مبدل های حرارتی – اصول و مبانی

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

در این دوره آموزشی سعی بر معرفی کاربردی و صنعتی مبدل های حرارتی و اجزای تشکیل دهنده آن‌ها شده است و همچنین به منظور بهره برداری دقیق تر و آشنایی بیشتر با فرآیند بهره برداری از این تجهیزات به ذکر مواردی همچون عیوب و مشکلات، نکات ایمنی، اقدامات لازم جهت تحویل آن به تعمیرات و مواردی همچون از سرویس خارج کردن بصورت نرمال آورده شده است و با توجه به  case study‌های تعریف شده در انتهای این دوره با مواردی فرآیندی و ملاحظاتی عملیاتی درمورد مبدل‌های حرارتی آشنا خواهیم شد.

کد دوره

۵۱۰۱۰

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با مبدل های حرارتی:

۱:۱۲:۴۴

بسته آموزشی آشنایی با مبدل های حرارتی ۲ :

۰:۴۹:۲۷

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی آشنایی با مبدل های حرارتی ۱:
 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: انواع مبدل
 • فصل سوم: کاربردهای عملیاتی
 • فصل چهارم: اجزائ مبدل
 • بسته آموزشی آشنایی با مبدل های حرارتی ۲ :
 • فصل اول: نکات ایمنی
 • فصل دوم: عیوب و مشکلات
 • فصل سوم: چک و ثبت متغیرها
 • فصل چهارم: در سرویس قراردادن
 • فصل پنجم: از سرویس خارج کردن نرمال
 • فصل ششم: تحویل مبدل برای تعمیرات
 • فصل هفتم: تحویل گرفتن مبدل بعد از تعمیرات
 • فصل هشتم: case study
 • فصل نهم: جمع بندی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.