مبانی ابزار دقیق

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

در فرآیند پالایش و نم زدایی، انتقال و تقویت فشار گاز که در پهنه جغرافیایی وسیعی صورت می گیرد، سیستم های ابزاردقیق نقش بسزایی دارند. وجود این تجهیزات امکان اندازه گیری و نظارت و کنترل کمیت ها را در اتاق های کنترل، میسر می سازد. در این دوره آموزشی ضمن یادآوری کمیت های فشار، دما، جریان گاز و سطح مایعات در مخازن همچنین به قوانین کنترلی، امکان بهره گیری بهتر از سیستم های ابزاردقیق در فرآیند توزیع گاز پرداخته شده است.

کد دوره

۴۱۰۰۱

مدت زمان دوره

۳ ساعت

سیلابس دوره

۱٫ آشنایی با ابزار دقیق
۲٫اندازه گیری در ابزار دقیق
۳٫ کمیتهای قابل اندازه گیری- فشار
۴٫ فشارسنج ها
۴٫۱٫ فشار سنج ها
۴٫۲٫ مانومترها
۴٫۳٫ فشارسنج های ارتجاعی
۴٫۴٫ فشار سنج های الکتریکی
۴٫۵٫ خطا و کالیبراسیون
۵٫ کمیتهای قابل اندازه گیری- دما
۶٫ دماسنج ها
۷٫ کمیتهای قابل اندازه گیری- سطح مایع
۸٫ نشان دهنده های سطح مایع
۹٫ کمیتهای قابل اندازه گیری- جریان سیال
۱۰٫ سیستم های اندازه گیری جریان سیال
۱۱ . مقدمه ای بر کنترل فرآیند
۱۲٫ انواع سیستم های کنترل
۱۳٫ اجزا سیستم کنترل بسته
۱۴٫ انواع روش های کنترل

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.