منابع تغذیه UPS

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

منابع تغذیه اضطراری وظیفه تامین برق را در هنگام قطع برق شبکه به عهده دارند. این منابع، بسته به سیستم مورد نظر تغذیه، خصوصیات متفاوتی دارند، برخی از منابع برق اضطراری که از باتری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند، فقط قادرند برای مدت محدودی، بسته به مقدار مصرف سیستم مورد تغذیه، برق آن را تامین کنند، ولی برخی دیگر قادرند به مدت نامحدودی تا زمان وصل شدن مجدد، برق اضطراری را تامین کنند.

کد دوره

۴۰۰۰۲

مدت زمان دوره

۱ ساعت

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی آشنایی با منابع تغذیه اضطراری:
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: UPS
  • فصل سوم: دیزل – ژنراتور
  • فصل چهارم: باتری ها
  • فصل پنجم: نیازسنجی و الویت بندی مصارف
  • فصل ششم: برآورد توان مورد نیاز
  • فصل هفتم: انتخاب محل مناسب جهت استقرار
  • فصل هشتم: نحوه در سرویس قرار دادن منابع تغذیه
  • فصل نهم: ضمیمه

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی