دوره های مدیریتی

آموزش در هر زمینه ای در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز وجود دارد.

در هر واحدی که مشغول به کار هستید با دسته بندی دوره های آموزشی موجود بر روی سامانه به راحتی یاد بگیرید و از یادگیری لذت ببرید.

دوره های عمومی
دوره های مدیریتی
دوره های تخصصی - غیر فنی
دوره های تخصصی - فنی

دوره های آموزشی مدیریتی

جایگاه مدیریت تا آن انداز ه حساس و قابل توجه است که لغزش و خطای در آن موجب صرف هزینه های گزاف و گاه جبران ناپذیر است. و این مهم، اهمیت آموزش های مهارت های مدیریتی را در سازمان نشان می دهد. در راستای تحقق این هدف شرکت ملی گاز ایران به پشتوانه برخورداری از مدرسین و اساتید مجرب توانسته بستر مناسبی را جهت پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت های مدیریتی دانشپذیران و شاغلین در دپارتمان های مدیریتی فراهم نماید.

آخرین دوره های آموزشی مربوط به بخش مدیریتی: