دوره آموزشی آشنایی  با اجکتور:

اجکتورها با مخلوط های بخار خورنده خشک یا مرطوب کار می کنند، یک خلاء منطقی مورد نیاز برای عملیات صنعتی را ایجاد می نماید و در سایز های مختلف برای ظرفیت های کم و زیاد موجود می باشند. استفاده از آن راحت و بازده آن خوب می باشد. هیچ قسمت متحرکی ندارند بنابراین هزینه تعمیر آنها پایین و عمل آنها اگر خورندگی عامل مزاحمی نباشد یکسان و یکنواخت است. عملیات آنها ایمن تر و می توان از اجکتور ها در محل گازهای قابل انفجار استفاده نموده و خطر انفجار توسط جرقه را بر طرف ساخت. عملیات مداوم در محدوده طراحی دارند. هزینه های ساخت به طور نسبتا خوبی نسبت به پمپ خلاء مکانیکی پایین و همچنین فضای کمی را اشغال می کنند.
در این دوره آموزشی شما ابتدا با اساس عملکرد اجکتورها و سپس با ساختار و انواع آن آشنا شده و در انتها نیز با عوامل ایجاد اختلال در عملکرد اجکتور و انتخاب اجکتور و پر کردن Data Sheet را فرا خواهید گرفت.

کد دوره

۵۱۰۴۷

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با اجکتور: ۰:۴۶:۵۷

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی آشنایی با اجکتور:
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: اساس عملکرد
  • فصل سوم: ساختار اجکتور
  • فصل چهارم: آرایش اجکتورها
  • فصل پنجم: عوامل ایجاد اختلال در عملکرد اجکتور
  • فصل ششم: انتخاب اجکتور و پرکردن اجکتور Data sheet
  • فصل هفتم: ضمایم
  • فصل هشتم: پیوست

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.