اشنایی با انواع کوپلینگ و روش های هم محورکردن ماشین آلات:

در صنعت قطعات یا تجهیزاتی به نام کوپلینگ ها به منظور برقراری ارتباط بین دو دستگاه محرک (مانند : الکتروموتور , پمپ و … ) و متحرک (مانند : کمپرسور و پمپ و … ) وجود دارد که در این دوره آموزشی به ذکر انواع و ویژگی های آن پرداخته شده است.
در این دوره آموزشی شما با اصول کارکرد کوپلینگ آشنا شده و مفاهیم پایه ای مربوط به آن را فرا خواهید گرفت در ادامه با انواع کوپلینگ، شرایط قرار گیری ماشین و نصب کوپلینگ ها را بررسی خواهیم کرد، در آخر نیز با ناهم راستایی محورها و همراستا سازی آشنا خواهیم شد.

کد دوره

۵۲۰۴۹

مدت زمان دوره

بسته آموزشی کوپلینگ: ۱:۱۱:۵۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی کوپلینگ:
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: مفاهیم پایه
  • فصل سوم: انواع کوپلینگ
  • فصل چهارم: شرایط قرارگیری ماشین
  • فصل پنجم: نصب کوپلینگ ها
  • فصل ششم: نا هم راستایی محورها
  • فصل هفتم: همراستا سازی