دوره های تخصصی – غیر فنی

آموزش در هر زمینه ای در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز وجود دارد.

در هر واحدی که مشغول به کار هستید با دسته بندی دوره های آموزشی موجود بر روی سامانه به راحتی یاد بگیرید و از یادگیری لذت ببرید.

دوره های عمومی
دوره های مدیریتی
دوره های تخصصی - غیر فنی
دوره های تخصصی - فنی

دوره های آموزشی تخصصی – غیر فنی

رسالت و مسئولیت هر سازمانی جذب و بکارگماری سرمایه های انسانی توانمد و شایسته به منظور دستیابی به اهداف سازمانی با بهره وری و سودآوری لازم می باشد. در این راستا شرکت ملی گاز ایران با همکاری شرکت های فعال در زمینه های فوق و همچنین اساتید مجرب اقدام به تولید و خریداری دوره های تخصصی – غیرفنی نموده است. که این دوره ها  شامل دوره های اداری، مالی، بازرگانی، و حقوقی می باشد.

آخرین دوره های آموزشی مربوط به بخش تخصصی – غیر فنی: