ابزارآلات و کارگاه های تعمیرات مکانیک

ابزارآلات و کارگاه های تعمیرات مکانیک

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

یک تکنسین تعمیرات میبایست به منظور انجام دقیق، سریع و ایمن کار، ابزارآلات مناسب برای انجام هر نوع کار تعمیراتی را بشناسد و با روش های صحیح استفاده از آنها آشنا باشد، زیرا عدم استفاده از ابزار آلات مناسب و عدم آشنایی با روش صحیح استفاده از آنها، باعث اتلاف زمان، کاهش راندمان و برخی اوقات آسیب دیدن ابزار، قطعه و یا خود تکنسین می شود. انبار ابزار آلات نیز به منظور نگهداری صحیح از ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز در کارگاه های تعمیرات مورد نیاز است تا بتوان با مراجعه به آنجا ابزار مورد نیاز را به راحتی و به سرعت تهیه نمود. از این رو برای افراد شاغل در محیط های صنعتی لازم است تا امکانات موجود در انبار را شناخته و با روال صحیح دریافت و تحویل ابزار از انبارها نیز آشنا باشند. دوره آموزشی آشنایی با کارگاه ها، انبار و ابزارآلات تعمیرات مکانیک، انبار ابزارآلات تعمیرات مکانیک به معرفی کارگاه های تعمیرات مکانیک، انبار ابزارآلات و همچنین رایج ترین و پرکاربردترین ابزارآلات مورد استفاده در تعمیر ماشین آلات پرداخته است.

کد دوره

۵۵۰۰۲-۵۵۰۰۳

مدت زمان دوره

بسته آموزشی ابزارآلات، انبار، کارگاه های تعمیرات مکانیک:

۳:۰۱:۲۳

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی ابزارآلات، انبار، کارگاه های تعمیرات مکانیک:
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: اصول و تجهیزات ایمنی
  • فصل سوم: معرفی کارگاه های تعمیرات مکانیک
  • فصل چهارم: معرفی ابزارآلات تعمیرات مکانیک
  • فصل پنجم: نگهداری و حمل ابزارآلات

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.