دوره آموزشی  آشنایی با تله بخار:

هدف اصلی تله بخارها با ساختار گوناگون و عملکردهای متنوع استفاده بهینه از گرمای نهان و حفظ انرژی بخار است . بر این اساس تله بخارها تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری از نظر اقتصادی دارند. عدم استفاده تله بخار مناسب و اتلاف انرژی سالانه زیان های مالی بسیاری را تحمیل می کند که متاسفانه بدلیل تدریجی بودن آن از نظرها تهیه و بر روی سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است. تبدیل و تهیه این مجموعه آموزشی حاصل همکاری شرکت ملی گاز ایران و مرکز آموزش شهید بهشتی جم بوده است.

کد دوره

۵۱۰۴۴

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با تله بخار: ۰:۴۸:۰۶

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی آشنایی با تله بخار:
  • فصل اول:کلیات
  • فصل دوم: انواع تله بخار
  • فصل سوم: تله های مکانیکی
  • فصل چهارم:تله های ترموستاتیکی
  • فصل پنجم: تله های ترمودینامیکی یا دیسکی
  • فصل ششم: نحوه تشخیص عیوب
  • فصل هفتم: مشکلات معمول در تله های بخار
  • فصل هشتم: تعمیر و نگهداری
  • فصل نهم: ضمایم

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.