تقویم آموزشی سه ماه اول سال – بهار ۱۳۹۶

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه اول سال، بهار ۱۳۹۶ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.

راهنما:

نام دوره: عنوان دوره در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران می باشد.

کد دوره: منظور از کد دوره، کد وزارت دوره در معاونت آموزش می باشد.

مهلت ثبت نام: مسئولین آموزش تا تاریخ ذکر شده مهلت دارند اسامی نفرات خود را جهت ثبت نام در دوره ارسال نمایند. (جهت راهنمایی چگونگی ارسال لیست به این صفحه مراجعه شود).

تاریخ شروع و پایان دوره: نفرات پس از ثبت نام از تاریخ شروع تا پایان دوره به محتویات داخل دوره دسترسی داشته و می توانند از محتوای قرار گرفته شده استفاده و در آزمون های مربوطه شرکت کنند.

تاریخ ارائه گزارش: در تاریخ ذکر شده تیم پشتیبانی سامانه آموزش مجازی گزارشی از میزان فعالیت نفرات و نمرات کسب شده کارکنان ارائه خواهد نمود.

پرسنل محترم لطفاً درخواست خود را جهت ثبت نام در دوره های ذکر شده، به واحد آموزش خود ارجاع دهند.

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

تقویم آموزشی سه ماه اول سال – بهار ۱۳۹۶

دوره های آموزشی تخصصی - فنی
ردیفنام دورهکد دورهمهلت ثبت نامشروع دورهاتمام دورهتاریخ ارائه گزارش
1دوره آموزشی ایمنی214181396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
2دوره آموزشی خوردگی276011396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
3دوره آموزشی عایق کاری570091396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
4دوره آموزشی حفاظت کاتدیک276311396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
5دوره آموزشی جریان سنج ها838191396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
6دوره آموزشی ابزار دقیق410011396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
7دوره آموزشی رگولاتور410911396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
8دوره آموزشی شیر اطمینان510271396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
9دوره آموزشی شیرهای قطع فشار410811396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
10دوره آموزشی شیرآلات510241396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
11دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه650031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
12دوره آموزشی ایمنی آزمایشگاه650011396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
13دوره آموزشی کلیات ایمنی بخش (1و2) 21001 - 21002 - 210081396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
14دوره آموزشی آشنایی با مجوز کار (بخش الف و ب)214261396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
15دوره بازرسی جوش به روش چشمی (VT)27405 -274061396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
16دوره آموزشی آشنایی با تست ذرات مغناطیسی(MT)274031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
17دوره آموزشی آشنایی با تست رنگ های نفوذی (PT)274041396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
18دوره آموزشی رادیوگرافی RT274091396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
19دوره آشنایی با شیرهایی صنعتی510241396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
20دوره آموزشی آشنایی با توربین های گازی52018 -520191396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
21دوره آموزشی آشنایی با تله بخار510441396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
22دوره آموزشی آشنایی با اجکتور510471396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
23دوره آموزشی آشنایی با PLC ها410441396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
24دوره آموزشی هیدرات های گازی813131396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
25دوره آموزشی مبانی اتوماسیون صنعتی410051396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
26دوره آموزشی آشنایی با انواع کوپلینگ و روش های هم محورکردن ماشین آلات520491396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
27دوره آموزشی آشنایی با روش های نگهداری و تعمیرات57018 -570191396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
28دوره آموزشی آشنایی با انواع نابالانسی و روش های بالانس کردن ماشین آلات520501396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
29دوره آموزشی Network +370011396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
30دوره آموزشی CCNA370111396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
31دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی (PROFIBUS)410561396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
32دوره آموزشی آشنایی با اترنت صنعتی410571396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
33دوره آموزشی PCS 7 - مقدماتی12964- 410541396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
34دوره آموزشی PCS7 - پیشرفته12882- 410551396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
35دوره آموزشی Wincc410651396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
36دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی410001396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
37دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون فشار410101396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
38دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون دما410121396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
