بازرسی فنی با استفاده از مایعات نافذ – PT – سطح ۱ و ۲

آشنایی با تست رنگ های نفوذی (PT):

آزمون رنگ های نفوذی به عنوان یکی از موثرترین روش های غیر مخرب در عیب یابی سطحی قطعات معرفی می شود.با این روش می توان تمامی عیوب سطحی دارای دهانه باز به روی سطح قطعه را مشخص نمود.این دوره توسط اداره آموزش و تجهیز منابع انسانی شرکت ملی گاز تولید و بر روی سامانه قرار گرفته است.

کد دوره

۲۷۴۰۴

مدت زمان دوره

بسته دوره آموزشی آشنایی با تست رنگ های نفوذی (PT): 3:09:05

سیلابس دوره

  • بسته دوره آموزشی آشنایی با تست رنگ های نفوذی (PT) :
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: مواداصلی در آزمون رنگ های نفوذی
  • فصل سوم: انواع تکنیک ها
  • فصل چهارم: حساسیت و قابلیت تفکیک پذیری
  • فصل پنجم: علائم و ارزیابی
  • فصل ششم: ستاندارد
  • فصل هفتم:تست رنگ های نفوذی (عملی)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی