انواع رگولاتورها و نحوه عملکرد و تنظیم آن ها

انواع رگولاتورها و نحوه عملکرد و تنظیم آن ها

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

عنوان رگلاتور که به اساسی ترین دستگاه مکانیکی موجود در ایستگاه های تقلیل فشار اطلاق می شود و وظیفه کاهش فشار را عهده دار می باشد، از نام لاتین آن یعنیRegolator به معنای تنظیم کننده گرفته شده است. در این دوره آموزشی به مبانی رگلاتور، انواع رگلاتور و تعمیر و نگهداری آنها پرداخته شده است.

کد دوره

۴۱۰۹۱

مدت زمان دوره

۴ ساعت

سیلابس دوره

۱٫ فصل اول: گاز طبیعی از تولید تا مبادی مصرف
۲٫ فصل دوم: تقلیل فشار
۳٫ فصل سوم: مروری بر تئوری کنترل
۴٫ فصل چهارم: مبانی رگلاتور
۵٫ فصل پنجم: پدیده دروپ
۶٫ فصل ششم: رگلاتورهای پایلوت دار
۷٫ فصل هفتم: آشنایی با رگلاتورهای متداول
۸٫ فصل هشتم: به هم بندی رگلاتورها
۹٫ فصل نهم: رگلاتور خانگی(ِDomestic)
۱۰٫ فصل دهم: رگلاتور(Axial Flow)
۱۱٫ فصل یازدهم: رگلاتور رومباخ
۱۲٫ فصل دوازدهم: رگلاتور تارتارینی
۱۳٫ فصل سیزدهم: رگلاتور آر ام جی
۱۴٫ فصل چهاردهم: رگلاتور گورتر
۱۵٫ فصل پانزدهم: رگلاتور آزوفلکس

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.