39دوره آموزشی آشنایی با منابع تغذیه اضطراری400021396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
40دوره آموزشی بیرینگ520461396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
41دوره آموزشی توربین بخار52014-520131396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
42دوره آموزشی کمپرسور52024- 52030- 520311396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
43دوره آموزشی ابزارآلات و کارگاه های تعمیرات مکانیک55002- 550031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
44دوره آموزشی PLCمقدماتی410441396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
45دوره آموزشی PLC تکمیلی*410451396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
46دوره آموزشی PLC پیشرفته410451396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
47دوره آموزشی مبدل های حرارتی510101396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
48دوره آموزشی مبانی و مقدمات نشت بندگازی520401396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
49دوره آموزشی شناخت ابزار و قطعات امدادی، نصب و تجهیزات گاز رسانی813091396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
50دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات ایمنی گاز رسانی813041396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
51آشنایی با ابزار، قطعات و تجهیزات حفاظت از رنگ276311396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
52 دوره آموزشی آشنایی با فرآیندهای گازی813131396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
دوره های آموزشی تخصصی - غیر فنی
ردیفنام دورهکد دورهمهلت ثبت نامشروع دورهاتمام دورهتاریخ ارائه گزارش
53دوره آموزشی رفتار سازمانی130031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
54دوره آموزشی مدیریت مبتنی بر شایستگی90291396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
55دوره آموزشی پولشوئی141421396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
56دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت90261396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
دوره های آموزشی عمومی
ردیفنام دورهکد دورهمهلت ثبت نامشروع دورهاتمام دورهتاریخ ارائه گزارش
57دوره آموزشی زبان تخصصی ( کسب وکار)60271396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
58دوره آموزشی زبان عمومی سطح 106001- 060021396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
59دوره آموزشی زبان عمومی سطح 206003- 060041396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
60دوره آموزشی زبان عمومی سطح 306005- 060061396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
61دوره آموزشی زبان عمومی سطح 406007- 060081396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
62 دوره آموزشی زبان عمومی سطح 506009- 060101396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
63دوره آموزشی زبان عمومی سطح 606011- 060121396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
64دوره آموزشی زبان عمومی سطح 706013- 060141396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
65دوره آموزشی زبان عمومی سطح 806015- 060161396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
66دوره آموزشی آراستگی محیط کار - 5S90381396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
67دوره آموزشی مربیگری133081396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
68دوره آموزشی مهارت های ارتباطی130101396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
69دوره آموزشی هوش هیجانی130071396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
70دوره آموزشی حل مساله90191396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
71دوره آموزشی مدیریت استرس90281396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
72دوره آموزشی مدیریت زمان90341396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
73دوره آموزشی دوره آموزشی Access 201370051396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
74دوره آموزشی Excel 201370041396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
75 PowerPoint 2013 دوره آموزشی70061396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
76Word 2013 دوره آموزشی70031396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
77دوره آموزشی ارگونومی212061396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
78دوره آموزشی اخلاق حرفه ای50391396/02/031396/02/061396/03/201396/03/23
22 پاسخ
 1. علیرضاحاجی قاسمی
  علیرضاحاجی قاسمی says:

  با سلام
  من زبان تا سطح intermediate را قبلا گذرانده ام و در سیستم جامع پرسنلی ثبت گردیده است اکنون قصد ادامه وتکمیل دوره زبان انگلیسی را دارم نحوه تعیین سطح و کلاس بندی دوره های زبان به چه صورت می باشد

  پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب.
   جناب آقای حاجی قاسمی در حال تهیه آزمونی جهت تعیین سطح کاربران در سامانه هستیم. به این صورت که کاربران ابتدا در آن آزمون شرکت نموده و سپس با توجه به بازخوردی که از سیستم دریافت می کنند، می توانند در دوره های زبان شرکت نمایند. ولی اگر تا شروع دوره ها به دلایل فنی و تخصصی این امکان فراهم نگردید. سطح هر دوره مشخص خواهد شد. یعنی به عنوان مثال سطح ۱ و ۲ به عنوان سطح Beginner، سطح ۳ به عنوان Elementary و سطح ۴ و ۵ به عنوان Intermediate و … حتما معرفی خواهد گردید.
   ممنونم از توجه شما.

   پاسخ
 2. حسین حکمت پور
  حسین حکمت پور says:

  با سلام واحترام ﺽمن عرﺽ تبریک سال نو و تشکر از زحمات همکاران در ایجاد این فرصت موثر برای سایرین به استحﺽار میرساند در دیدگاه شرکت کلا هر کجا از تخصص صحبت بشود نظرها معطوف به فنون میشود در صورتیکه بسیاری از عملکرد های سازمانی شرکت گاز حول محور فروش میباشد در نتیجه توجه کافی به برگزاری دوره های آموزشی بخش مشترکین و فروش نمیشود لذا خواهشمند است عنایت بفرمایید

  پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب و آرزوی سالی خوب برای شما.
   دیدگاه شما به بخش تامین محتوای سامانه ارجاع داده شد و سعی خواهد شد در سال جاری دوره های در این خصوص بر روی سامانه بارگذاری گردد.
   موفق و پیروز باشید.

   پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و وقت بخیر.
   در حال حاضر امکان حضور در دو دوره به صورت همزمان به دلیل محدودیت های فنی و همچنین اثر بخشی بیشتر دوره ها امکان پذیر نیست.
   با تشکر

   پاسخ
 3. اسدالله بحرینی
  اسدالله بحرینی says:

  با سلام و ادب
  ضمن تبریک شروع سال ۱۳۹۶ و آرزوی سلامت و موفقیت برای شما و تمامی همکاران عزیز در شرکت ملی گازایران و تشکر از زحمات تک تک نفراتی که مسولین عزیز و تک تک نفراتی که نقشی در راه اندازی این سیستم آموزشی کشیده اند ، متمنی است جهت ارتقاء سطح دانش همکاران گرامی که مسولیت اندازه گیری ، نظارت و محاسبات تحویل و تحول گازهای تولیدی و تحویلی از پالایشگاه های گاز کشور وهمچنین گازهای تحویلی به مصرف کننده های عمده ، شهری و بخش صنایع را عهده دار هستند دوره های تخصصی اندازه گیری و سنجش را نیز در دوره های تعریف شده بگنجانید .
  با سپاس فراوان

  پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب و احترام فراوان، و تشکر از اظهار نظر گرم شما و همچنین تبریک سال نو به شما و همه همکاران گرامی.
   نظر شما حتما به بخش تامین محتوای سامانه ارجاع داده خواهد شد.
   موفق و پیروز باشید.

   پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و تبریک سال نو به شما دوست عزیز،
   اگر نام کاربری و کلمه عبور دارید یعنی در این سامانه ثبت نام هستید و فقط کافی است دوره مورد نظر را در اینترانت انتخاب تا از ۶ اردیبهشت در این سامانه برای شما قابل دسترس شود.

   پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و تشکر.
   این مورد در اکثر محتواهای آموزشی اعمال گردیده و کاربر می تواند فایل متنی محتوای آموزشی را دیده و یا آن را دریافت کند.
   موفق و پیروز باشید.

   پاسخ
 4. اکبر دهباشی
  اکبر دهباشی says:

  سلام واحترام
  ضمن تبریک سال نو و تشکر وسپاس از آموزش اینترنتی که توسط شما عزیزان شکل گرفته خواهشمند است تعیین سطح کلاسهای زبان را مشخص فرمایید.
  سپاسگزارم

  پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب و ممنونم از ابراز محبت شما.
   سعی بر این داریم که آزمونی تحت عنوان آزمون تعیین سطح بر روی سامانه ایجاد نمائیم که دوستان با توجه به نمره کسب شده در آزمون بتوانند در دوره مناسب ثبت نام نمایند.
   اتفاق دیگری که در دوره های زبان افتاده این است که دوره ها از ۸ سطح به ۱۶ سطح و با عنوان های زیر تقسیم بندی گردیده اند:
   سطح پایه یک ۴ درس – Fundamental 1
   سطح پایه دو ۳ درس – Fundamental 2
   سطح پایه سه ۳ درس – Fundamental 3
   سطح پایه یک چهار ۳ درس – Fundamental 4
   سطح مقدماتی یک ۳ درس – Level 1 or Beginner 1
   سطح مقدماتی دو ۲ درس – Level 1 or Beginner 2
   سطح مقدماتی سه ۳ درس – Level 1 or Beginner 3
   سطح مقدماتی چهار ۲ درس – Level 1 or Beginner 4
   سطح پیش متوسطه یک ۳ درس – Level 2 or Pre-Intermediate 1
   سطح پیش متوسطه دو ۲ درس – Level 2 or Pre-Intermediate 2
   سطح پیش متوسطه سه ۳ درس – Level 2 or Pre-Intermediate 3
   سطح پیش متوسطه چهار ۲ درس – Level 2 or Pre-Intermediate 4
   سطح متوسطه یک ۳ درس – Level 3 or Intermediate 1
   سطح متوسطه دو ۲ درس – Level 3 or Intermediate 2
   سطح متوسطه سه ۳ درس – Level 3 or Intermediate 3
   سطح متوسطه چهار ۲ درس – Level 3 or Intermediate 4
   یعنی در واقع هر سطح به دو قسمت (طبق استاندارد آموزشی) تقسیم گردیده.

