دوره آموزشی آشنایی با روش های نگهداری و تعمیرات :

این دوره آموزشی با توجه به بالا بودن هزینه های تعمیر و نگهداری در صنایع نفت و گاز، به بررسی روش ها و سیر تکاملی فرهنگ تعمیر و نگهداری و تکنیک های مربوطه در این حوزه می پردازد.

کد دوره

۵۷۰۱۸-۵۷۰۱۹

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با روش های نگهداری و تعمیرات: ۲:۱۶:۴۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی آشنایی با روش های نگهداری و تعمیرات:
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: سیر تکاملی فرهنگ های نت
  • فصل سوم: انواع روش های نت
  • فصل چهارم: دسته بندی ماشین آلات
  • فصل پنجم: تکنیک های پایش وضعیت
  • فصل ششم: سیستم های مکانیزه مدیریت نت
  • فصل هفتم: جمع بندی
  • فصل هشتم: چارت سازمانی شغل تعمیرات

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.