنایی با تست ذرات مغناطیسی(MT)274031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
17دوره آموزشی آشنایی با تست رنگ های نفوذی (PT)274041396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
18دوره آموزشی رادیوگرافی RT274091396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
19دوره آشنایی با شیرهایی صنعتی510241396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
20دوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی52018 -520191396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
21دوره آموزشی آشنایی با تله بخار510441396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
22دوره آموزشی آشنایی با اجکتور510471396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
23دوره آموزشی آشنایی با PLC ها410441396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
24دوره آموزشی هیدرات های گازی813131396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
25دوره آموزشی مبانی اتوماسیون صنعتی410051396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
26دوره آموزشی آشنایی با انواع کوپلینگ و روش های هم محورکردن ماشین آلات520491396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
27دوره آموزشی آشنایی با روش های نگهداری و تعمیرات57018 -570191396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
28دوره آموزشی آشنایی با انواع نابالانسی و روش های بالانس کردن ماشین آلات520501396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
29دوره آموزشی Network +370011396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
30دوره آموزشی CCNA370111396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
31دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (PROFIBUS)410561396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
32دوره آموزشی آشنایی با اترنت صنعتی410571396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
33دوره آموزشی PCS 7 - مقدماتی12964- 410541396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
34دوره آموزشی PCS7 - پیشرفته12882- 410551396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
35دوره آموزشی Wincc410651396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
36دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی410001396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
37دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار410101396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
38دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما410121396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
39دوره آموزشی آشنایی با منابع تغذیه اضطراری400021396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
40دوره آموزشی بیرینگ520461396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
41دوره آموزشی توربین بخار52014-520131396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
42دوره آموزشی کمپرسور52024- 52030- 520311396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
43دوره آموزشی ابزارآلات و کارگاه های تعمیرات مکانیک55002- 550031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
44دوره آموزشی PLCمقدماتی410441396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
45دوره آموزشی PLC تکمیلی*410451396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
46دوره آموزشی PLC پیشرفته410451396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
47دوره آموزشی مبدل های حرارتی510101396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
48دوره آموزشی مبانی و مقدمات نشت بندگازی520401396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
49دوره آموزشی شناخت ابزار و قطعات امدادی، نصب و تجهیزات گاز رسانی813091396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
50دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات ایمنی گاز رسانی813041396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
51آشنایی با ابزار، قطعات و تجهیزات حفاظت از رنگ276311396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
52 دوره آموزشی آشنایی با فرآیندهای گازی813131396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
دوره های آموزشی تخصصی - غیر فنی
ردیفنام دورهکد دورهمهلت ثبت نامشروع دورهاتمام دورهتاریخ ارائه گزارش
53دوره آموزشی رفتار سازمانی130031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
54دوره آموزشی مدیریت مبتنی بر شایستگی90291396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
55دوره آموزشی پولشوئی141421396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
56دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت90261396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
دوره های آموزشی عمومی
ردیفنام دورهکد دورهمهلت ثبت نامشروع دورهاتمام دورهتاریخ ارائه گزارش
57دوره آموزشی زبان تخصصی ( کسب وکار)60271396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
58دوره آموزشی زبان عمومی سطح 106001- 060021396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
59دوره آموزشی زبان عمومی سطح 206003- 060041396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
60دوره آموزشی زبان عمومی سطح 306005- 060061396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
61دوره آموزشی زبان عمومی سطح 406007- 060081396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
62 دوره آموزشی زبان عمومی سطح 506009- 060101396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
63دوره آموزشی زبان عمومی سطح 606011- 060121396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
64دوره آموزشی زبان عمومی سطح 706013- 060141396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
65دوره آموزشی زبان عمومی سطح 806015- 060161396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
66دوره آموزشی آراستگی محیط کار - 5S90381396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
67دوره آموزشی مربیگری133081396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
68دوره آموزشی مهارت های ارتباطی130101396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
69دوره آموزشی هوش هیجانی130071396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
70دوره آموزشی حل مساله90191396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
71دوره آموزشی مدیریت استرس90281396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
72دوره آموزشی مدیریت زمان90341396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
73دوره آموزشی دوره آموزشی Access 201370051396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
74دوره آموزشی Excel 201370041396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
75 PowerPoint 2013 دوره آموزشی70061396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
76Word 2013 دوره آموزشی70031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
77دوره آموزشی ارگونومی212061396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
78دوره آموزشی اخلاق حرفه ای50391396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23

اسامی نفرات شرکت کننده در نوبت دوم تقویم آموزشی زمستان ۱۳۹۵

در تقویم آموزشی فصل زمستان ۱۳۹۵ در نوبت دوم، تعداد ۱۳۶۶ نفر از کارکنان محترم در سامانه و در دوره های درخواستی ثبت نام گردیدند که لیست آن در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. همکاران محترم می توانند در مدت زمان مشخص شده از دوره ثبت نامی استفاده نموده و در آزمون هر دوره شرکت نمایند.

در همین راستا برای تمامی نفرات فوق چناچه در سامانه ثبت نام نشده بودند، در صورت وجود شماره تماس در مشخصات ارسالی، نام کاربری و کلمه عبور پیامک گردیده است، ولی بسیاری از همکاران محترم به دلیل اینکه پیام های تبلیغاتی شماره تماسشان بسته بوده، موفق به دریافت پیامک نگردیده اند.

لذا در صورتی که نام شما در لیست زیر وجود داشته ولی نام کاربری و کلمه عبور را دریافت نکرده اید. می توانید با شماره تماس های پشتیبانی سامانه ارتباط برقرار نمائید.

شماره پشتیبانی: ۸۴۶۵۱۸۳۰ و  ۸۴۶۵۱۸۲۹

و یا در صفحه “پشتیبانی سامانه” درخواست خود را برای دریافت کلمه عبور برای ما راسال کنید، تا در اسرع وقت کلمه عبور به ایمیلتان ارسال گردد.

