دوره های فنی و تخصصی

آموزش در هر زمینه ای در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز وجود دارد.

در هر واحدی که مشغول به کار هستید با دسته بندی دوره های آموزشی موجود بر روی سامانه به راحتی یاد بگیرید و از یادگیری لذت ببرید.

دوره های عمومی
دوره های مدیریتی
دوره های تخصصی - غیر فنی
دوره های تخصصی - فنی

دوره های آموزشی تخصصی – فنی

دوره های مهندسی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران با هدف ارتقاء سطح علمی مهندسین و متخصصین کشور پایه گذاری شده است، و از مهمترین بخش ها و دوره های سامانه به حساب می آید.

دوره های آموزشی تولید شده در امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران به پشتوانه برخورداری از مدرسین مجرب و با سابقه توام با امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی توانسته است بستر مناسبی، جهت پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت های تخصصی دانشپذیران و مهندسین شاغل در دپارتمان های مختلف را فراهم نماید.

دوره های آموزشی مربوط به بخش تخصصی – فنی: