کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما

آشنایی با کالیبراسیون دما:

در محتوای الکترونیکی کالیبراسیون دما انواع تجهیزات اندازه گیری دما شامل ترموکوبل، اندازه گیری های مقاومتی دما، فشارگاز، فشاربخار، و سوئیچ های فشار مورد بحث قرارگرفته شده است. در قسمت بعد انواع کالیبراتورهای دما و روش کالیبراسیون و محاسبه عدم قطعیت در تجهیزات ابزاردقیقی بر اساس استاندارد صنایع دفاعی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کد دوره

۴۱۰۱۲

مدت زمان دوره

بسته آموزشی کالیبراسیون دما:۲:۰۸:۰۴

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی کالیبراسیون دما:
  • فصل اول: کالیبراتورهای دما
  • فصل دوم: ترموکوبل ها
  • فصل سوم: اندازه گیری های مقاومتی
  • فصل چهارم: اندازه گیرهای مکانیکی دما

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.