تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال – تابستان ۱۳۹۸

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال، تابستان ۱۳۹۸ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.   راهنما: نام دوره: […]

تقویم آموزشی سه ماه اول سال – بهار ۱۳۹۸

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه اول سال، بهار ۱۳۹۸ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.   راهنما: نام دوره: […]

تقویم آموزشی سه ماه سوم سال – پاییز ۱۳۹۷

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال، پاییز ۱۳۹۷ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.   راهنما: نام دوره: […]

اسامی برندگان تقویم آموزشی بهار ۱۳۹۷

به این وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش وهمت والای شما کارکنان شرکت که باعث پیشرفت و ارتقای مجموعه گردیده است ابراز می داریم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت و تداوم حضورسبز شما عزیزان را مسئلت داریم. تیم سامانه پشتیبانی سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران بمنظور قدردانی و […]

تقویم آموزشی سه ماه دوم سال – تابستان ۱۳۹۷

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال، تابستان ۱۳۹۷ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.   راهنما: نام دوره: […]

تقویم آموزشی سه ماه اول سال – بهار ۱۳۹۷

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه اول سال، بهار ۱۳۹۷ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.   راهنما: نام دوره: […]

تقویم آموزشی سه ماه چهارم سال – زمستان ۱۳۹۶

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه چهارم سال، زمستان ۱۳۹۶ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید.   راهنما: نام دوره: […]

تقویم آموزشی سه ماه سوم سال – پاییز ۱۳۹۶

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال، پاییز ۱۳۹۶ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید. راهنما: نام دوره: عنوان […]

تقویم آموزشی سه ماه دوم سال – تابستان ۱۳۹۶ (تمدید شد)

با توجه به تعطیلات هفته گذشته و عدم دسترسی مناسب همکاران به سامانه فراگیر آموزش جهت ثبت نام به موقع، استثناً مهلت ثبت نام در  دوره های آموزش مجازی تقویم تابستان ۱۳۹۶ تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تمدید گردید و تاریخ شروع دوره ها نیز ۲۷ تیر خواهد بود. به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش […]

اسامی برندگان تقویم آموزشی زمستان ۱۳۹۵

در راستای اجرای تقویم آموزشی زمستان ۱۳۹۵ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران، قرار بر این شد به نفراتی که در دوره های آموزشی شرکت نموده و مدال درسی دریافت کرده اند به قید قرعه ۱۰ عدد هارد اکسترنال اهدا شود. از این رو نفرات ذکر شده ذیل بعد از قرعه کشی در حضور […]

تقویم آموزشی سه ماه اول سال – بهار ۱۳۹۶

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه اول سال، بهار ۱۳۹۶ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید. راهنما: نام دوره: عنوان […]

اسامی نفرات شرکت کننده در نوبت دوم تقویم آموزشی زمستان ۱۳۹۵

در تقویم آموزشی فصل زمستان ۱۳۹۵ در نوبت دوم، تعداد ۱۳۶۶ نفر از کارکنان محترم در سامانه و در دوره های درخواستی ثبت نام گردیدند که لیست آن در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. همکاران محترم می توانند در مدت زمان مشخص شده از دوره ثبت نامی استفاده نموده و در آزمون هر دوره […]

اسامی نفرات شرکت کننده در نوبت اول تقویم آموزشی زمستان ۱۳۹۵

در تقویم آموزشی ارائه شده در فصل زمستان ۱۳۹۵ شرکت ملی گاز ایران، تعداد ۸۳۶ نفر از کارکنان محترم در سامانه و در دوره های درخواستی ثبت نام گردیدند که لیست آن در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. همکاران محترم می توانند در مدت زمان مشخص شده از دوره ثبت نامی استفاده نموده و […]

تقویم آموزشی سه ماه آخر سال ۱۳۹۵

به استحضار کلیه مدیران محترم آموزش می رساند که تقویم آموزشی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵ سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل جهت ثبت نام نفرات درخواستی ارائه گردیده، لذا خواهشمند است همکاری لازم را در ثبت نام پرسنل خود در تاریخ های مشخص مبذول فرمایید. راهنما: نام دوره: عنوان دوره […]