پیکر بندی و برنامه نویسی شبکه اترنت در PLC S7

دوره آموزشی آشنایی با اترنت صنعتی:

شبکه اترنت صنعتی از شبکه های بسیار پرکاربرد در اتوماسیون صنعتی است و در صنایع مختلف کمتر جایی را می توان معرفی کرد که این شبکه در سیستم اتوماسیون آن استفاده نشده باشد. اترنت صنعتی بیش از همه در لایه مانیتورینگ بکار می رود و سیستم هایی که با Wincc یا سایر نرم افزارها کار می کنند از طریق این شبکه با PLC ارتباط میابند. بجز لایه مانیتورینگ این شبکه برای تبادل دیتابین PLC نیز کاربرد دارد و اخیرا با عرضه شدن پروتکل هایی که بر بستر اترنت کار می کنند به لایه فیلد نیز راه یافته است. هدف از این مدیا آموزش تخصصی شبکه اترنت صنعتی با PLC S7 است و در آن پس از معرفی سخت افزاربه روش پیکربندی و برنامه نویسی برای استفاده از اترنت در کارهای مهندسی، مانیتورینگ و تبادل دیتا می پردازد. مطالب به صورت عملی و کاربردی با S300-S400 آموزش داده می شود. پیش نیاز استفاده از این مدیا آشنایی با PLC در سطح پیشرفته می باشد.

کد دوره

۴۱۰۵۷

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با اترنت صنعتی:

۴:۳۲:۲۶

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی آشنایی با اترنت صنعتی:
  • فصل اول: جایگاه اترنت در اتوماسیون صنعتی
  • فصل دوم: تاریخچه اترنت و انواع آن
  • فصل سوم: ویژگی های شبکه اترنت
  • فصل چهارم: تجهیزات شبکه اترنت
  • فصل پنجم: پیکربندی شبکه اترنت و تنظیمات آن
  • فصل ششم: استفاده از اترنت در Engineering
  • فصل هفتم: استفاده از اترنت در Monitoring
  • فصل هشتم: استفاده از اترنت در Data Exchange
  • فصل نهم: استفاده از اترنت در OPC

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.