ارگونومی تخصصی

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

ارگونومی عبارت است از دانش بکار بردن اطلاعات علمی موجود درباره انسان در طراحی محیط کار. ارگونومی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسان را بررسی می‌کند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی مشاغل، فراورده‌ها، محیط‌های کار و تجهیزات به کار می‌بندد.. معمولاً از اصطلاحات ارگونومی و عوامل انسانی (Human Factors) به طور مترادف بهره گرفته می‌شود. هر دو اصطلاح رابطه دوسویه  کار و نیازمندی‌های شغلی را بازگو و تشریح می‌کند و هر دو درصدد کاهش فشارهای جسمانی و روانی در محیط کار هستند. آشکارترین اثر مثبت طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط کار، بالارفتن سطح ایمنی، بهداشت، تطبیق کار با کارگر بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری است.در این دوره آموزشی به مفاهیم و کلیات ارگونومی، ارگونومی فیزیگی یا جسمی، ابزار دستی، ارگونومی در محیط کار، ارگونومی ایستگاه های کار نشسته و غیره پرداخته می شود.

کد دوره

۲۱۲۰۷

مدت زمان دوره

بسته آموزشی ارگونومی:

۳:۰۰:۰۰

سیلابس دوره

 • فصل اول: مفاهیم و کلیات
 • مقدمه ای بر ارگونومی
 • تاریخچه ارگونومی
 • تعریف ارگونومی
 • نگرش و چشم اندازهای ارگونومی
 • اهمیت اجتماعی ارگونومی
 • هزینه ها و دست آوردهای ارگونومی
 • ارگونومی فیزیکی یا جسمی
 • بیومکانیک شغلی وفیزیولوژی کار
 • آنتروپومتری
 • خطرات عدم رعایت اصول ارگونومی(بررسی صدمات اسکلتی-عظلانی مرتبط با کار)
 • ابزار دستی
 • کلیات
 • اصول طراحی و نحوه کار با ابزار دستی
 • ارگونومی در محیط کار
 • توصیه های ارگونومی در طراحی محیط کار
 • شرایط فیزیکی محیط کار
 • فصل دوم: ارگونومی ایستگاه های کار نشسته
 • توصیه های ارگونومی در ایستگاه های کار نشسته
 • توصیه های مورد نیاز در استفاده از تجهیزات کار
 • عوامل موثر در نحوه نشستن
 • ارگونومی کار با رایانه
 • فصل سوم : بررسی ارگونومیک ایستگاه کار ایستاده و حمل بار
 • کار ایستاده
 • اصول حمل دستی بار
 • فصل چهارم-مباحث مربوط به سلامت شغلی در ارگونومی
 • خستگی
 • استرس
 • نوبت کاری
 • خطای انسانی
 • آنالیز شغلی یا JSA

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.