   پاسخ
 5. مسعود ابراهیم صیقلانی
  مسعود ابراهیم صیقلانی says:

  باسلام.میخواستم بدونم کسانیکه در دوره زمستان گذشته مدال آموزشی گرفتند چطور میتونند در دو دوره آموزشی در بهار ثبت نام کنند؟
  چه زمانی قرعه کشی هارد اکسترنال دوره های زمستان برگزار میشه؟
  آیا برای دوره ها مدارکی صادر میشه؟وآیا این دوره ها بعنوان دوره آموزشی گذرانده شده در پرتال آموزشی شخصی برای نفرات ثبت میشود؟
  ممنون

  پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب، دوستانی که در فصل پیش مدال آموزشی دریافت نموده اند می توانند پس از ثبت نام در دوره اول (در این تقویم بعد از ۶ اردیبهشت ماه) با شماره های پشتیبانی تماس گرفته و دوره دوم خود را انتخاب نمایند.
   قرعه کشی هارد اکسترنال انجام گردیده و به نفرات برنده اطلاع داده شده و به زودی خبر آن بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
   در حال حاضر گواهینامه ای برای دوره در نظر گرفنه نشده است ولی در آینده نیزدیک این اتفاق خواهد افتاد.
   این دوره ها در پرتال آموزشی به عنوان سوابق آموزشی حتما درج خواهد گردید.
   موفق و پیروز باشید.

   پاسخ
 6. منصور حیدری
  منصور حیدری says:

  باسلام وعرض ادب
  احتراما از مسئولین و دست اندرکاران محترم که این امکان را برای کارکنان محترم فراهم نمودند تا از طریق سایت مجازی نسبت به ارتقا علم و دانش خود به سهولت بهره مند شوند تشکر و قدردانی نموده و امیدوارم در این راستا موفق و موید باشید
  اینجانب در رشته زبان تخصصی کسب و کار ثبت نام نموده و علاوه بر مطالعه دروس، تستهای مربوطه را نیز پاسخ داده، لیکن در قسمت امتیاز هیچگونه نمره ای ثبت نشده و ضمنا خودآزمایی جداگانه ای مشاهده ننموده ام،لذا در خصوص خودآزمایی و آزمون نهایی با عنایت به زمان پایان دوره در خصوص دوره زبان کسب و کار اینجانب را راهنمایی فرمایید لیکن طبق بررسیهای به عمل آمده در سایر رشته ها قسمتی به عنوان خودآزمایی و پس از موفقیت ، آزمون نهایی وجود دارد که در این دوره چنین نمیباشد، لطفا مساعدت لازم را بفرمایید
  با تشکر و قدردانی

  پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب و تشکر از شما همکار محترم.
   به دلیل مشکلات فنی آزمون برخی از دروس از جمله درس زبان تخصصی کسب و کار، فعال سازی آزمون این دوره ها با تاخیر بر روی سامانه قرار انجام خواهد گرفت.
   از این رو زمان دوره های که آزمون ندارند تا ۲۸ خرداد تمدید خواهد گردید.
   موفق و پیروز باشید.

   پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب.
   تا پایان خرداد ماه، اطلاعات جامع در خصوص تقویم بعدی داده خواهد شد.
   ولیکن طبق برنامه ریزی های انجام شده، دوره ها تا ۱۴ تیر مهلت ثبت نام داشته و از ۲۰ تیر نیز شروع خواهد گردید.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *