تقویم آموزشی سه ماه سوم سال – پاییز ۱۳۹۶

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال، پاییز ۱۳۹۶ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.

نحوه ثبت نام در دوره ها

کلیه همکاران رسمی و قراردادی شرکت ملی گاز ایران، می توانند از طریق درگاه مدیریت یکپارچه آموزش شرکت (اینترانت) به آدرس training.nigc.ir (بخش سامانه فراگیر) یا مراجعه به اداره آموزش محل کار نسبت به انتخاب دوره خود اقدام نمایند.

کاربران مجاز به انتخاب حداکثر ۲ دوره آموزشی در تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۶ می باشند.

راهنما:

نام دوره: عنوان دوره در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران می باشد.

کد دوره: منظور از کد دوره، کد وزارت دوره در معاونت آموزش می باشد.

 

مهلت ثبت نام در دوره ها: ۱۵ مهر ۱۳۹۶

مهلت ثبت نام برای کلیه دوره ها تا پایان ساعت کاری ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۶ از طریق درگاه مدیریت یکپارچه آموزش شرکت (اینترانت) به آدرس training.nigc.ir (بخش سامانه فراگیر) یا مراجعه به اداره آموزش محل کار امکان پذیر خواهد بود.

شروع دوره ها: ۱۹ مهر ۱۳۹۶

تاریخ شروع دوره ها ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۶ خواهد بود. دوره های انتخابی کاربران در این تاریخ فعال خواهد گردید و کاربران می توانند از محتوای قرار گرفته شده استفاده و در آزمون های مربوطه شرکت کنند.

اتمام دوره ها: ۱۹ آذر ۱۳۹۶

تاریخ اتمام دوره ها ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶ خواهد بود. کاربران تا این تاریخ و تا ساعت ۲۳:۰۰ فرصت دارند که در دوره حضور و در آزمون نهایی شرکت نمایند.

تاریخ ارایه گزارش: ۲۵ آذز ۱۳۹۶

در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ تیم پشتیبانی سامانه آموزش مجازی گزارشی از میزان فعالیت نفرات و نمرات کسب شده کارکنان به واحدهای آموزشی ارائه خواهد نمود.

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

 

