اشنایی با انواع کوپلینگ و روش های هم محورکردن ماشین آلات:

در صنعت قطعات یا تجهیزاتی به نام کوپلینگ ها به منظور برقراری ارتباط بین دو دستگاه محرک (مانند : الکتروموتور , پمپ و … ) و متحرک (مانند : کمپرسور و پمپ و … ) وجود دارد که در این دوره آموزشی به ذکر انواع و ویژگی های آن پرداخته شده است.
در این دوره آموزشی شما با اصول کارکرد کوپلینگ آشنا شده و مفاهیم پایه ای مربوط به آن را فرا خواهید گرفت در ادامه با انواع کوپلینگ، شرایط قرار گیری ماشین و نصب کوپلینگ ها را بررسی خواهیم کرد، در آخر نیز با ناهم راستایی محورها و همراستا سازی آشنا خواهیم شد.

کد دوره

۵۲۰۴۹

مدت زمان دوره

بسته آموزشی کوپلینگ: ۱:۱۱:۵۰

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی کوپلینگ:
 • فصل اول: مقدمه
 • فصل دوم: مفاهیم پایه
 • فصل سوم: انواع کوپلینگ
 • فصل چهارم: شرایط قرارگیری ماشین
 • فصل پنجم: نصب کوپلینگ ها
 • فصل ششم: نا هم راستایی محورها
 • فصل هفتم: همراستا سازی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

دوره آموزشی HSE:

گاز طبیعی مخلوطی است از هیدروکربن های مختلف که بطور طبیعی در مخازن زیرزمینی موجود می باشد. همچنین عناصری از قبیل H2S , CO2 و آب نیز همراه گاز طبیعی یافت می شود. اهمیت و توجه به مسایل ایمنی و حفظ جریان تولید که در راس برنامه های مدیران قراردارد برکسی پوشیده نیست. بنابراین لازم است پیش از بروز حادثه مسائل و مشکلاتی که در پس فعالیت های روزمره پنهان است شناسایی و ارزیابی شود.

کد دوره

۲۱۴۱۸

مدت زمان دوره

بسته آموزشی HSE (تعاریف و مفاهیم): ۱:۱۱:۳۲

بسته آموزشی HSE (مخاطرات ایستگاه ها): ۱:۵۰:۵۶

بسته آموزشی HSE (بازدیدها و ممیزی ها): ۰:۱۹:۴۸

مدت زمان مجموع کل دوره: ۳:۲۲:۱۶

تعداد ویدئوها و اسلایدهای آموزشی:‌ ۷۸

سیلابس دوره

بسته آموزشی HSE (تعاریف و مفاهیم):

 • فصل اول: تعاریف و کلیات
 • فصل دوم: تکنیک های شناسایی مخاطرات

بسته آموزشی HSE (مخاطرات ایستگاه ها):

 • فصل اول: مخاطرات عمومی
 • فصل دوم: مخاطرات کوپلینگ
 • فصل سوم: مخاطرات ایستگاه ها
 • فصل چهارم: مخاطرات هیترها
 • فصل پنجم: مخاطرات خطوط گاز، رانها و شیر آلات
 • فصل ششم: مخاطرات سیستم بودار کننده

بسته آموزشی HSE (بازدیدها و ممیزی ها):

 • فصل اول: بازدید از تاسیسات ایستگاه ها
 • فصل دوم: پروانه انجام کار
 • فصل سوم: ارزیابی مخاطرات شغلی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

دوره آموزشی HSE:

گاز طبیعی مخلوطی است از هیدروکربن های مختلف که بطور طبیعی در مخازن زیرزمینی موجود می باشد. همچنین عناصری از قبیل H2S , CO2 و آب نیز همراه گاز طبیعی یافت می شود. اهمیت و توجه به مسایل ایمنی و حفظ جریان تولید که در راس برنامه های مدیران قراردارد برکسی پوشیده نیست. بنابراین لازم است پیش از بروز حادثه مسائل و مشکلاتی که در پس فعالیت های روزمره پنهان است شناسایی و ارزیابی شود.

کد دوره

۲۱۴۱۸

مدت زمان دوره

بسته آموزشی HSE (تعاریف و مفاهیم): ۱:۱۱:۳۲

بسته آموزشی HSE (مخاطرات ایستگاه ها): ۱:۵۰:۵۶

بسته آموزشی HSE (بازدیدها و ممیزی ها): ۰:۱۹:۴۸

مدت زمان مجموع کل دوره: ۳:۲۲:۱۶

تعداد ویدئوها و اسلایدهای آموزشی:‌ ۷۸

سیلابس دوره

بسته آموزشی HSE (تعاریف و مفاهیم):

 • فصل اول: تعاریف و کلیات
 • فصل دوم: تکنیک های شناسایی مخاطرات

بسته آموزشی HSE (مخاطرات ایستگاه ها):

 • فصل اول: مخاطرات عمومی
 • فصل دوم: مخاطرات کوپلینگ
 • فصل سوم: مخاطرات ایستگاه ها
 • فصل چهارم: مخاطرات هیترها
 • فصل پنجم: مخاطرات خطوط گاز، رانها و شیر آلات
 • فصل ششم: مخاطرات سیستم بودار کننده

بسته آموزشی HSE (بازدیدها و ممیزی ها):

 • فصل اول: بازدید از تاسیسات ایستگاه ها
 • فصل دوم: پروانه انجام کار
 • فصل سوم: ارزیابی مخاطرات شغلی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.