 • از از کادر جستجو زیر می توانید نام و  نام خانوادگی خود را در کل جدول بررسی نمائید:
نامنام خانوادگیشماره پرسنلیدوره آموزشیتاریخ شروع دورهتاریخ اتمام دوره
ابراهیمجعفری598410دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
رشیدباغبان مظلوم570212دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
بهزادعجمیان581382دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محمدشاهسونی560596دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
فرهاديوسف زاده563537دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مسعودشبانی نژاد599099دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مسعودفتحی540828دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
سید مسعودسجادی موحد597002دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
رسولنوشادی589381دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
امینصاحب محمدی560701دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حمیدفاطمی529516دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مجتبیمردانی خو570209دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
صالحنعمتی جهرمی599032دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
غلامرضاسلیمی598816دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مسعودبهرامی حقیقی589303دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
اکبرکهزادی پور598067دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
یاسرپوریوسف589542دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مسعودطاهونچي589851دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حبیب اللهشاکریان قهفرخی560553دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محمدرشیدی544333دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محمدرضامهدی پور589400دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مهدیطالب پور561342دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مهدیقایدی589393دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
علیرضاصیدی599108دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
غلامرضاموسویان544795دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
علیعبدی پور559763دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مالکعموچی فروشانی576469دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حسینمهراب نژاد572831دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
جلالسکوت نیا561383دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
کاوهاکبریان رکنی574612دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محمد جعفرنافه فشان545434دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
علیرضابلند قامت پور599068دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
علیرضاقیاسی570170دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حمید رضامتذکر566801دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
امیرهوشنگخانعلی زاده598084دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محسنهدایتی545411دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
امیرافراسیابی598175دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
یوسفپالیزی576340دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
سینارضی598388دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محسنجعفری560594دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
علی محمدصمیمی598394دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
آرشصبور545414دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حسینرنجبرزاده592273دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محسنبیگ میری589312دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
رسولنیکو نژاد570328دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حمزهکارگر نژاد598875دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مجتبیکریم زاده560538دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
امیرعلیزاده ارمانیه598138دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محمد جوادزارعي579772دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حامدخزائی598115دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حامدرئوفی561257دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
جعفرحمید598108دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
سجادحیدرزاده576444دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
پژمانزارع598100دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مهدیباقری543453دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
یحییرادی نجف آبادی594897دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
امیرحسینجلیلیان598103دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
سلمانزارعی598730دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
رحمانزندوکیلی545237دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مجیدمعین الدینی576473دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محمدعلیرحیمی صادق570637دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محمد جوادزنگانه543761دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مجیدخدامی نژاد599470دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
سعیدهوشمندی573567دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
محمدرضائی595925دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
فرامرززارع580020دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
سجادداودی596699دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
علیروحانی تزنگی595862دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
میثمشجاعی597534دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
ذبیح الهرعیت پیشه571537دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
فرهادمعصومی جوکار595872دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
مرتضینجاری573214دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
علینظیری595919دور آموزشی آشنایی با مجوز کار (مجموعه الف و ب)1395/11/151395/12/15
حسنفلاحی559813دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
شهرامهرمزدی560465دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
سعیدجیهونی570117دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
علیرضاکشاورز540802دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
مهدیشوقی598019دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
عبداللهسلیمی549589دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
وحیدخاکی581158دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
امینسرلک833158دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
سعیدخیبری589342دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
روحاله کرم پور598038دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
آرشصراطي نژاد591002دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
مریممودت570161دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
حبیب اللهچمن آرا570129دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
کیانوشناویا563547دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
زهراآقابابائی562363دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
مسعودنظری598780دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
علیدوستی زاده635226دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
محسنزمانی543818دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
سجادایزدپناه595946دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
عبدالهظهرابی536551دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
غلامحسیننصیر664964دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
مصطفینوشاد577532دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
فاطمهصادق زاده589227دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
وحیداسدی595907دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
امیررضاامیری مقدم502738دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
علیدهیادگاری574861دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
مهدیبازدار574847دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
محمداعتمادی826060دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
حمدالهنجفی پاریزی562758دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
منصورهعارفی کرمانی827372دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
محمودرسولی راد615310دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
ابراهیمناصری محمد آبادی639722دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
طاهرامیری804799دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
حمیدرضاکریمی راد564651دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
میثمعطایی804811دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
مجیدشیرپور828759دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
هورمزدمیلادپور560054دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
مجیدنفیسی نژاد639615دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
رضادستیار571565دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
احساناکبری597090دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
رامینپناهی زاده597074دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
علیرضافرقدانی572992دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
مهردادحبیبی597352دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
اصغرکیماسی599313دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
سعیددرخشان595873دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
محمدعربی536796دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
محمدفرخی579385دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
شمسعلیاحمدی دوق لو805497دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
محمدامینفرقانی560713دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
روح الهبینائیان595875دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
سلیمانمحمدی843552دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
روزبهبه آموز579384دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
علیرضاابراهیمی592293دوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/11/151395/12/15
بهرامنورانی642913دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
سعیداسفندیار پور4650492629دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
رضاطلايي زاده563542دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
عمادغلامی آهنگران598058دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
ساسانگلابی598129دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
مهرانقوی581409دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
احسانمبینی549946دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
حسينصابري559775دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
حسینعصیانی خوزانی561646دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
وحیدحسین پور590700دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
جعفرمنوچهری589431دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
دانیالقادری598061دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
احسانموفق570354دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
مصطفیکاظمی597973دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
رسولپوروطن563676دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
اشکانشیخی581480دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
داریوشاسدی570249دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
سید یعقوبحسینی639636دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
مهدیشریف رازی560683دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
یونسعلیزارعی599121دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
شهرامملائی برنتی592412دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
علیبحیرای560704دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
محمدحسینتهرانی545139دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
احمدکرونی576994دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
ابراهیمصفری537964دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
حمیدرضاعامری564097دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
محمد جوادسجادی فر566877دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
عباسمومنی804779دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
امینعبدی پور571589دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
سیداحسانفردانی560058دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
هادیجعفرزاده579304دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
امیرحسینصادقیان558141دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
محمدحاجی صادقی574694دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
مجیدنصوحی545024دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
سروشابراهیمی597364دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
علیرضارشیدی مقدم595884دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
عبدالرضاامینی537640دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
ابواقاسمکریمی560050دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
هادیصاحبی595092دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
محمدرضابیگی ثانی624826دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
هادیاکبری805263دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
سید مرتضیسادات باریکانی837090دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
رحیمسپاسی636117دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
رضاصفری825287دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
افشینسامانیان561934دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
داودعباسی579524دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
احسانهمت زاده593598دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
کامرانکاوه561928دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/11/151395/12/15
محمددادور589504دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
سجادکرمی نژاد589379دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
محمدسلیمانی559753دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
نسیمملکی563707دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
احسانسعیدی589733دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
حسینکایدانی585948دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
افضلعرب589730دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
احمدباقری593448دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
یاسینجمالی حاجیانی833085دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
امینرستم پورآتشگاه598501دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
میثمسلطانی806502دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
مهدی یاریمهدی یاری824748دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
سید جمالجعفری805027دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
روح الهروح اله عظیمی805098دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/11/151395/12/15
عليمصري563630دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
عبدالنبیگوشه نشین598939دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
مهردادنيكپور563552دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
عباسدارابي563612دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
محمدعلی رزمجو589334دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
فرماناحمدي آبگرمي503717دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
سیدمحمدمهدیپرنیان575132دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
علیزندی کشکولی540649دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
مصطفیافرا563829دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
مجیدتوحیدی595987دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
بهرامجاویدان569248دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
سجادقزلسفلو571708دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
عباسسیاوشی639047دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
پژماناخلاقی536647دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
علیسلطانی578292دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
مهردادمحمداندکایی842545دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
محمدشریفی843516دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
علیرضاباقری نژاد536731دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
محمودرضازارعی597000دوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/11/151395/12/15
الهامفقیهی839037دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
منصورخلاري540831دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سعیدخوانچه زر598344دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
اصغراحمدی542187دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
احسانزارع570363دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
علیرضاامیری593102دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سعيدزيداني589526دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
عباسباغبانی539475دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سهيلزنديه570238دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سعیدشریفی پارسا597344دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
عباسبختي563587دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
محمدرضازندیه550046دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
ابراهيمسعيدي560592دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
امیرسهرابی545515دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
جليلشجاع زاده550040دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
عقیلبا هنر598327دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سعیداحمدی زاده584347دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
بهمنصمد پور642526دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سعیدجلیلیان598783دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
ناصرحسینی562165دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
احسانمصطفوی574682دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
جوادموسوی پور545141دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
علیگرانمایه575133دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
ابوالفضلشکیبا554713دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
افشینامامی خواه595939دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
مصطفیمحبی560712دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
حسنعلیرمضانی ورزنه643962دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
احمدهوشمندی567153دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
پارساپروین530894دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
مهدیجعفری574126دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
حسنفلاح574867دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
حمیدرضاصفی زاده639947دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
مهدیعلی حسینی842890دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سعیدسلطانی نژاد549870دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
مهدیگیلانی826042دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
محمدعلیعلمداری564096دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
مهدیسلیمانی نیا576226دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
کوروشنادری842904دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
اسماعیلفاتحی راد562779دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
جوادشکاری562677دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
علیرضانوحی575146دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
حسنشربتی523069دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
عیسیلشکربلوکی588529دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
محمد علینسیمی590320دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
عرفانحیدری643557دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
حسنعسگری516627دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
محمدپاپری560064دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
غلامرضامحمدی خشوئی559370دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
کیوانودادی560114دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سیدعلیسیدی59739دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
حمیدرضاانصاری596714دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
شهریارجمشیدی655338دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
بهرامحیدرنیا563507دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
علیرضامهدیان571723دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
محمودشمس تزنگی805559دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
افشینقربانی585286دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
حمیدنصرت آبادی596715دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
سعیدفرهادی593036دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
علی اصغربرزگرلو599371دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
محمدمصلحی584791دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
محمدکشاورزی642527دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
آیت الهرجائی نیا531975دوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/11/151395/12/15
مجیدجمشیدی563693دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
عقیلبا هنر598327دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
روح الهعاشوری570018دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
علی اصغرقوشه ای570357دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
فرشادافشار589295دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
سید حمید رضاطباطبایی زاده579065دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محمدفلاحتی598959دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
سعیدکریمی563712دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
علیمکوندی581428دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محمدرضاعلی زاده599103دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
علیعلایی563622دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
حمیدعثمانی586444دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محمدچاوشي فروشاني598343دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
مهدیحیدری597587دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
ابوطالبنعمتی598982دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
مهدیکرمی563700دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
عیسیمحسنی549972دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محمدامیننویدی569894دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
هادیشهیدی مقدم580585دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
فرهادمولایی597558دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
مهرابقبادی بیگوند562224دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محمدعلیرحیمی575136دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
سیدمحسنپایمرد583746دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
هادیملک مکان582563دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محسنپزشکیان670437دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محمدحسینخراسانی مطلق545318دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محمد امینسعیدنیا571570دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
سیدعلی رضامیرکمالی راینی668561دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
ولی الهمقصودلو633405دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
غلامرضامنتظریون641185دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
حمیدباستانی563479دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
امان محمدایگدری564871دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
جلالفرجی567928دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
پرویزدرخشانفر535371دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
فرشاداحسانی599311دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
احسانشجاعی زاده597719دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
عباسمهرابی560730دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
علی اصغرخلیفه560333دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
مجیداندیشه تدبیر619239دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
معینشفیعی سروستانی560737دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
علی رضاطهماسبی سروستانی835178دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
علیرضاعباسی نژاد825279دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
سعیدزارعی751799دوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/11/151395/12/15
محمدتقیطاهری566510دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
آرشنبوی محلی534718دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
داوودکریمی667386دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
محمدگوهرنژاد589258دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
رضاميرزاوند589740دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
کاوهفدایی579455دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
عباسصداقت570254دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
محمدمهدی ابراهیمی570242دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
مسعودحقیقی اصل563084دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
الیاسمهرائین598894دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
شهروزهونجانی570065دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
مهدیباجلان574376دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
حیدررضائی584551دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
محمدعلیرحیمی575136دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
غلامرضاشمسایی634289دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
سیدالیاسهاشمی باباحیدری654349دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
عباسمحمدی گیسکی578305دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
زین الدینولی زاده599589دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
مهدیذکاوتی544665دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
محمدرضاسلیمانی ماهانی544741دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
حمدالهعباسیان ایری سفلی536789دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
عباسایمانی برنجستانی563275دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
علیعقبی طلب639049دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
نعمت الهآذر حزین668157دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
مجیدرجب لو506873دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
مسلمسرایلو669773دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
امیرحسینراشدیان568259دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
شهریارنظری642707دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
محمدملک محمدی559496دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
فرج الهرستمی825123دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
بهنامخاتم538124دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
محمدرضامهدیان635554دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
حمیدسلمانی537127دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
نوراحمدسلطانی595859دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
جلیلاسکندری560722دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
یاسرحسینی599368دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
صدیقهکبیری599073دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
علی اکبرتوانافر560066دوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/11/151395/12/15
علی اصغرحق بین638827دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
شهرانشفیعی545039دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
سیدحسنمیری634473دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
عباسسلطاني563680دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
محمدباقرنجیب زاده576467دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
آرشیزدانی589443دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
رضاخلیقی596758دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
محمدمفيدي فرد579821دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
سجاداسدی زاده589435دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
مرتضيمحمودي598077دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
حسنفتحی راد570304دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
حمید رضاعزیزی644166دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
ايمانمرادي سبز كوهي563518دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
سجادحاجی احمدی598132دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
علی رضاابراهیمی537168دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
سیدمهردادرودشتی639759دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
عادلزارع589522دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
حسینخطیبی شهری560582دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
شهرامشریفی570288دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
حامدامینی589476دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
اکبردهباشی662814دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
جوادملکانی578492دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
فریبرزفتاحیان806148دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
مرادخوش بیان569853دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
ابراهيماصغري بادكي563185دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
کامرانشریفی562162دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
حبیب الهکاظمی584389دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
هاشممعصومی596244دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
علیرضاعمیدی580863دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
علیرضاسلطانی544697دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
شهرامشریفیان دهکردی546654دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
سحرآقاابراهیمی سامانی564949دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
علی محمدملائی نوده500315دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
محسنپیری شیره جین588530دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
یحییرضایی593114دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
محمدهداوند816363دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
عبدالرسولنیکنام560410دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
مجتبیصباحی843583دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
جعفرقاسمی599369دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
روح الهمحمودی570341دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
اسدالهشریفی579172دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
رسولقیصری583835دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
حسینعسکری595928دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
حسینولدخانی561945دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
سید محمدهاشمپیراسته805237دوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/11/151395/12/15
بهزادصفائی537146دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
عبدالهفخرایی598037دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
رحیمفرازمند563538دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
مجتبیهاشمی ده سروی570334دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
سعيد ميرعباسينجف آبادي589735دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
علیرضارازقی598016دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
محمداميري598820دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
امیدنظری804777دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
پیمانروستایی824579دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
محمدابراهیم زاد597846دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
حسیننبوی576576دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
بهرامچگنی نژاد575288دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
شعیبخانمحمدی595375دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
احمدالفتی595945دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
سجادنظری598721دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
روح الهقیطاسی588181دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
کریمشیخی575294دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
پویانازهاری598782دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
پیمانناصریان597509دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
روح ا...خالکی579000دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
علیهمتی576993دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
ابومسلمغریبی560325دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
نفیسهتقوی594309دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
حسینعسکری زاده ماهانی549995دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
علیعباس شهربابکی826021دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
محمدرضامیرزائی574846دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
سمیهمیرزایی565506دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
رضاطهماسبی کوهپایه826189دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
رضارضائی574862دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
محمدجوادبهجت652283دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
سلیمانپور جبار669029دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
علیابراهیمی642252دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
احساناحمدی843804دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
سید داوودمحمودی825271دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
فرشیداسودی خانگهدانی843805دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
اکبرقاسمی825117دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
علیرضایی خانکهدانی843798دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
روح الهقرمزی571728دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
حجت الهقهرمانی513551دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
سیدمحمدموسوی شهرکی595869دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
حسینباقری نژاد594998دوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/11/151395/12/15
مصطفییاری573046دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
سیدمحمدحسنسعید589247دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
حسنمحبي563625دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
احمدریاحی563567دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
حسیناسماعیلی563582دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
محمد مهدیصحبتی596531دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
محمدحسیناعتمادپور546680دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
سهرابدهقانی563834دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
محمدعلیعطاریان574685دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
محمدمهدیفیاضی576212دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
علیرضاصفری508433دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
مهدیعابدیان595954دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
امیرحمزه پور351704دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
مریمحاجی اسبویی599129دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
رضاخاکسار نژاد638176دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
احسانابراهیمی575147دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
