دوره آموزشی آشنایی با بیرینگ ها:

به طورکلی بیرینگ ها یکی از قطعات اصلی به کار رفته در کلیه ماشین آلات دوار رفت و برگشتی و سیستم های انتقال قدرت به حساب می آیند که مهم ترین وظایف آنها در ماشین آلات اتصال روتور به بدنه، تثبیت موقعیت روتور، کنترل و نگهداری بارهای ناشی از قسمت های دوار می باشد. تبدیل و تهیه این مجموعه آموزشی حاصل همکاری شرکت ملی گاز ایران و مرکز آموزش شهید بهشتی جم بوده است..

کد دوره

۵۲۰۴۶

مدت زمان دوره

بسته آموزشی بیرینگ ها: ۲:۳۵:۵۶

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی بیرینگ ها:
 • فصل اول: مقدمه
 • فصل دوم: مفاهیم پایه
 • فصل سوم: انواع بیرینگ ها
 • فصل چهارم: فاکتورهای انتخاب بیرینگ
 • فصل پنجم: کد شناسایی بیرینگ
 • فصل ششم: روانکاری بیرینگ ها
 • فصل هفتم: آشنایی با انواع عیوب
 • فصل هشتم: تشخیص عیوب بیرینگ ها
 • فصل نهم: تعویض بیرینگ ها
 • ضمائم

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.