پیکر بندی و برنامه نوییسی پروفی باس در PLC S7

آشنایی با اتوماسیون صنعتی  (PROFIBUS):

Profibus یک شبکه ارتباطی در اتوماسیون صنعتی است. که برای فرایند اتوماسیون دیجیتال و آنالوگ process Automation , Factory Automation مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه تجهیزات زیادی اعم از PLC ها HMI/SCADA ها، سنسورها، درایورها، سرورها و غیره قادر به اتصال به شبکه پروفی باس هستند. از اینرو دوره آموزشی Profibus شامل مباحث مختلف مربوطه اعم از جایگاه، ویژگی ها، تجهیزات، پیکربندی، مانیتورینگ و عیب یابی این شبکه به اهتمام واحد آموزش فنی- تخصصی ساخته شده و جهت استفاده همکاران در بستر سامانه الکترونیکی آموزش های مجازی بارگذاری گردیده است.

کد دوره

۴۱۰۵۶

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی  (PROFIBUS): 3:44:02

تعداد ویدئوها و اسلایدهای آموزشی:‌ ۳۲

سیلابس دوره

بسته آموزشی آشنایی با اتوماسیون صنعتی  (PROFIBUS):

  • فصل اول: جایگاه  (PROFIBUS) در اتوماسیون صنعتی
  • فصل دوم: ویژگی های شبکه DP-(PROFIBUS)
  • فصل سوم: تجهیزات شبکه DP(PROFIBUS)
  • فصل چهارم: پیکربندی ارتباط با تجهیزات فیلد
  • فصل پنجم: پیکربندی ارتباط بین PLC ها
  • فصل ششم: ارتباط با مانیتورینگ DP(PROFIBUS)
  • فصل هفتم: اصول و ابزارهای عیب یابی در  DP(PROFIBUS)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.