دوره های آموزشی تخصصی - فنی
ردیفنام دورهکد دورهتوضیحات بیشتر
1مخاطرات ایستگاه هاIG 9605اطلاعات بیشتر
2کلیات ایمنی عمومیIG 9607اطلاعات بیشتر
4فرآيند مطالعه و تجزيه و تحليل خطر HAZOP21435-
5آشنایی با تجهیزات ایمنی گاز رسانیIG 9611-
6اصول و مفاهیم خوردگی27601اطلاعات بیشتر
7مفهوم خوردگی الکتروشیمیایی و انواع آنIG9627-
8مديريت خوردگي27649-
9نقش عامل طراحی در کنترل خوردگیIG9623-
10اصول عایقکاری و شتاخت تجهیزات آن57009اطلاعات بیشتر
11حفاظت کاتدی مقدماتی27631اطلاعات بیشتر
12آشنایی با ابزار، قطعات و تجهیزات حفاظت از زنگIG 9612-
13آشنایی با ابزار ، قطعات و تجهیزات شبکه‌های پلی اتیلنیIG9625-
14سیستم های اندازه گیری جریان سیال83819اطلاعات بیشتر
15انواع رگولاتورها و نحوه عملکرد و تنظیم آن ها41091اطلاعات بیشتر
16شیرهای صنعتی - اصول و مبانی51024اطلاعات بیشتر
17شیرهای اطمینان - مبانی، تعمیر و نگهداریIG 9606اطلاعات بیشتر
18شیرهای قطع و وصل اضطراری و فرآیندی41081اطلاعات بیشتر
19شیرهای صنعتی اختصاصی51028اطلاعات بیشتر
20لوازم و تجهیزات عمومی آزمایشگاه65003اطلاعات بیشتر
21اصول ایمنی در آزمایشگاه65001اطلاعات بیشتر
22بازرسی فنی چشمی جوش VT - سطح 1 و 227406اطلاعات بیشتر
23بازرسی فنی با استفاه از ذرات مغناطیسی - MT - سطح 1 و 227403اطلاعات بیشتر
24بازرسی فنی با استفاده از مایعات نافذ - PT - سطح 1 و 227404اطلاعات بیشتر
25رادیوگرافی RT - سطح 1 و 227409اطلاعات بیشتر
26تفسیر فیلم های رادیوگرافی27411-
27توربین های گازی - اصول بهره برداری و کاربرد آنها52018اطلاعات بیشتر
28توربین های بخار - اصول بهره برداری و کاربرد آنها52013اطلاعات بیشتر
29کمپرسورها - اصول بهره برداری و کاربرد52024اطلاعات بیشتر
30مبدل های حرارتی - اصول و مبانی51010اطلاعات بیشتر
31تله های بخار51044اطلاعات بیشتر
32اجکتورها51047اطلاعات بیشتر
33شناخت ابزار و قطعات امدادی، نصب و تجهیزات گاز رسانیIG 9610اطلاعات بیشتر
34پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز61029اطلاعات بیشتر
35مدیریت نگهداری و تعمییرات - کلیات25015اطلاعات بیشتر
36ابزارآلات و کارگاه های تعمیرات مکانیکIG 9620اطلاعات بیشتر
37هم محوری در ماشین آلات Alignment52049اطلاعات بیشتر
38اندازه گیری و رفع نابالانسی در ماشین آلات دوار52050اطلاعات بیشتر
39یاتاقان ها و بیرینگ ها52046اطلاعات بیشتر
40آب بندها و نشت بندها52039اطلاعات بیشتر
41شبکه های صنعتی41002اطلاعات بیشتر
42PLC مقدماتی41044اطلاعات بیشتر
43PLC پیشرفته41045اطلاعات بیشتر
44مباحث تکمیلی در PLCIG 9609اطلاعات بیشتر
45PLC - Allen Bradley 141046-
46پیکر بندی و برنامه نوییسی پروفی باس در PLC S741056اطلاعات بیشتر
47پیکر بندی و برنامه نویسی شبکه اترنت در PLC S741057اطلاعات بیشتر
48DCS - PCS7 -141030اطلاعات بیشتر
49DCS - PCS7 -241031اطلاعات بیشتر
50مبانی ابزار دقیق41001اطلاعات بیشتر
51کالیبراسیون عمومی41009اطلاعات بیشتر
52کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری فشار41010اطلاعات بیشتر
53کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما41012اطلاعات بیشتر
54منابع تغذیه UPS40002اطلاعات بیشتر
55تابلوهای توزیعIG9624
56ترانسفرماتورهای قدرت42026-
57مبانی دیاگرام فرآیندی PFD/P&ID61003-
58فرآیندهای عملیات پالایش گاز81313اطلاعات بیشتر
59Network +37001-
60CCNA37011اطلاعات بیشتر
دوره های آموزشی تخصصی - غیر فنی
61مدیریت مبتنی بر شایستگی13012اطلاعات بیشتر
62آشنایی با مدیریت سیستم های یکپارچهIG 9618-
63مدیریت رفتار سازمانی13003اطلاعات بیشتر
64مديريت ساختار قراردادها در برون سپاریIG9626-
65قانون برگذاری مناقصات و آئین نامه‌های اجرایی12020-
66حقوق کسب و کارIG 9619-
67قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های اجرایی آن14142اطلاعات بیشتر
68مبانی سازمان و مدیریت09026اطلاعات بیشتر
دوره های آموزشی عمومی
69زبان انگلیسی سطح پایه یک - Fundamental oneIG 9613اطلاعات بیشتر
70زبان انگلیسی سطح پایه دو - Fundamental TwoIG 9614اطلاعات بیشتر
71زبان انگلیسی سطح پایه سه - Fundamental ThreeIG 9615اطلاعات بیشتر
72زبان انگلیسی سطح پایه چهار - Fundamental FourIG 9616اطلاعات بیشتر
73زبان انگلیسی سطح مقدماتی یک - Elementary one06001اطلاعات بیشتر
74زبان انگلیسی سطح مقدماتی دو - Elementary Two06002اطلاعات بیشتر
75زبان انگلیسی سطح مقدماتی سه - Elementary Three06003اطلاعات بیشتر
76زبان انگلیسی سطح مقدماتی چهار - Elementary Four06004اطلاعات بیشتر
77زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه یک - Pre-Intermediate One06005اطلاعات بیشتر
78زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه دو - Pre-Intermediate Two06006اطلاعات بیشتر
79زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه سه - Pre-Intermediate Three06007اطلاعات بیشتر
80زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه چهار - Pre-Intermediate Four06008اطلاعات بیشتر
81زبان انگلیسی سطح متوسطه یک - Intermediate One06009اطلاعات بیشتر
82زبان انگلیسی سطح متوسطه دو - Intermediate Two06010اطلاعات بیشتر
83زبان انگلیسی سطح متوسطه سه - Intermediate Three06011اطلاعات بیشتر
84زبان انگلیسی سطح متوسطه چهارم - Intermediate Four06012اطلاعات بیشتر
85زبان تخصصی اصول و فنون بازاریابی20407-
86مربیگریIG 9617اطلاعات بیشتر
87مهارت های ارتباطی13010اطلاعات بیشتر
88هوش هیجانی13007اطلاعات بیشتر
89روش های حل مساله و تصمیم گیری09019اطلاعات بیشتر
90مدیریت استرس09028اطلاعات بیشتر
91مدیریت زمان09034اطلاعات بیشتر
92بانک های اطلاعاتی Access07005اطلاعات بیشتر
93صفحات گسترده Excel07004اطلاعات بیشتر
94ارائه مطالب Power Point07006اطلاعات بیشتر
95واژه پرداز ها Word07003اطلاعات بیشتر
96اصول سازمان دهی محیط کار با نگرش 5S09038اطلاعات بیشتر
97اخلاق علمی حرفه ای05039اطلاعات بیشتر
16 پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب،
   بله حتما امکان پذیر می باشد.
   لطفاً پس از شروع دوره ها، درخواست خود را به قسمت پشتیبانی سامانه ارسال فرمائید.
   با تشکر و احترام.

   پاسخ
 1. عقيل
  عقيل says:

  با سلام
  بدلیل انجام ساخت پروژه های پالایشگاهی در جنوب کشور و استفاده زیاد از اشعه های مضر ناشی از رادیوگرافی ( پرتو ایکس و گاما) برای تست های غیر مخرب جوشکاری , وجود دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه ( پرتوهای یونساز) را نیاز میدانم. و درخواست این دوره زیاد هست.
  متشکرم

  پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت says:

   با سلام و عرض ادب،
   بله حتما امکان پذیر می باشد.
   لطفاً پس از شروع دوره ها، درخواست خود را به قسمت پشتیبانی سامانه ارسال فرمائید.
   با تشکر و احترام.

   پاسخ
 2. مسعود
  مسعود says:

  با سلام و عرض ادب
  در باکس مربوط به اتمام دوره ها در گوشه سمت راست بالا بصورت کوچک نوشته شده اتمام دوره ها: ۱۹ شهریور ۹۶ که در واقع در داخل باکس ۱۹ آذر قید شده است.بمنظور اشتباه نکردن همکاران لطفا اصلاح نمایید.
  باتشکر

  پاسخ
 3. یوسف
  یوسف says:

  با سلام و عرض ادب
  احتراما اینجانب در دوره فرایند مطالعه و تجزیه و تحلیل خطر Hazop نمره ۱۸ را کسب نموده ام ولی تاکنون مدال دوره در سیستم ثبت نشده است

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *