بایگانی دسته ی اخبار سامانه آموزشی (برگه 4)

دوره آموزشی آشنایی با PCS 7

پس از اتمام فیلمبرداری و ساخت محتوای ویدیویی دوره آموزشی PCS7 از امروز کار طراحی و ساخت محتوای تحت وب این دوره آموزشی نیز در دستور کار واحد آموزشی قرار گرفت.

پس از تولید محتوای تحت وب این دوره آموزشی، دوستان می توانند از این دوره آموزشی در سامانه استفاده نمایند. مسیر دسترسی به این دوره نیز به ترتیب زیر است.


نام دوره: دوره آموزشی آشنایی با PCS 7

مسیر دسترسی به دوره: دوره های فنی و تخصصی – ابزار دقیق

شروع ساخت بخش دوم دوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی

بعد از طراحی و تولید بخش اول دوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی و بارگذاری آن بر روی سامانه آموزشی، بخش دوم این مجموعه نیز از ۲۵ مرداد ۹۵ آغاز گردید. این بخش نیز همانند بخش اول، اطلاعات بسیار کاملی در حوزه ایمنی در اختیار کاربران قرار خواهد داد.

سیلابس بخش دوم

فصل اول: ایزولاسیون

فصل دوم: پاکسازی و خنثی سازی

فصل سوم: مجوزهای کاری

فصل چهارم: ایمنی در شرایط نرمال عملیاتی

فصل پنجم: ایمنی در تصمیم گیری

فصل ششم: ضبط و ربط محیط کار

فصل هفتم: ایمنی در شرایط اضطراری

فصل هشتم: گزارش حادثه

فصل نهم: کمک های اولیه

فصل دهم: آشنایی با استانداردهای ایمنی


نام دوره: دوره آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش ۱ و ۲)

مسیر دسترسی به دوره: دوره های فنی و تخصصی – HSE