سید احسانحسینی831003دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
محمدعرب635885دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
محمدجوادکمال غریبی546126دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
احسانحکیمی575053دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
حجتعباسی رستمکلاته588527دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
سید حسنمیر آئیز631323دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
سجادجیریائی571456دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
ذولفقارزارع831776دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
ابوالفضلظهیری513670دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
محمدرضاکرمی573566دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
محمددبیری596712دوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/11/151395/12/15
صالحزارعی589566دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
ابوالحسندرویشی579484دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
فرزادعلي زاده579415دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
جعفرپاکدل598018دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
مهبدامیری599192دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
رامینحسن نژاد569639دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
داریوشصوفی امامی560643دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
محمدامین صالحی597188دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
علیامیری خالص559783دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
فرشادعلی زاده598010دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
احمدابطحی541355دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
سامانقلی پور579467دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
یعقوبنوری554549دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
احدعباسی590335دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
اسلامعلیزاده امینلوئی563211دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
فرشیدفرشیدفر563165دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
آرشبنائی فر574232دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
علیرضاسیوندیان545148دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
محمدمهدیاسماعیلی574864دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
پرینازسلیمانی581641دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
سید رسولربوسه513025دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
محمد رضاخویی639721دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
سید محمدحسینی واعظ540704دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
حمیدقزلسفلو668449دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
قاسمنجاریان دورنکلایی545166دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
عبدال رزاقتقان پور563473دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
محمدرضامقتدر541170دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
محمدملک محمدی559496دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
محمودواحدی576546دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
جوادستاری قهفرخی596540دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
سیدعلیفرخانی595977دوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/11/151395/12/15
محمد حسینفرخی559772دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
محمد مسعودعاطف579426دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
علیخانی امینجان570759دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
محمد حسینابولحسنی539512دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
عزت الهگودرزی523074دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
رضاپرویزی599307دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
عادلنوذری595877دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
علی اکبرمبشری571985دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
حمیدخانی595840دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما1395/11/151395/12/15
سلمانکرم پور574972دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
صمدبهزادي589489دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
محمدعلیسرایگرد افشاری563746دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
حنيفمحمد پور579463دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
محمدعليسركوبي570356دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
احسانجوهری804954دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
بهزاددلشاد804920دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
مسعودجمشیدزاده806008دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
یونسزرگوشی824958دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
حمیدسلیمان بیگی806024دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
حسینمحمودی836413دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
صادقبابایی804753دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
ابراهیمعزیزیان836419دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
سمیهآقاجری805072دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
محمدلهراسبی618400دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
رضااسمعیلی558941دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
الهاممقصودی626415دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
رابعهشریفی راد590313دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
نعمت الهخدامی مظفرآبادی578304دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
علیپوراسماعیلی575142دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
حمزهبرزگر لو836992دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
حاصلبرامکی825274دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
هادیحیدری805554دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
علیمزارعی843793دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
رحمانزارعی805476دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/11/151395/12/15
بهزادجعفری627972دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار1395/11/151395/12/15
سید حسیناحمدی598937دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار1395/11/151395/12/15
جمشیدقنبری663382دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار1395/11/151395/12/15
عبدالحمیدجرجانی668574دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار1395/11/151395/12/15
جمشیدخلیلی616956دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار1395/11/151395/12/15
احمدانصاری597089دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار1395/11/151395/12/15
مسعودابراهیم صیقلانی59354دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار1395/11/151395/12/15
سید جواددهقانیان580804دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار1395/11/151395/12/15
عبدالهیونس آرا552315دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
سید اسماعیلحسینیان برزی588111دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
عباسمشایخی571272دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مجتبیمتولیان598046دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
سجادشریف دشتی640949دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
بهروزکاظمیان فر581516دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
علیپورحسنی561266دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
شهرامسواری بختیاری560532دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
هادیآجامی586105دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
حسنحب نقي589399دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
علیرضادهقان595098دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مجیدقرایی563521دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
علی رضاضیائی آذر خوارنی639646دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
علیسعیدی598071دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
کامرانگلزار549692دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مسلمنجاتی598041دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
سيد فرخشريعت نبوي563561دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
خادم الرضاکرمی نژاد570268دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
حسنصدرجوادی599334دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محسنفرخنده پی629125دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مجیدسرکاری589551دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
سهیلرحمانی هریس598023دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
امیرزندوی فرد589329دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
جوادشيري589285دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
عابدفاضلی بخش595179دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
عباسدوراهکی598961دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
احسانفرخی593451دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محمدميرزاوند589397دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
حمیدایزپناه561172دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
حمیدرضافضلی شهری589423دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
علیزارعی589343دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مهدیغلامی598065دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
عليسیف اله پور589254دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مهدیفولادی598429دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محمدرضایی598345دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
احسانشایان635284دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محمدعلينيارمي563589دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
سید محمد جوادغریب زاهدی573396دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مرضیهذاکربیدهندی552350دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مریمخطیبی560791دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
افسانهمیرزاحسینی512723دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
علیرضاقادربیگی806157دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مسعوددستمال چی550127دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
فریدونمظفری806173دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
سعیدهکمری577546دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
حمزهذبیحی فرق540705دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
عیسیخامکی524613دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
جوادیزدانجو587362دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
سهیلارنجبر571592دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
بهرامشیروانی639725دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
وحیداحمدی599475دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مرتضیرضایی670032دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محسنرحیمی569880دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
هادیآسپار567337دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
رضابابایی پور571838دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
منصورنیکخواه550122دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مهدیخواجویان587356دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مصطفیشمسی559339دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
ابراهیماسکندری545019دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
ابراهیمفاضل545017دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
حسنصادقی502340دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مهدیتوکلی زاده597083دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محمدصادقمرسلی فردوئی570061دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
داوودسعادتی573290دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
سینانباتی شغل598607دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محمدحسینایل596700دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
فرزادزارعی583896دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مهدیلافی پور571716دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مسعوداحمدی598759دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
نوازالهمزارعی505652دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
بهمنمنوچهری571732دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
حمیدرضاحسن شاهی843593دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
علیجوکار507280دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محمدعلیبرزگر فهلیانی572263دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
علیکریمی502606دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
الیاسایزدی751793دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
اسلامانصاری575691دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
پیمانحاصلی543238دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
مهدیهمدانی نژاد537663دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
ابراهیممولایی560202دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
یاسربیرقی599380دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/11/151395/12/15
محمد هاشمموسوی563498دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
علیرضاالهی پناه574068دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
احمدعليشفيعي559732دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
احمدآرین مهر560277دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
حسینفرزندی559801دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
سعیدترابی561569دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
احسانبواناتی570987دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
حسینآزادیخواه587353دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
امینبرزیگر550074دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
امینفقیهیان573079دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
فرشادخیزاب599317دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
امیرشاه محمدی546012دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
محسنرستمی597940دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
صالحدارابی560108دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
لالهالماسیان571579دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
محمدرضاعظیمی560096دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
مجیدنوحی596148دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
مجیدرضایت561947دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
ابراهیمیونسی572994دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
مسعودپرهوده596707دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
عبدالحمیدمیرشکاران573371دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
مجتبیقایدی جشنی805447دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
محمدامیرعباسیان579518دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
محسنساسانی نسب595885دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
اصغرولائی پشوتن561941دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مقدمات نشت بند گازی1395/11/151395/12/15
قدرت الهکمالی نژاد623806دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
محسنمحمدزاده589840دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
مهردادتاج‌امیری541406دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
حمیدزارع652090دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
حسینقدیمی563338دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
محمدرضامرادی541841دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
محمدخلفانی540856دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
مهدیرحیمی643837دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
مهدیدهقان جزی570284دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
اصغرشاهینی589849دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
امیرحسینپورمند588191دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
ملکملک نژاد اهرمی501693دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
فرهادرحیمی592112دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
حجت الهآقاجری541773دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
حجتصالحی589244دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
مهدیغلامی842808دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
جلالقاسمی562183دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
حیدرشاکری549530دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
هوشنگصیادی پور549961دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
علیوحیدی551691دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
خسروحاجي زاده529008دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
علیخوارزمی راد582227دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
بهمنبازگیر545401دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
عقیلزیبا پور545129دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
اصغرخسروی سامانی544554دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
علی اکبرقره خانی590262دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
محمدعلیرحیمی500670دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
مسعودکشاورز530710دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
علیخلیل منش578335دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
رحیمملکی503533دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
علیرضاقره قاشی531034دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
کاظمفرامرزی504879دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
محمد تقیدرستکار540699دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
اسدالهمنوچهر517203دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
الهه ساداتحسینی563481دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
مهدیعظیمی517655دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
حمیدرضارئیسی545021دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
مهرانتوانگرریزی560083دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
محمودشهیدی500107دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
بهروزاعظمی570978دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
ابراهیمحیدری579801دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
مسعوددهقانیان534105دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
محمدانتظامی لرکی596713دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
روح الهابراهیمی560412دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
کیوانصادقی598586دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
محمدحسنعسکری571750دوره آموزشی پول شویی1395/11/151395/12/15
بابکنوری635863دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
عباسخلیلی575255دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
کورشرحمانی540615دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محمدنعيمي561363دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
بهزادعظیمی563584دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مهدیگرامی563586دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
فریدونپرویزی561453دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
منصورساطعي563564دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محمدحسینراضی563745دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
ابراهیمحسن زاده570272دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
هادیراستین541529دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
هومنآقازاده563524دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
آرشجازمی563743دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مهدیغلامیان598425دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محمد رضالاله سنگی541844دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
عباسادراكي563619دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
علیرضاسلطانی548570دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مژگاناحمدی570373دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
صلاح الدینحسنی559762دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
سید حبیب الهبحرالعلوم561673دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
حسیناسدی549496دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مجتبیبیگی550011دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
حسنزرگوشی559358دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
سعیدجندیلی836408دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
اله ویردیعبداله زاده639194دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
طیبهنعمتی573107دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
نسرینبلاسمی575291دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
فرخندهمنصوریان562185دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
طاهرهدهقانی572326دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
عاطفهمیرزایی جابری574660دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
لیلیصفی544884دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
حسنپزشکیان662441دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
سعیددلارام536688دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مریمآسیون571969دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
عباسبرجعلی پور578425دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مریمحبیب پوردهکردی575309دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
نجمهامین گوهری831659دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مهدیخاکساریان827165دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محمدحسینخراسانی باغینی529330دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
پروینرجائی نژاد574875دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
اکبرمنظری توکلی564044دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محمد رضاعلی مردانی558139دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
علیرضاموسی زائی635547دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
عبدالخلیلکوکلانی517783دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
علیرضامنتظری560087دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
نیمانیکبخت599488دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مهدیابوالحسن بیگی579168دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مهدیدریس572826دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
فرزانهخدادادی اشکاء555286دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مهدییزدی579171دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
منصورموردزاده537173دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محمدعلیمزارعی503194دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
احمدراشدی مجاز595867دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
سجادگودرزی561924دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
علیکمالی582164دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
سیدمسلماکوانیان545232دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محمودخشنود505418دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
حامدروحی599205دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
قاسمروائی564960دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مهدیصدیق منش583825دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
امینپوربیرک559848دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محسننوروزی530861دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مژگانجهانگیری804721دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
مریمزارع571381دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
سعیدصمصامی664059دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محسناحمدی561946دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
داودنیکنام549932دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
محمد جوادممتحن845525دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
روح الهجهانبازی571706دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
حمیدعلامه زاده598989دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
فرهادامیری521214دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
سیداحمدکمالی560233دوره آموزشی حل مسئله1395/11/151395/12/15
معصومهجزء کنعانی571687دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محمدباقری826881دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
عنایت الهجعفری539477دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
عباسبهرامی541375دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
سیدعلی اصغرخیری جلودار542293دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
عبدالرسولهژبریان542952دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
سيدعبدالرضاموسوي دشتستاني508726دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
احسانداودی563150دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
معصومهزبیحی560139دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
هوشیاراحمدی592010دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
سعیدشیخایی540617دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
طاهابنی صفار591008دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
مهرانصادقی599151دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
مسعودممتازي545413دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
علیکمایی592690دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
سعیدکشفی574072دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
علیرضانجومی541182دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محمودكريمي افشار559687دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
امینحاجی قاسمی563579دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
جعفرجاشوئی منفرد563751دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محمدرضاطیبی خرمی541837دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محمدعرفاتی512138دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
پرویزبهارلوئی652560دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
اسدعاصم ابادی563803دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
بهنامشفیعی571022دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
ابوالقاسماحمدی841109دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
وحیدجعفری592365دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
بهزادپورمند804087دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
یاشاربیات595948دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
حسینبرخوردار575208دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
احسانباقری زاده595767دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
امیرهمایونرضاییان لنگرودی643154دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
حمیدپورعبداله544615دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
مریمزنگی آبادی562765دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محمدحسنهادی642924دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
صدرالهبهروز فر561577دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
غلامرضاحاتمی513029دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
حمیدرضارستمی561347دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
علیرضادهقانی561566دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
مهدیخالق پناه560102دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
ابراهیمخوانساری فرد595787دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
علیرضااسکندری536645دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
عبدالمجیدصباغی576669دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
احسانفروزانفر837217دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
ابراهیممرادی842437دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محسنرستادی579400دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
سیدجعفرهاشمی663670دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محمدصابرصفری فرد837154دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
عبدالحمیدزاهدی دره شوری671015دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محمد مهدیفهندژ سعدی825164دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
هادیکارگر596655دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
قاسمطلائی571756دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
ضرغامحاجی زاده573375دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
یحییباقریه593862دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/11/151395/12/15
محمودبیهقی513585دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مریماقدسی584757دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
خدیجهنخعی592847دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مهدینوذری596903دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محسنمروت539712دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمودرسولي561350دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
هرمزبینش559700دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
صابربلاغیاینالو545421دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
عبدالرضارادفر541633دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
ابراهیمعوضی پور549680دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
كيهانلايقمند560557دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مهدیحسین پور مطلق563526دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
رمضانفارسی زاده524202دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حبیبابراهیمی570346دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
رسولشعبانیان541501دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدعليافشاري563624دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
امان الهخضری540865دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سید عبداللهموسوی نژاد598376دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
میلادلیراوی599189دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مرتضيثابت559711دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
الهامیوسفی574084دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
كاظمروستافارسي589351دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محسنقلندری559818دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مرتضیخرم کشکولی570121دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
امينمصلي نژاد563528دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمد ابراهیمآثاری563502دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مهدیاحمدی541637دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
شبنمیوسفی804556دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مسعودمظفری فر806490دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
وحیدعموزاده805800دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مصطفیحیدریان805038دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
قدرت الهباقریان831951دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حسنعزيزيان806035دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مجیدصادقی نیا805082دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
ايوبعبدي804860دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
قدرت الهنصورپور806719دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
جوادصادقی812160دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
عبدالوحيدآريا805988دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
بهزادمحمدی842806دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
بهمناكبرزاده833479دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
عنایت الهمنصوری549410دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمد رضامرادي806043دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
رضاطاهری805084دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مازیاراردشیری805000دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
نوربخشساری820933دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
علي اكبراميدي پور805997دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
امینکولیوند804837دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
منوچهرکرمیان560188دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سيد سبحانموسوي806067دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سجادرضائی805058دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
یونساسماعیلی805480دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
همایونیوسفی828914دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
روح الهخدايي806016دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
ایوبیاسمی804878دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
عزت الهزمانی592985دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
احمدرستمی806098دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حامدمرادي805108دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
فرزادسهراب زاد805544دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
جلیلمامی831949دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حشمت اللهطاهريان806029دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
عدناناسماعيلي804718دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
رضااحمدی804990دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
یدالهاشرفی806485دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
رسولحسن زاده544943دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
پريطالبي ساعتلو585685دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
كريممهرداد ثاني536569دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
رقیهحسین خواه546568دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدنوروزی563167دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
فرشیدخسروی576578دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سیده پریوشرحیمی575295دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
فرشتهعلی محمدی576574دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
علیانوری562188دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
زینبنظری598723دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
امیرعلیجمشیدی595915دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حسینبسطامی پور562184دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
لطیفشمسی597508دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حسینسپاهی583773دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدجوادرمضانی574684دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
علیبردستانی653038دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سیدحمیدرضاعلوی575141دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
قبادخادمی658389دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سعیدکشاورزی574450دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مریمفرج زاده583642دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سهیلاعبدالهی574662دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
امنهنادری589150دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
صدیقهشنبه پور574675دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حمیدرضاقاضی زاده قلاتی639192دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سید احسانقنادزاده تفتی562687دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
احمدراحمی574874دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
احمدتوکلی مهدی542629دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
ربابهبیگعلی712544دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
زیورخراسانی712540دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
تابندهطغرلی826299دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
فاطمهروح الامینی562766دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
داودعباسی نیا830980دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
اکبرشریف751779دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
نادرعظیمی جرجافکی643483دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
احمدفروتن643481دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
فاطمهنادری نسب562774دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حسنممشلی500543دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
بهرامخلیلی تبار509145دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
احمدبابائی داشلی برون551039دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
غلامرضایگانه751671دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مهردادحمیدی522199دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
عباسپور جعفری667717دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
قاسممشفقی541249دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
فرهادتراب پرهنر632568دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سیروسعباسی536165دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حسنفرخی541073دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمد تقیخاور سنگری536558دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حسینمحقق661702دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدحسنشعبانی574959دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
شهروزصفرپور543417دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
وحیدمحمدی597706دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حسیندهقانی574703دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
ابوالفضلراعی844907دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
نگهدارمحمودی832291دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مرتضیصفری639066دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محسنامیری845107دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
رسولباقری560103دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
جمشیداسکندرزاده582840دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مرتضیمدینه شهرضا560067دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سید لطف اللهساداتی656062دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
نوشینر حیمی580579دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
ناصرزارعی513099دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
بابکظهری572398دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدحافظی545003دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حمیدرضاباقرزاده561921دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
اکبرمظفری540915دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدباقربردبار572596دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مهدیفلاحی571739دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سیدجمالسیدکاظمی711869دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
ساساناستوارپور536738دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
یحییشاهسون643582دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدعلیشکوهیان561932دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
جوادعلینژاد545267دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سید مرتضیدهقان پیشه843273دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سعیدلشکری828289دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
خلیلحسینی مزیدی571744دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدمهدیرعنای حسینی550182دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
غلامرضاهمت زاده501752دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
زهراجمشیدنژاد560733دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
فرهادجهانمنش661194دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مهدیعابدی571303دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدروان سالار560192دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
آرشسهرابی805267دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
وحیدقاسمی572560دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدرضاتقی پور560492دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
عبدالرضامنظمیان502189دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
آرشملک زاده711496دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حسینکریم زاده571307دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سیداحسانفرجامی564985دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدطهماسبی سروستانی579175دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
عباسداودی561919دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
محمدپژمان537126دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مجیدحق بین جهرمی712186دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
علی محمدبابائی571703دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
اسماعیلآرامش662764دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
سیدعابدالدینرضائی536733دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
مجیدبیگزاده596620دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
احمدرضااسلامی541553دوره آموزشی مدیریت استرس1395/11/151395/12/15
حبیبکاظمی661218دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
انتظامگرجی560874دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سمیراشاه نظری572397دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
مهدیذوقی572414دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
حسنمصطفی زاده809202دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
مریماسلامی وقار552348دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سیدمهدیمیرهاشمی545090دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
مریمحاجی بابائی570450دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
داوودشیخی ورنامخواستی545036دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
صدیقهنوربین581533دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
حدیثکیکاوس نژاد560703دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
حشمت اللهحسني چقاخوري563556دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
مهردادبهمنی561256دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
محمدجواداسم خانی598106دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
محسنصفائی کوچکسرائی590982دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
عبدالرسولايوبي563631دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سیدعلیموسوی590766دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
جوادرستگار589530دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
صالحاحساني563545دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
فرزاننمیرانیان590965دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
محمدرضا رشیدیان574535دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
داودگوگوناني570113دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
تقیعزیزی589729دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
مجتبینظری541643دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
محمدفقهی589361دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
عبدالرضاترکاشوند549498دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سمیهاسمعیل زاده انزابی563183دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
کیاناحبیبی رضائی532218دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سعیدیوسفی خوئی544659دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
حمید رضاایلکا575098دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
حمیدرضاعقیقی642802دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
طیبهقیصری563832دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سیدمحمدباقریوسف زاده664954دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
نجمهحمزوی زرقانی574676دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
حجت الهرضائی574687دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
میلاداحمدی ملایری595941دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
محمد علیمحمد علیزاده550047دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سید مجیدرضوی751737دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
نجمهصادقی گوغری575150دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
اعظمکرد کتولی625355دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
مصطفیکمال غریبی599182دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
ابراهیمحیدر پور586854دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سکینهرحمت جو638759دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
علیرضائی نژاد669299دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سید رضامیرباذل504643دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
علیرفیعی بصیری599077دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
اسماعیلآقائی دوست667087دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سیده کبریطباطبائی562493دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
علیروشنی571655دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
رحمت ا...نظری528985دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
شاهرخشجاعی657640دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
نغمهخوشحال562736دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
رحمتوطن دوست506624دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
شهرزادطاهر پور545324دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
علی اصغرصابری545754دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
محسنوکیلی فر528907دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
قاسمسلطان پور533331دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
پیمانهزاریان505691دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
شهربانوتقی زاده جلودار841477دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
عزت الهامیری828223دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
علیانصاری526920دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
جعفریکتا537355دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
سیدعلمدارعلوی573334دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
مریمتارک563144دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
فرزادقلی پور گشتاسب596717دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
عبدالحسینخورشیدی منش549450دوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/11/151395/12/15
محمدحسینخالقی فر559236دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
آذرملک محمدی631714دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
امیرآسایش661351دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
علیرضاحاجی قاسمی512768دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
عاطفهمجلسی562494دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
علیخواجه فرد578356دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حبیب الهرئوف560693دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
عبدالحمیداشعثی570392دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدصابری اقمنار566731دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
احسانقاسمی559819دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حاتمابرار561443دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
بهنامغیاثی643453دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
مهدیامیرهلالی549662دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
ابوذرمالکی امین589736دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
سیدمحمدمهدیصمدی593562دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
احسانعبیدی589235دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
رضاراستی599144دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
شادپورزیرک زاد541416دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
سید مهدیموسوی598951دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
رحمت اللهکیخائی دهدزی589742دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حسینپیران563899دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
ایوبرحیمی561594دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
کامرانیزدان پناه589365دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
هاشممحمدی570047دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
کاوهحسینی563501دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمد علیملایی541473دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدرضارستميان560564دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
بهزادخوشنود638295دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
اکبردهباشی662814دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدارزانی شهنی640662دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدعلیخرازی نیا661222دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدحیدری خواص537650دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
وحیدنیک خلاق544147دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمد حسینساغیان656278دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
علی شیرده نوی550009دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
مسعودنیک بختیان595138دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
مهدیمرزبانی570624دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
عبدالحسنساکیان دزفولی نژاد660674دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حسینعلیحیدری549497دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدرضاعباسی549940دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
سجادنصیریان575299دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
ولیعارفی560189دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
داریوشمنصوری576571دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمودکشاورز562218دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
احمدجعفری642561دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
احسانغیورفرد582541دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمداکبری585486دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حسینمرادپور535875دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
ندافکری کهن560499دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
راهلهامام بخشی دهکردی582379دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
احدمنعمی827420دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
بتولقاسمیان586216دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدفدائی636619دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
مطهرهذوالعلی808031دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدقائمی827239دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حامدفندرسکی563470دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
سارارادمهر563480دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
ایوبنریمانی671457دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
سجاداسماعیل پور532165دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمودهمرنگ506955دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
علیگلپارسا504864دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
ناصرنور محمدی638366دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
فردینرستمی504870دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
ابراهیمحقگوی مژدهی544288دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محدثهشفیعی579049دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
جمشیدعبدی549998دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمد رضاقلی پور506450دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
جلالحاجی غلامی541239دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
کورشصابری537651دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
سیدحمیدرضاعادلی559334دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
رسولکبیرزاده560119دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمد حسینشادمان593779دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
وحیدساعدنیا596158دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدرستمی585617دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
ارسلانیکتا560728دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حسینتاجیکی571696دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
بهرامایلان کشکولی751801دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
الهاموطن خواه828179دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
مرضیهپورصادق فرد571966دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
جابرقهرمانی زاده595796دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
مهدیدهقانی506336دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
امینئیلانی514936دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
امیرحسینهمتائی541897دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محسنراسخی اردکانی825192دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدرضایی طالب بیگی599370دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
سیروسبلاغی هزاردره596542دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حبیب الهنفیسی نیا669994دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
مرتضیرحمانی540863دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدرازی573523دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
غلامحسنقنواتی545773دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
حمیدوطن خواه662592دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
احسانزارع843452دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
عبدالرحمانبهرامی662539دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
هوشنگسوسنی560337دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
مجیدمبارکی559031دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
محمدرضامختارزادگان663234دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
احمداسلامی586671دوره آموزشی مدیریت زمان1395/11/151395/12/15
زهراهادی دوست579142دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
زهرهآردینی572366دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محمدشیرانی644005دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
عقیلعمرانی خو541673دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
امینبنداری پور596866دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
حسینعمویی563902دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
مجتبیموید597995دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
پیروزرزمخواه581583دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
حمید رضازارعیان545428دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
قاسمبابایی پور561442دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
الههصاذق پور570183دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
اکبراسماعیلی549512دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
وحیدبقائی593550دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
علیخیر542448دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
حسنحق پرست خانکهدانی589539دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
سیدجواداسلامی563931دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
جعفرمهدی پور524220دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
عباسحمیدی541392دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
سید شهریارپویان503606دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
امیرابراهیمیمنش589470دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
سید زین العابدینموسوی نژاد598297دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محسنعطارزاده540638دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محمد باقرشیرازی597345دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
جوادتوسلی540725دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
پژماندشتي598001دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
منصورحمادی540724دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محسنعباسی541591دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
مهدیخضری570232دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
فرشيدبهاري ميمندي523777دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
راشدجعفری589495دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
بهرامرحيمي سوره642020دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
رضااصغری638763دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
کاظممیرزاد575301دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
مسلمپورموسی575285دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
اردشیرچشمه چاهی549503دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
وحیدپیکری563839دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
مهدیربیعی595938دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
زهرهمختاری599973دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محمدحسنخاکباز537745دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
سید حمید رضاموسوی541615دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
بهارهاسلامی575149دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
علینیک خواه663356دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
آذرطاهری قهفرخی566465دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
عباسقلی پور562959دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
اعظمعسکری بن توت562771دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
پرویزنوری842929دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محمد رضاحاجی آبادی550143دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
علیکتابی570993دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محمدرستمی580048دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محمدهادیخوش نیت570992دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
افشینقربانی طلب560080دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محمدمهدینصیری پور824737دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
بابکپرهوده541504دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
مریمتنی843200دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
محمدرحیمآزادی560190دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
شهراممرادی فهلیانی571746دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
سهیلاحیدری کشکولی804775دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
آیداباقری نژاد572416دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
فرزادقربانی844898دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
افسانهخندانی804783دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
سیده مژگاندم ریحان507326دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
سالارانصاری805527دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
کبریفریدونی804912دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
حسناسماعیلی525553دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
زهراآریا843172دوره آموزشی مربیگری1395/11/151395/12/15
میرمجتبیحسینی نوده828257دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
طیبهاحمدی812350دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
پرویزملک نیا74777دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ملیحهاغصاری565543دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ثریافرامرزی545071دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
احمدعلیگودرزی638519دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
وهابباقری559793دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مازياررضوان طلب570962دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
بهرامفداییان501703دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
حمیدپاک نیت589528دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
وحیدجوکار566807دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عبدالحسینرضایی666110دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
فردینحاصلی592106دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محسندراهکی589340دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ابوطالبعباس زاده598395دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
بابکپولادی برج570020دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
وحیدباغبانیان542352دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مجيدمهدوي آزاد563655دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
میثممقدم رضایی589440دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدبلیارانزابی598903دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سیدحسینحسینی541422دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدآذریار563505دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علیرضافرجی مرزنگو599093دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهدیولیینی نژاد570039دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهدیراستین563940دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عليداغباشي541593دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
بهنامشهسواری567984دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
احمددیری564350دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدمهدیشکوفه فر540589دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
اکبرغلامی540837دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امینفولادی598430دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سید حسینحسینی560540دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علی اصغرمحمدی570377دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
احسانزارع سارانی751847دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عباسدلدار566730دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
قاسمربیعی561438دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدامينخاتمي598306دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ایمانزارع615930دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عباسعباسی543394دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدجامه شورانی589512دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امیننظری570105دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدصادقعالی پور589237دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سعیدگلستانکار563520دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
حسینقربانی594285دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سیدمرتضیرفیعی راد560250دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امیرحسینعرب826374دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مرتضیتقی زاده828958دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
میثمعبدلی842153دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
توفیقلطیفیان842811دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
کامرانصیدخانی842784دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدابراهیمی842791دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ذوالفقارالهی840802دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدهمتی844972دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عليميراني842786دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محسنامامی550126دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
همتهمتی842793دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
روح الهمیرشکار یکتا842761دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سعیدبیگ نظری845072دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علی اصغرپیری842787دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سعیدسارایی805071دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
هدایتباپیری842809دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مسلمتمی842773دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محسننادمی805115دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امیربکران842790دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علیمرادی842633دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عباسزیبایی805534دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سعدالهچولکی842810دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امیرنظری842775دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
رامینرشیدی806257دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
نادراحمدی842781دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سجادملکی842805دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
رضانوروزي836428دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سهیلاشمس الهی804251دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
زهرافرجی569525دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
جوادفتح الهی581547دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مالکعلیزاده804258دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
لیلادوست کام804202دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محدثهخسروانی804291دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
زهرانوری576575دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
خدیجهخانی562217دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
روح الهصمیمی804270دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
رضاحسینی پناه564538دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
حسینخسروانی507339دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عبدالمهدیادبی561375دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مجیدرضاگل پرداز508709دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
کاظمجنتی زاده511338دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علیرضاسعیدی فر559394دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مرتضییونسی فرد533630دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
فوادحمزوی560742دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
حسین شجاعیزدان پناه532117دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهدیهاکبرپور562776دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سیدحسینمجد زاده طباطبایی657748دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
فهیمهسلطانی زرندی549994دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سمیهشادمند562777دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علیدریجانی539987دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
میناشجاعی586915دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهدیشهابی نژاد586160دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
فتانهصرافی نژاد545234دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سمانهشکری زاده572365دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدغیاثی574849دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مجیدنادری576229دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
حسیناسلامی827158دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدجوادفرحرو813903دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهردادکیا588503دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهدیمقدسی572828دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمد رضاقنبریان665858دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
حسننظافتی670304دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مسلممعماری بالا جاده671452دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مرتضیمهرآبادی631041دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مرتضیبخشی560116دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
نصرالساداتخاتمی78885دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
پیمانفولادی دورهونی804712دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
حسنسلیمانی541297دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
غلامرضامالکی542127دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
رحمانراشدی613531دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مسیحشاهانی597673دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عباستقوایی آرامی547486دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهدیزینتی579173دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سیدمحمدرضاانوشه535867دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ستارکاویانی844924دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
رجبرزمجویی825584دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
احسانشناور579521دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدتقیصادق زاده571305دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
الهامدواری804796دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
بیژنعزیزی825569دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدجوادچابوک579993دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
هدایت الهابوالحسنی لرکی536458دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهرزادبذرگر536795دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
خلیفهشنبدی812988دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مجیدهاشمی595921دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امینزارعپور نصیرآبادی571311دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ناصرشعبانی825227دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
فیض الهفارسیمدان825576دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سجادطالبی596622دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امیرحسینبرزین537375دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
رشیدقربانی کوشک538012دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
داریوششنبدی844891دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علی نازبارسالاری843522دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مهدیثبات571735دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ضرغامگودرزی828327دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
خسروفروغی راد804936دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدمحسن پور579252دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدرضاجعفری538232دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
هاشمزادشم538368دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
عبدالرضاعباسی خانکهدانی843802دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
سمیراپرهیز میمندی843202دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علینوذری573373دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
قدرت الهسعیدی فر524184دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امیرمسجدی828091دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
حمیدفلاحیان800228دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
اردشیرجاویدی فرد844989دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
کورشصحافی سیار545298دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
محمدحسنبازائی561916دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
علی پورعبدالی حسین آبادی825601دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
بهارکحکمت آرا843178دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
امینکاظمیان560751دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ملیحهکثیری560512دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
وهببراد560863دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
ناصرآسیبر530901دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مجیدرجایی562328دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15
مسعودرنجبر712381دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/11/151395/12/15

قرعه کشی ده عدد هارد اکسترنال برای نفرات شرکت کننده در آزمون نهایی

ستاد آموزش شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد برای قدردانی از همکاران عزیزی که از سامانه آموزش الکترونیک استفاده نموده و در آزمون نهایی دوره ها شرکت و نمره قابل قبولی کسب نموده اند، در پایان هر فصل آموزشی ده عدد هارد اکسترنال به قید قرعه اهداء نماید.

مدال آموزشی چیست؟؟

مدال آموزشی یا مدال موفقیت در آزمون، نشانی است که به افراد فعال و شرکت کننده در آزمون نهایی اعطاء خواهد گردید. این سیستم به صورت خودکار عمل کرده و به محض شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره ۱۸ یا بالاتر این مدال به کاربر اعطاء خواهد شد. بعد از کسب این مدال پیامی در این خصوص دریافت خواهید کرد. که با مراجعه به بخش پیغام ها در منوی اصلی قابل نمایش است.

همچنین مدال کسب شده در صفحه خانگی هر فرد و در قسمت “مدال های اخیر” قابل دسترسی و نمایش است. به عنوان مثال کاربر ذیل در سه دوره آموزشی موفق به کسب مدال گردیده است. لذا امتیاز فوق در قرعه کشی سه می باشد. مدال های کسب شده توسط افراد برای همیشه در سامانه و در سوابق آنان ثبت خواهد گردید. لذا در پایان هر فصل آموزشی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

سوالات موجود در هر دوره آموزشی در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز از دو بخش تشکیل شده است.

 1. خود آزمایی یا آژمون های فصلی
 2. آزمون نهایی

خودآزمایی: همکاران محترم می توانند با حضور در خودآزمایی هر دوره و کسب نمره ۱۲ یا بالاتر (یا به عبارتی پاسخ صحیح به ۶۰ درصد سوالات) مجوز حضور در آزمون نهایی را دریافت نمایند. کاربران می توانند دو بار و به مدت ۱۰ دقیقه به ۱۰ سوال طراحی شده پاسخ دهند، که بالاترین نمره دریافتی در سیستم ثبت خواهد گردید.

آزمون نهایی: بعد از موفقیت در خودآزمایی، آزمون نهایی بصورت خودکار فعال خواهد گردید، که همکاران محترم می بایست در آن شرکت نموده و به ۴۰ سوال طراحی شده در مدت ۴۰ دقیقه پاسخ دهند. لازم به ذکر است آزمون نهایی تنها یک بار قابل اجرا می باشد. نمره شما در آزمون نهایی نیز در سیستم ثبت خواهد گردید و در صورت اینکه کاربران نمره ۱۸ یا بالاتر را در آزمون نهایی دریافت نمایند. مدالی با عنوان مدال موفقیت در آزمون نهایی دوره ثبت نام شده را دریافت خواهند نمود و در قرعه کشی نفرات برتر شرکت داده خواهند شد. و اسامی آنها به عنوان نفرات برتر در سامانه نیز معرفی خواهند گردید.

 

اسامی نفرات شرکت کننده در نوبت اول تقویم آموزشی زمستان ۱۳۹۵

در تقویم آموزشی ارائه شده در فصل زمستان ۱۳۹۵ شرکت ملی گاز ایران، تعداد ۸۳۶ نفر از کارکنان محترم در سامانه و در دوره های درخواستی ثبت نام گردیدند که لیست آن در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. همکاران محترم می توانند در مدت زمان مشخص شده از دوره ثبت نامی استفاده نموده و در آزمون هر دوره شرکت نمایند.

در همین راستا برای تمامی نفرات فوق چناچه در سامانه ثبت نام نشده بودند، در صورت وجود شماره تماس در مشخصات ارسالی، نام کاربری و کلمه عبور پیامک گردیده است، ولی بسیاری از همکاران محترم به دلیل اینکه پیام های تبلیغاتی شماره تماسشان بسته بوده، موفق به دریافت پیامک نگردیده اند.

لذا در صورتی که نام شما در لیست زیر وجود داشته ولی نام کاربری و کلمه عبور را دریافت نکرده اید. می توانید با شماره تماس های پشتیبانی سامانه ارتباط برقرار نمائید.

شماره پشتیبانی: ۸۴۶۵۱۸۳۰ و  ۸۴۶۵۱۸۲۹

و یا در انتهای همین صفحه در قسمت نظرات درخواست خود را برای دریافت کلمه عبور برای ما راسال کنید، تا در اسرع وقت کلمه عبور به ایمیلتان ارسال گردد.

