کمپرسورها – اصول بهره برداری و کاربرد آنها

دوره آموزشی آشنایی با کمپرسورها:

به طور کلی در صنعت به منظور افزایش فشار سیالات گازی از تجهیزاتی به نام کمپرسورها استفاده می شود  و  از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می شود از آنجا که این دستگاه ها جزء تجهیزات گران و پر اهمیت صنعت نفت و گاز می باشند، در این دوره آموزشی تلاش بر معرفی و شناخت کارکرد، اجزاء و ملاحظات لازم در هنگام بهره برداری و از سرویس خارج کردن و انواع کمپرسورها شده است که کاربرد متفاوت با توجه به ساختار و عملکرد مربوطه دارا می باشند.

کد دوره

۵۲۰۲۴-۵۲۰۳۰-۵۲۰۳۱

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با کمپرسورها (بخش اول): ۰:۳۷:۰۵

بسته آموزشی آشنایی با کمپرسورها (بخش دوم): ۱:۰۲:۱۵

مدت زمان مجموع کل دوره: ۱:۳۹:۲۰

تعداد ویدئوها و اسلایدهای آموزشی:‌ ۶۹

سیلابس دوره

بسته آموزشی آشنایی با کمپرسورها (بخش اول):

 • فصل اول: مقدمه
 • فصل دوم: مبانی علمی
 • فصل سوم: کمپرسورهای رفت و برگشتی
 • فصل چهارم: سانتریفوژی
 • فصل پنجم: پیچشی

بسته آموزشی آشنایی با کمپرسورها (بخش دوم):

 • فصل اول: ساختمان و اجزاء
 • فصل دوم: وضعیت اضطراری
 • فصل سوم: راه اندازی
 • فصل چهارم: از سرویس خارج کردن
 • فصل پنجم: چک و ثبت متغیرها
 • فصل ششم: تعمیرات جزئی
 • فصل هفتم: نکات ایمنی
 • فصل هشتم: ضمائم

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.