آشنایی با تهدیدات حوزه فناوری اطلاعات

آشنایی با تهدیدات حوزه فناوری اطلاعات

چکیده :

همگام با پیشرفت جهانی، به کارگیری فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… مورد توجه می‌باشد فناوری اطلاعات با شتابی روبه تزاید، در حال تأثیر بر بنیان‌های جامعه بشری است توسعه فرایندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات و زیرساخت‌های آن، به دلیل ارزشمندی و نقش حیاتی آن می‌باشد. سارقین اطلاعات، امکانات سوء استفاده‌های فراوان و ایجاد مخاطرات جدی را در اختیار دارند امکان نفوذ به شبکه‌ها، سوء استفاده و تخریب، هم‌چنین اشاعه انواع ویروس‌ها، امکان جمع‌آوری سازمان یافته اقسام اطلاعات ارشمند از نامه‌هال الکترونیک گرفته تا اطلاعات حیاتی دیگر، تهدیدهای جدی را متوجه حریم شخصی و اطلاعات خصوصی افراد و گروه‌ها نموده است. با توجه به بروز مشکلاتی از این دست، همزمان با رشد و توسعه فناوری، تلاش‌های زیادی جهت امن‌سازی بسترهای مرتبط صورت گرفته است. شیوه‌های حفاظت از اطلاعات و شبکه‌های اطلاعاتی را مورد توجه قرار می‌دهند نباید بدون در نظر گرفتن ملاحظات امینی انجام شود. این مقاله به شرح و بررسی تهدیدات امنیتی و آسیب‌پذیری‌های مرتبط با فناوری اطلاعات پرداخته و در ادامه به منظور مقابله با حملات ناشی از این آسیب پذیری‌ها، راهکارها و تدابیر امنیتی ارائه می‌دهد.