توربین های گازی اصول بهره برداری و کاربرد آنها

آشنایی با توربین های گازی:

در صنعت دستگاه هایی بنام توربین هستند که با استفاده از انرژی جنبشی سیال، انرژی مکانیکی تولید می کنند. انرژی مکانیکی تولید شده در توربین ها معمولا به صورت دورانی می باشد و در صنعت برای چرخاندن دستگاه های مختلفغ مورد استفاده قرار می گیرد.تهیه این مجموعه آموزشی حاصل همکاری شرکت ملی گاز ایران و مرکز آموزش شهید بهشتی جم بوده است.

کد دوره

۵۲۰۱۸

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با توربین های گازی: ۲:۱۰:۴۴

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی آشنایی با توربین های گازی:
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: اصول و مبانی عملکرد
  • فصل سوم: ساختمان و اجزاء
  • فصل چهارم: سامانه ها یا سیستم ها
  • فصل پنجم: بهره برداری
  • فصل ششم: عیوب و نحوه تشخیص

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.