 • از از کادر جستجو زیر می توانید نام و  نام خانوادگی خود را در کل جدول بررسی نمائید:

ردیفنامنام خانوادگیدوره آموزشیتاریخ شروع دورهتاریخ اتمام دوره
1مهدیصفریدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
2منصوریونسیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
3فائزهدرخشان فردوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
4مریمفصیحی زادهدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
5احسانپوراعتماددوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
6سمیهخواجه احمدیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
7سیدسعیدموسویدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
8موناشکری پوردوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
9داودمهرباندوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
10پوریاایلکادوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
11کامرانگوهرپوردوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
12فرزانه ساداتحسینیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
13علیرضاناصریدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
14صبااسحاقیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
15فرهادرحیمیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
16وجیههمنتظریدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
17مجیدکنعانیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
18احساندهقانی پیشهدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
19منوچهرمشهوریدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
20رضاروحیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
21داوودزندیهدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
22مسعوداحسانیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
23ناهیدرضائیاندوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
24محمدعلیعابدینیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
25جبرئیلانگوتیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
26سمیههمتیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
27امیرنادرعلیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
28زینبحسین خانیدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
29فرزانهزارعدوره آموزشی Access 20131395/10/061395/11/21
30محسنتقوایی ابریشمیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
31بشیرسندگلدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
32خدیجهنخعیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
33عنایت الهمنصوریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
34سعیدغفاریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
35حیدرشاکریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
36سیدمحمدحسینیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
37هوشنگصیادی پوردوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
38کسریعلی شیریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
39علیوحیدیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
40یاوراحمدی زادهدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
41منوچهرکرمیاندوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
42جلالقاسمیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
43حسینپیریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
44سعیدهکمریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
45میثمسهرابیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
46فریبرزافرابندپیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
47اسلامیزدان منشدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
48عزت الهزمانیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
49سیروسامیریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
50رضاآذریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
51علیرضاکریمیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
52سید یحییهاشمیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
53احمدتوکلی مهدیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
54علیدفتریاندوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
55محبوبهداورزنیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
56پریافرهمنددوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
57ساراحیدریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
58فرشتهفتاحیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
59بهرامنورانیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
60مهکامکاهکشدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
61علیعباسیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
62فاطمه پورآصفپورآصفدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
63سیدمهدیاحمدیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
64مهدیعلیشاهیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
65رسولنوروز علیائیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
66احمدمجتبائیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
67کامرانعبدالهیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
68عبدالرسولملاییدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
69میلادهاشمیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
70شهرامشکرفی جهرمیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
71رقیهیزدانیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
72مازیاراردشیریدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
73سعیدساراییدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
74یدالهاشرفیدوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
75سمیهشادمنددوره آموزشی CCNA1395/10/061395/12/21
76محمدنادرعباسیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
77نیلوفرشاه محمدیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
78فرهادچراغیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
79مریممنظوردوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
80مریممتین پوردوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
81رضاپژوهیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
82پریسارهنمادوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
83محسنشیریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
84الهامآذرفردوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
85رزیتاشرفیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
86مصطفیربیعیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
87بهرامحیدریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
88سیدرضااحمدزادهدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
89نورالهفریادرسدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
90جعفرمحاریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
91حسینفخاریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
92ایدهکوچک بیکدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
93سعیدباقریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
94صفدروصالی پوردوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
95نرگسمیرجمالی زنجانیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
96احمدمهدی پوردوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
97ندایعقوبیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
98مریمحوری سهرابیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
99جوادآوجدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
100داریوشاسدی تهرانیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
101مریماقدسیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
102نازیلارجب فرددوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
103علاءشیرازیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
104سعیدبنده گی منفرددوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
105فرشیدخارجی کلانتریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
106حمیدرضامستوفیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
107فاطمهچراغعلی زادهدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
108اکرمپورمحی ابادیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
109فاطمهتوکلیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
110محمد جوادسخیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
111زهرامعصومیدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
112تابندهواحدالعیندوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
113نسیمصفریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
114پریساجعفریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
115علیرضاامین گوهریدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
116حسن خانی فردمریمدوره آموزشی Excel 20131395/10/061395/11/21
117سیدمجیدصادقیاندوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
118غلامرضاباریزدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
119محمدجوادرمضانیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
120سیدمحسنپایمرددوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
121داریوشجمالی نسبدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
122سید رسولربوسهدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
123علیرضاقره قاشیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
124قاسمنجاریان دورنکلاییدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
125عبدال رزاقتقان پوردوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
126الهه ساداتحسینیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
127محمد علینسیمیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
128عباسبدری منشدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
129محسننادریدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
130فرهادامیدی پوردوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
131حسنیاری سمنبانیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
132علیکمندیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
133علیسلیمانیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
134محسنحسینیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
135حامدلکدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
136سیدمحمدساداتدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
137پیمانآقابیگیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
138علیخیاط زادهدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
139محدثهعنایت پوردوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
140حجتقاسم زادهدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
141مجیدمعین الدینیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
142عدناناسماعيليدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
143ايوبعبديدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
144احمدرستمیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
145نوربخشساریدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
146همایونیوسفیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
147جلیلمامیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
148قدرت الهباقریاندوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
149بهمناكبرزادهدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
150روح الهمیرشکار یکتادوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
151مسلمتمیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
152امیرنظریدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
153کامرانصیدخانیدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
154عليميرانيدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
155علی اصغرپیریدوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
156امیربکراندوره آموزشی HSE1395/10/061395/11/21
157طاهرهرضازادهدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
158محمدعندلیبیدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
159مهدیامینیدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
160بابکنوریدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
161فرزانهرضاییدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
162شهراموطن خواهدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
163علیعقیقیدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
164بهناممحمدعلیزادهدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
165محمدنوریدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
166غلامرضاامان زادهدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
167طیبهاحمدیدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
168رضاعلی زادهدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
169فرزادسهراب زاددوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
170وحیدعموزادهدوره آموزشی PowerPoint 20131395/10/061395/11/21
171محمدجواهردوره آموزشی Word 20131395/10/061395/11/21
172مریمجعفریدوره آموزشی Word 20131395/10/061395/11/21
173محمدکرمیدوره آموزشی Word 20131395/10/061395/11/21
174محمدحسنرحیمیدوره آموزشی Word 20131395/10/061395/11/21
175نادرعابدی مقدمدوره آموزشی Word 20131395/10/061395/11/21
176حسنعلی آبادیدوره آموزشی Word 20131395/10/061395/11/21
177سعیدکرمی مقدمدوره آموزشی آشنایی با PCS 7 (پیشرفته)1395/10/061395/11/21
178روح الهبدرخانلودوره آموزشی آشنایی با PCS 7 (پیشرفته)1395/10/061395/11/21
179حامدعلی آبادیدوره آموزشی آشنایی با PCS 7 (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
180مجیدگنجعلیدوره آموزشی آشنایی با PLC (تکمیلی)1395/10/061395/11/21
181زهرابابائیدوره آموزشی آشنایی با PLC (تکمیلی)1395/10/061395/11/21
182محمد صادقامامی رودبالیدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
183ودودصمدیدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
184مجیدگنجعلیدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
185عطاءالهفرازیدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
186فخرالدیننیازونددوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
187عارفمحمدی فردوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
188امیرمنافیدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
189بهزادصیدیدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
190محمدشمسیدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
191روح الهمنصوریدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
192پویانورزندهدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
193محمد علیهلالیدوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
194سعیداسفندیار پوردوره آموزشی آشنایی با PLC (مقدماتی)1395/10/061395/11/21
195اکبرقربانعلی پوردوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
196ابراهیمبهرامیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
197جعفرنادریاندوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
198زینبظهرابی امیرسالاریدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
199مصطفیمحبیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
200کرامتغفاریدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
201اکبرخسرویدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
202ناصراحمدپوردوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
203محسندهقاندوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
204رضوانسهرابیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
205محمدحسینرکیبدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
206موسویسیدمحمددوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
207آرماننعمانیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
208روزبهاسکندریدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
209مصطفیخیاطزاده نیاسردوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
210زهراسلطانیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
211فیصلبیت حرداندوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
212سید محمدعلیبهشتیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
213امیرافشاردوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
214پیمانکیانی فردوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
215ستارجمالی نسبدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
216محسنحاجی حسینیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
217رضاسرمدیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
218محمدرضاناصراسدیدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
219محمدرضاقاضی مکریدوره آموزشی آشنایی با ابزار دقیق1395/10/061395/11/6
220الهامکامرانیدوره آموزشی آشنایی با اترنت صنعتی1395/10/061395/11/21
221یاسراکبریدوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/10/061395/11/21
222محمدالماسیدوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/10/061395/11/21
223اکبردوستارگاندوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/10/061395/11/21
224رضاشعبانیدوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (Profibus)1395/10/061395/11/21
225محمودآقاجاندوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/10/061395/11/6
226ندانعیمیدوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه1395/10/061395/11/6
227حسینمیرزاییدوره آموزشی آشنایی با تست ذرات مغناطیسی (MT)1395/10/061395/11/6
228زهراجمشیدنژاددوره آموزشی آشنایی با تست رنگ های نفوذی (PT)1395/10/061395/11/21
229جمالشیرمحمدیدوره آموزشی آشنایی با تست رنگ های نفوذی (PT)1395/10/061395/11/21
230بابککشاورزدوره آموزشی آشنایی با تست رنگ های نفوذی (PT)1395/10/061395/11/21
231پیامدهقانیدوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی1395/10/061395/11/6
232علی رضامحمدیدوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی1395/10/061395/11/6
233مریمسخاییدوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی1395/10/061395/11/6
234فرشادفلاحیدوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی1395/10/061395/11/6
235امیرافشاردوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی1395/10/061395/11/6
236اصغرباقرزادهدوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی1395/10/061395/11/6
237بابکهارونیدوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی1395/10/061395/11/6
238سعیدشاین فردوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی1395/10/061395/11/6
239ارسلانناظمیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
240خلیلقیومی زادهدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
241مصطفیافرادوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
242سهرابدهقانیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
243سیدمحمدمهدیپرنیاندوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
244مسلمفالیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
245حسنقاسمیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
246زارعمجتبیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
247مهدیربیعیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
248هاشممعصومیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
249زینباریانژاددوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
250امیررضائیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
251اعظم الساداتمیرحسینیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
252مازیارسیاح نژاددوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
253زین العابدینسلیمانی پرگودوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
254مهدییوسفیاندوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
255منصورجعفریدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
256بهروزعارفیدوره آموزشی آشنایی با جریان سنج ها1395/10/061395/11/6
257سیدمهدیروزی طلبدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
258محمدحسنعباسیاندوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
259احمدهوشمندیدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
260شهربانونجاتیدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
261اصغرعمادیدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
262هادیملک مکاندوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
263محمدمهدیطاهریاندوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
264مهردادقلم زن فلاورزدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
265حسینفرهمندیاندوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
266ولی الهمقصودلودوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
267نعمتیوسفی خانقاهدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
268علینادریدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
269عباسعلیرمضانی پوردوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
270جوادملکانیدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
271عباسسلاجقهدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
272شهراممرزبانیدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
273سمیهمیرزاییدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
274علیرضانوحیدوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
275یونسآذریوندوره آموزشی آشنایی با حفاظت کاتدیک1395/10/061395/11/6
276سلماناحمدی برگانیدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
277فاطمهصادق زادهدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
278غلامحسیننصیردوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
279محمدامیننویدیدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
280هادیشهیدی مقدمدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
281پریسامانی زادهدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
282علیمسائلیدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
283علیرضاابراهیمیدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
284امیدسهیلیدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
285مجتبیآزاددوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
286منوچهرقاسمیدوره آموزشی آشنایی با خوردگی1395/10/061395/11/6
287مهدیاسدیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
288جوادموسوی پوردوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
289ابوالفضلشکیبادوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
290مجتبیرجبیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
291محمدابراهیماسدی لاریدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
292لیلاقدیریدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
293مسعودفرامرزیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
294احمدرضازارعیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
295محمدعلیعطاریاندوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
296حجت الهرضائیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
297محمدرضارزم آرادوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
298ابوذرمفیددوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
299محمدقاسمافخمی نسبدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
300جلالکارگرجهرمیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
301علیهمتیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
302مصطفینوشاددوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
303غلامرضاسجادیاندوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
304فرهاددستغیبدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
305وحیداسدیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
306میلاداحمدی ملایریدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
307یاشاربیات اصلدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
308سعیدیزدانی شهربابکیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
309مهرانآئینهدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
310محسنافشاردوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
311تورجعرب پوردوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
312محمدحسینمحمدیدوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
313حیدرپوریاندوره آموزشی آشنایی با رگلاتور1395/10/061395/11/21
314مرضیهذاکربیدهندیدوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/10/061395/11/6
315مریمخطیبیدوره آموزشی آشنایی با شیر اطمینان1395/10/061395/11/6
316مرادخوش بیاندوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/10/061395/11/6
317شهرامهرمزدیدوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/10/061395/11/6
318حسنفلاحیدوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/10/061395/11/6
319راحلهاصغریدوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/10/061395/11/6
320حسنعلیرمضانی ورزنهدوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/10/061395/11/6
321سید مسعودباقریدوره آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی1395/10/061395/11/6
322محمدجوادمرادیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
323سیدعبداللهموسویدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
324محمد نبیهاشمیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
325لیلیصفیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
326ابوذرستودهدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
327رضازارعیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
328محمدسعیدرازقیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
329جعفریابوذردوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
330مهدیعابدیاندوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
331فرزاداشراقدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
332سیدمحمدکریمحسینیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
333روح ا...خالکیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
334عباسایمانی برنجستانیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
335حامدفندرسکیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
336سارارادمهردوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
337سجادقزلسفلودوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
338سید محمدندافدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
339اعظمفرهادیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
340سید احمدموسویدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
341حامدامینیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
342محمدجوادبهجتدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
343رحمانزندوکیلیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
344رامیننباتی مغانجوقیدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
345پیمانروستاییدوره آموزشی آشنایی با شیرآلات1395/10/061395/11/6
346علیرضاصفریدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
347محمدحسیناعتمادپوردوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
348محمدعلیرحیمیدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
349محمدمهدیفیاضیدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
350سجادایزدپناهدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
351احدعباسیدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
352مصطفییاریدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
353علیرضاعمیدیدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
354محمدمغارهدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
355حسنمددیدوره آموزشی آشنایی با شیرهای قطع فشار1395/10/061395/11/6
356علیرضاسیوندیاندوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
357افشینامامی خواهدوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
358بهرامخلیلی تباردوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
359یعقوبنوریدوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
360سامانقلی پوردوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
361علیرضاالهام فردوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
362محمدحسینخراسانی مطلقدوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
363فرشیدفرشیدفردوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
364محمد علیمقصودیدوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
365آرشبنائی فردوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
366اسلامعلیزاده امینلوئیدوره آموزشی آشنایی با عایق کاری1395/10/061395/11/6
367مهدیکمال آبادی فراهانیدوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/10/061395/11/6
368سلمانکرم پوردوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/10/061395/11/6
369سیدحامدواصفیدوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی1395/10/061395/11/6
370اسلامیزدان منشدوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
371میثمبهوند یوسفیدوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
372علیکراشائیدوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
373عبدالوحيدآريادوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
374علي اكبراميدي پوردوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
375روح الهخداييدوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
376حشمت اللهطاهرياندوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
377حسنعزيزياندوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
378محمد رضامراديدوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
379سيد سبحانموسويدوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
380قدرت الهنصورپوردوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
381رضانوروزيدوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش 1 و 2)1395/10/061395/11/21
382احسانحکیمیدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
383سعیدهکمریدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
384مرضیهامیدواریاندوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
385حسینسلیمانیدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
386سید اسماعیلحسینیان برزیدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
387بهزادجعفریدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
388ناصرمنصوریدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
389شهریارمعتمدی مهردوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
390حسینسراقیدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
391مهدیهقهریدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
392سید اسماعیلهاشمی نژاددوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
393احسانسیدآبادیدوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها1395/10/061395/11/6
394غلامحسینقاسم زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
395محمدعلیمنشیاندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
396علیگرانمایهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
397حسینبرخورداردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
398مسعودنیک بختیاندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
399رضاجعفریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
400اصغرمهریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
401سعیدعلیشاهیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
402رضاکبودهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
403محمدحسینیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
404عیسیملکیاندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
405علیرضالکدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
406مرضیهحجازیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
407لیلارودکیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
408احمدرضارضائیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
409عباسنادرپوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
410محمداسداله زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
411علیرضاحاتمی منفرددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
412ابر اهیمرستم آبادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
413مجتبیکردنژاددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
414داودکرمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
415کیوانمشهدی سلماندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
416افشینشکوریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
417امیر حسینشجریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
418حسنعلیعباس زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
419عبدالصاحبلیاقتدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
420رامینعلیزاده باغباناندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
421محسنعبدیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
422حسینجهان آبادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
423احمدعلویدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
424امیرحسینامیر ابراهیمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
425فیض الهحسن پوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
426محمودقنبری تودشکیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
427محمد علیولی نژاددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
428ناصریسلیانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
429علیرضاعباسپوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
430حسینسینائیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
431یدا...نوحیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
432رمضانعلییامیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
433سید عباسکاشیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
434محمدصادقیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
435ابراهیمکلاتهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
436یعقوبرحیمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
437بابکموحد شریعت پناهیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
438ابرهیمکلیچدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
439عباسمرادی مرامدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
440علیاحمدیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
441محمد تقیعلومیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
442رضامحمدی کذرجیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
443سیامکقانونیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
444آتوساآریسدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
445عباسبهرامیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
446افشاریوسفی نارک موسیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
447حمید رضاایلکادوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
448علیفهیمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
449میر جعفرقائمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
450مجیدانصاریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
451رامتینمویدیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
452کاوهرضاوندیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
453حمید رضاهاشمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
454علی اکبراحمدیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
455محسنارشادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
456سعیدزرندیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
457محمد جوادصفریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
458محسنزمانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
459محمدرضاپیراسته منشدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
460علیدوستی زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
461احسانسجادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
462رضاحسینی پناهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
463مرتضیسلطانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
464محمد رضامخابریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
465صالحسعادتمندیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
466اصغرفریدونیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
467حسنقاسمی پور ثابتدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
468مهدیکریمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
469محمدعلیبیوکپوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
470قربانفریدونیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
471علیچگینی نژاددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
472مسعودتورانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
473علیرضانقدی رحیم آبادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
474اصغرایران نژاددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
475علیشکری طوریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
476مازیارمهرشاددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
477حجت ا…سردابیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
478میثمقادریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
479پوریاطهماسبی عصمتیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
480علیحسینی اصلدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
481مهدیتوده روستادوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
482علیکلانتر نیستانکیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
483عبدالرضامعماریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
484محمودقهرمانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
485حسنباقری ارومیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
486مهدیکشاورزدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
487مجیدحیدریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
488اسماعیلوراندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
489حسین علیمرادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
490احمدکاظمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
491علیرضاچهره نگاردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
492علیایمانی هدلودوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
493حمزهزنده بودیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
494مهدیمسیب زاده اضمارهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
495ابوذرفرض پور ماچیانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
496حسینابراهیمی فیشانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
497علیتلافی داریاندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
498حسنرشیدی پویادوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
499شهابباباییدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
500بیژنبحیراییدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
501محمد رضاکردیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
502امیرامیریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
503علیمحمد پوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
504محمدحضرتیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
505یعقوبمحمد پوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
506علیصابریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
507مصطفیباقریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
508محسنعزیززاده صداقتدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
509محسنکاویانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
510محمد حسینپروانهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
511علیجعفریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
512ناصرپوازیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
513کامرانازادپوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
514داریوشراست پوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
515هانیهردانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
516سید مرتضیطباطباییدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
517مهدیانصاریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
518مسعودمحمد اصغریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
519محمدرضانظریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
520احمد رضاگنجیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
521جعفرلشنیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
522احمدوجیهیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
523براتتقی زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
524هادیمعلمدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
525حسیننظری ابربکوهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
526حامدقره باغی صومهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
527سید حسنهاشمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
528صمدبرزگری نصر آباددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
529تیموربابائی لیچانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
530ناصرکاظم پوردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
531سید علیسجادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
532نعمت ا...افشاریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
533ایرجاسکندر زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
534یحییشریعتدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
535حمیدسلیمانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
536ناصردشتبان ابراهیمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
537سید محمدحسینحسام زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
538داودکبودیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
539رضافلاحکوشکیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
540احسان ا..حبیبیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
541بهرامسرلکدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
542علیشکیبا بصیردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
543محمدیمنیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
544امیدمقدسیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
545سعیدصادقیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
546فرامرزپیاندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
547رامینعارفدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
548عباسرزاقیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
549رضاابوالقاسم هنجیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
550امیدمداحدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
551علیکلاییدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
552محمد حسیننباغدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
553شهرامبنای جعفریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
554نادرنظری گورابیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
555حسینتراجیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
556احمدسیف اله زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
557سعیدجواندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
558سید بهاءمیراسمعیلیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
559سید ابوترابقاضی میر سعیددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
560شهرامآقائی شاه ولیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
561علیرضامصطفائیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
562داودمحمد صالحدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
563جعفرمحمد بیگیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
564سعیدسحرخیز لنگرودیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
565محمدفرهادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
566محمودعبدالحیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
567حمیدقزاقدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
568شاهیننوروزیکرهرودیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
569مهدیطوریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
570حمیدرضاشمس گرگانی زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
571ایوببیاتدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
572ناصرابوالحسنیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
573احمداحمدی پورکلهرودیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
574جابرآقائیکیادوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
575اسماعیلصفریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
576حمیدرضاآرشیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
577منصوررضا سلطانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
578علیآبکدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
579محمد صادقخوجانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
580میثمرضاییدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
581عباسعلیحیدریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
582حسینسپاهیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
583بابکدماوندیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
584سیامکحق شناسدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
585شهرامپور شیبابیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
586منصورریاحیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
587محسنمجیدی داریانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
588سیدمهدیحسینیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
589علیحیدریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
590محسنعلی طیبدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
591احدحسینی نسبدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
592علیرضاابراهیمی ساری قبهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
593حسناحمدیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
594حسینطاهریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
595فردینتولائیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
596علیبابازادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
597عباسامین زادهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
598حسینرستمیکچوسنگیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
599اکبرفتحی ابربکوهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
600محسنشاکریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
601عباسملامحمدیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
602غلامعلیکشتکار رجبیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
603هادیسوریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
604قاسمتنهادوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
605داودامینی علویجهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
606عبدالرضاجعفریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
607حسینامینی پیرجلدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
608سید محمد رضاسجادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
609حبیبولایتی فرددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
610پرویزحاجی ملکدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
611مهدینصیریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
612فرامرزنادریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
613ایرجخوش بیندوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
614ابوالفضلقلیج خانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
615حسیندوستیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
616علی نقیروحیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
617ابوالفضلحاجی پروانهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
618حسیننکومرامدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
619مهرداداسدی حیدریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
620کامرانکیانفردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
621مجتبیابراهیمی فخاردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
622کاظمفرهاد بیگیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
623محسنخاکزادیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
624حسینکاظمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
625بهرامشمس نیکودوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
626محسنابراهیمی بردردوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
627شهرامبحیرائیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
628حسنفرقدانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
629جعفربیطرفدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
630زین الدینعسگریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
631حمیدرضازارع نژاددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
632محمدرضاکریمیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
633محمودالهویی نظریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
634احمدخلیلیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
635علیرضانجفی صفتدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
636ابوالفضلامیریوسفیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
637نادرفلاح نژاددوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
638حسینحیاتی جوزانیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
639حسینبهرامیدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
640سید سعیدسخی جوارشکدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
641رضا حسینابوحمزهدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
642سعیدانصاریدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
643علیرضارحیمی خیاویدوره آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی (VT)1395/10/061395/12/21
644حسنفرخیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
645محموددوگونچیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
646علیمقصودلودوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
647حیدرشاکریدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
648هوشنگصیادی پوردوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
649علیوحیدیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
650جلالقاسمیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
651رضازگافرددوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
652سیروسامیریدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
653امیدنادری طوسیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
654مظاهررضاییدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
655سمیهمحمودیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
656محب الهگرزیندوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
657سارهوراندوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
658علیرضاحاجی قاسمیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
659خسروصابریدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
660فاطمهامامیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
661سیروسبالاوندیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
662محمدملک محمدیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
663مرتضیمشگل گشادوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
664مهراندریا قلی بیگیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
665مهدیغلامیدوره آموزشی پول شویی1395/10/061395/11/6
666بهرامباقرپوردوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
667طاهرهدهقانیدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
668عاطفهمیرزایی جابریدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
669وحیدقدم خیردوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
670بهزادپرچم پوردوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
671علی شیرده نویدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
672مجتبیبیگیدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
673حسنزرگوشیدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
674فریدونجعفریدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
675مریمسلطان شاهدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
676اکرم ساداتموسویدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
677امیرسعیداختیارزادهدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
678محمدرضاعلی مددیدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
679محمدنفریهدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
680محمدبهمنیدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
681پریساروحانیدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
682شمسیعقیقیدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
683کمالایزد پناهدوره آموزشی حل مسئله1395/10/061395/11/6
684علیخوارزمی راددوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
685حسینپیریدوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
686فریبرزافرابندپیدوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
687محمودبیهقیدوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
688اکبرامامیدوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
689محمدرضاگلیدوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
690مسعودکاظمیاندوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
691علیرضااحمدی ندوشدوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
692حسیندرویش زادهدوره آموزشی رفتار سازمانی1395/10/061395/11/21
693حسینزارعیاندوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/10/061395/11/6
694مهدینیکروزدوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/10/061395/11/6
695جلالفیروزابادیدوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/10/061395/11/6
696رحمانکارگرذوقیدوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/10/061395/11/6
697ابوالقاسمغافریدوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/10/061395/11/6
698آزادهدالائیدوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/10/061395/11/6
699اصغرحاجی امیندوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت1395/10/061395/11/6
700علیرضاناظمیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
701طیبهقیصریدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
702فرخندهقاسمیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
703سهیلاعبدالهیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
704نجمهحمزوی زرقانیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
705سیدحمیدرضاعلویدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
706سیدابراهیممحمدیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
707فرزادفرصتدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
708عنایت الهمنصوریدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
709منوچهرکرمیاندوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
710عزت الهزمانیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
711المیراشاهی کاشانیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
712حمیدنجفیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
713متینفروتن مقدمدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
714مانداناپورمومندوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
715سمیهشهرآئینیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
716فاطمهاجدادیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
717علیرضازارع اصلدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
718داوودگلسرخیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
719پرورشریعتیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
720جعفرشعبانیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
721شهراموصفی اسفستانیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
722داوودملکیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
723عاشوردرویشی جوبنیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
724محبوبهمحسن الحسینیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
725افسانهبختیاریدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
726زهرهپوریزدان پناهدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
727نرجسحمزه نژاددوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
728آسیهخدابخشیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
729کاووسشمس الدینیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
730نرگسعنایتیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
731عاطفهفقیهیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
732زهراکاظمیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
733صدفلولوییدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
734سیدحسینمجد زاده طباطباییدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
735فرزانهمومنیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
736یونساسماعیلیدوره آموزشی مدیریت استرس1395/10/061395/11/6
737راضیههاشمی کنگانیدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
738شهدادقائدیدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
739سیدمحمدباقریوسف زادهدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
740محمد حسینفکریدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
741نعیمهاحمدی شاددوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
742فریبااله یاریدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
743مجتبیرستمیدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
744مریمصفایی اصلدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
745مریمصادقیدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
746سیدمحمد رضاخالقیدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
747اکبردهباشیدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
748حسنمختاریدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
749اله ویردیعبداله زادهدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
750کیاناحبیبی رضائیدوره آموزشی مدیریت آراستگی محیط کار (5S)1395/10/061395/11/6
751محمد رضاقنبریاندوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
752حسینعلیحیدریدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
753محمدرضاعباسیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
754مهدیمرزبانیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
755عبدالحسنساکیان دزفولی نژاددوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
756عباسطالبیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
757معصومهپژوهیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
758حمیدربانیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
759منوچهریوسفی خواهدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
760سمیهکایدیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
761آزادهراجی پوردوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
762محمدعبدالکریم زادهدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
763مجتبیبیگ آقادوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
764جمشیدشریفیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
765زینبسلیمانیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
766بهمنکرمیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
767انتظامگرجیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
768سهیلاجلالیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
769وحیدنیک خلاقدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
770محمدعرفاتیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
771امیرنکونامدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
772محمد حسینساغیاندوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
773محمدطاهر آموزدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
774مهدیهاکبرپوردوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
775جوادشکاریدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
776سعیدیوسفی خوئیدوره آموزشی مدیریت زمان1395/10/061395/11/6
777محمودرضافقیهیدوره آموزشی مربیگری1395/10/061395/11/6
778اصغرکریم زادهدوره آموزشی مربیگری1395/10/061395/11/6
779حامداصلانیدوره آموزشی مربیگری1395/10/061395/11/6
780سیامکافشاریدوره آموزشی مربیگری1395/10/061395/11/6
781فرزانه ساداتحسینیدوره آموزشی مربیگری1395/10/061395/11/6
782محمدرضازمانیاندوره آموزشی مربیگری1395/10/061395/11/6
783رقیهحسین خواهدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
784فریدونجعفریدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
785شادیسراج هاشمیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
786علیداستانیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
787سمیهنائب پوردوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
788مجیدافراختهدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
789سیدجوادسید هادی تفرشیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
790داوودمحسنیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
791رضوانپناهیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
792انسیهجوکاردوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
793مهریصادقی نیکودوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
794شقایقخلجیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
795سیدعلیآقامیریدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
796مرتضیتقی زادهدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
797قربانعلیجسوردوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
798میرمجتبیحسینی نودهدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
799کاظمجنتی زادهدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
800رکساناحمدالهیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
801فاطمهبزیاندوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
802امیرحسینعربدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
803حسینرضائی بزرگدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
804املصورت زادهدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
805محمد رضاکوچک پوردوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
806زهرابیاتدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
807حمیدصبحی صفتدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
808محمدتقیفکریدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
809صادقشاملودوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
810نجمهامین گوهریدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
811حمیدرضاصفی زادهدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
812مهدیعلی زاده احمدآبادیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
813محمدجوادفرحرودوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
814اسکندرحصیرچیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
815سمیهقهرمانزادهدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
816سمیهاسمعیل زاده انزابیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
817عباسزیباییدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
818ذوالفقارالهیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
819سجادملکیدوره آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر1395/10/061395/11/6
820لیلارضاییدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
821حسیننیک فرجامدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
822ابوالفضلمرادی پوردوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
823بهزادصفائیدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
824سیدمحمدکاظمیدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
825محمدمرادیدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
826محمد مهدیمهدویدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
827محمدفجریدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
828حمیدعبدیدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
829فرزانهحراتیدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
830فرشتهلطیفی پوردوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
831امیرعرفانیدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
832مهدیآقاجانیدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
833سمانهشکری زادهدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
834امیدشفیعیدوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
835مرجانصفری نژاددوره آموزشی هوش هیجانی1395/10/061395/11/21
836اسماعیلرضازادهدوره آموزشی مربیگری1395/10/061395/11/06

