تهدیدات و تخلیه تلفنی

تهدیدات و تخلیه تلفنی

چکیده :

موضوعی که در عین سادگی و کم اهمیت جلوه کردنش بسیار مهم و حیاتی است و بسیار به امنیت کشور خدشه وارد کرده است.شاید اولین سئوالی که به ذهن خطور می کند، این باشد که تخلیه تلفنی به چه معناست؟ تخلیه تلفنی در معنای عام به معنای به دست آوردن اطلاعات از افراد مختلف جامعه توسط تلفن، به وسیله‏‌ی کسانی که به هر دلیل عناد با این مرز و بوم دارند ( اطلاعاتی که از نظر ما اهمیت چندانی ندارد مثل اسم رئیس یا همکار ، همسر یا ارائه آمار های خیلی معمولی در حیطه ی کاری ). در این دوره کمی با احتیاط عمل کردن را و همچنین راه کار های توصیه شده را فرا میگیریم.

جاسوسی تلفنی

مستقیم جاسوسی