اصول عایقکاری و شناخت تجهیزات آن

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

استفاده از خطوط لوله یکی از ایمن ترین و ارزان ترین روش های حمل و نقل مواد سوختنی و محصولات نفتی به شمار می آید. تاثیر عوامل مختلف و تنوع شرایط موجود در محیط می تواند سلامت خطوط لوله را به خطر اندازد. پوشش اولیه خط دفاعی در برابر محیط خورنده می باشد که لوله در آن مدفون می شود. در این دوره آموزش اصول و روش های عایقکاری مورد مطالعه قرار گرفته است.

کد دوره

۵۷۰۰۹

مدت زمان دوره

۱ ساعت

سیلابس دوره

۱ . مبانی تئوری
۱-۱ مقدمه
۱-۲ عوامل موثر در انتخاب پوشش
۱-۳ درجات زنگ زدگی
۱-۴ استانداردها
۲٫ فصل دوم: آماده سازی
۲-۱ مقدمه
۲-۲ انواع روشهای آماده سازی
۲-۳ آماده سازی به روش دستی
۲-۴ آماده سازی به روش پرتاب ساینده
۲-۵ روش پاششی با هوای فشرده
۲-۶ روش پاششی گریز از مرکز
۲-۷ ویژگیهای یک ساینده مناسب
۳٫ فصل سوم: پرایمر
۳-۱ مقدمه
۳-۲ نحوه پرایمر زنی
۳-۳ نکاتی در مورد پرایمر زنی
۳-۴ نگهداری و استفاده از پرایمرها
۴٫ فصل چهارم : انواع پوشش
۴-۱ پوشش قیر زغال سنگی
۴-۲ پوشش سه لایه پلی اتیلن
۴-۳ پوشش پلی یورتان
۴-۴ پوشش اپوکسی
۴-۵ پوشش قیر نفتی اصلاح شده
۵٫ فصل پنجم: پوشش سرد
۵-۱ روش کار
۵-۲ آزمایشات
۵-۳ تعمیر پوشش
۵-۴ روشهای تشخیص سالم بودن پوشش
۶٫ فصل ششم: پوشش گرم
۶-۱ مقدمه
۶-۲ پوشش گرم در کارگاه
۶-۳ نکاتی در مورد عایقکاری گرم
۶-۴ روشهای تشخیص سالم بودن پوشش
۶-۵ آزمایشات پوشش لوله
۶-۶ تعمیر پوشش لوله
۶-۷ نگهداری و حمل و نقل
۷٫ فصل هفتم: پوشش سه لایه پلی اتیلن
۸٫ فصل هشتم: آزمایش عدم منفذ

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.