تقویم آموزشی سه ماه آخر سال ۱۳۹۵

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.

راهنما:

نام دوره: عنوان دوره در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران می باشد.

کد دوره: منظور از کد دوره، کد وزارت دوره در معاونت آموزش می باشد.

مهلت ثبت نام: مسئولین آموزش تا تاریخ ذکر شده مهلت دارند اسامی نفرات خود را جهت ثبت نام در دوره ارسال نمایند. (جهت راهنمایی چگونگی ارسال لیست به این صفحه مراجعه شود).

تاریخ شروع و پایان دوره: نفرات پس از ثبت نام از تاریخ شروع تا پایان دوره به محتویات داخل دوره دسترسی داشته و می توانند از محتوای قرار گرفته شده استفاده و در آزمون های مربوطه شرکت کنند.

تاریخ ارائه گزارش: در تاریخ ذکر شده تیم پشتیبانی سامانه آموزش مجازی گزارشی از میزان فعالیت نفرات و نمرات کسب شده کارکنان ارائه خواهد نمود.

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1half]

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

[/ezcol_1half_end]

تقویم آموزشی سه ماه چهارم سال – زمستان ۱۳۹۵ (نوبت اول)

ردیفنام دورهکد دورهمهلت ثبت نامشروع دورهاتمام دورهتاریخ ارائه گزارش
1دوره آموزشی ایمنی214181395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
2دوره آموزشی خوردگی276011395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
3دوره آموزشی حفاظت کاتدیک276311395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
4دوره آموزشی اصول عایق کاری570091395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
5دوره اموزشی جریان سنج838191395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
6دوره آموزشی ابزاردقیق410011395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
7دوره آموزشی رگولاتور410911395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
8دوره آموزشی شیرهای اطمینان510271395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
9دوره آموزشی شیرهای قطع فشار410811395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
10دوره آموزشی شیرآلات510241395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
11دوره آموزشی کلیات ایمنی بخش (1و2)21001- 21002- 210081395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
12دوره آموزشی آشنایی با مجوز کار(بخش الف و ب)214261395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
13دوره آموزشی آشنایی با شیرهای صنعتی51024- 51025- 510261395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
14دوره آموزشی CCNA370111395/10/031395/10/061395/12/211395/12/25
15دوره آموزشی رفتار سازمانی130031395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
16دوره آموزشی مبارزه با پولشویی141421395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
17دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت90261395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
18 دوره آموزشی دوره آموزشی Access2013 07104-70051395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
19دوره آموزشی Excel 2013 07103-70041395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
20 PowerPoint 2013 دوره آموزشی70061395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
21Word 2013 دوره آموزشی07003-071021395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
22دوره آموزشی 5S90381395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
23دوره آموزشی مهارت های ارتباطی130101395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
24دوره آموزشی هوش هیجانی130071395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
25دوره آموزشی حل مساله90191395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
26دوره آموزشی مدیریت استرس90281395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
27دوره آموزشی مدیریت زمان90341395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
28دوره آموزشی مربیگری133081395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
29دوره آموزشی کمپرسور52024- 52030- 520311395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
30دوره آموزشی PLC مقدماتی410441395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
31دوره آموزشی PLC تکمیلی1395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
32دوره آموزشی PLC پیشرفته410451395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
33دوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی52018- 520191395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
34دوره آموزشی آزمایشگاه650031395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
35دوره آموزشی اتوماسیون صنعتی (PROFIBUS)410561395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
36دوره آموزشی آشنایی با اترنت صنعتی410571395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
37دوره آموزشی PCS7(part 1)12964 - 410541395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
38دوره آموزشی PCS7(part2)12882 - 410551395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
39آشنایی با کالیبراسیون عمومی410091395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
40آشنایی با کالیبراسیون فشار410101395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
41آشنایی با کالیبراسیون دما410121395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
42تست ذرات مغناطیس (MT)274031395/10/031395/10/061395/11/61395/11/10
43تست رنگ های نفوذی (PT)274041395/10/031395/10/061395/11/211395/11/25
44 بازرسی جوش به روش چشمی (VT)27405-274061395/10/031395/10/061395/12/211395/12/25

تقویم آموزشی سه ماه چهارم سال – زمستان ۱۳۹۵ (نوبت دوم)

ردیفنام دورهکد دورهمهلت ثبت نامشروع دورهاتمام دورهتاریخ ارائه گزارش
1دوره آموزشی خوردگی276011395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
2دوره آموزشی حفاظت کاتدیک276311395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
3دوره آموزشی اصول عایق کاری570091395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
4دوره اموزشی جریان سنج838191395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
5دوره آموزشی ابزاردقیق410011395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
6دوره آموزشی شیرهای اطمینان510271395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
7دوره آموزشی شیرهای قطع فشار410811395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
8دوره آموزشی شیرآلات510241395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
9دوره آموزشی آشنایی با مجوز کار(بخش الف و ب)214261395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
10دوره آموزشی آشنایی با شیرهای صنعتی51024- 51025- 510261395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
11دوره آموزشی مبارزه با پولشویی141421395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
12دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت90261395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
13دوره آموزشی 5S90381395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
14دوره آموزشی مهارت های ارتباطی130101395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
15دوره آموزشی حل مساله90191395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
16دوره آموزشی مدیریت استرس90281395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
17دوره آموزشی مدیریت زمان90341395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
18دوره آموزشی مربیگری133081395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
19دوره آموزشی کمپرسور52024- 52030- 520311395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
20دوره آموزشی آزمایشگاه650031395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
21دوره آموزشی اتوماسیون صنعتی (PROFIBUS)410241395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
22آشنایی با کالیبراسیون عمومی410001395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
23آشنایی با کالیبراسیون فشار410101395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
24آشنایی با کالیبراسیون دما410121395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20
25آشنایی با نشت بندها گازی (ِDGS)520401395/11/131395/11/151395/12/151395/12/20

شروع ساخت و طراحی دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها

در راستای تکمیل دوره های فنی و تخصصی دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها در دست ساخت و طراحی قرار گرفت. این دوره آموزشی شامل فصل های زیر می باشد:

 • مقدمه
 • مبانی عملی
 • کمپرسورهای رفت و برگشتی
 • سانتریفوژی
 • پیچشی
 • ساختمان و اجزاء
 • وضعیت اضطراری
 • راه اندازی
 • از سرویس خارج کردن
 • چک و ثبت متغیرها
 • تعمیرات جزئی
 • نکات ایمنی
 • ضمائم
 • خودآزمایی

نام دوره: دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها

مسیر دسترسی به دوره: دوره های فنی و تخصصی – بهره برداری / فرآیند

 

دوره آموزشی آشنایی با PCS 7

پس از اتمام فیلمبرداری و ساخت محتوای ویدیویی دوره آموزشی PCS7 از امروز کار طراحی و ساخت محتوای تحت وب این دوره آموزشی نیز در دستور کار واحد آموزشی قرار گرفت.

پس از تولید محتوای تحت وب این دوره آموزشی، دوستان می توانند از این دوره آموزشی در سامانه استفاده نمایند. مسیر دسترسی به این دوره نیز به ترتیب زیر است.


نام دوره: دوره آموزشی آشنایی با PCS 7

مسیر دسترسی به دوره: دوره های فنی و تخصصی – ابزار دقیق