توربین های بخار – اصول، بهره برداری و کاربرد آنها

توربین های بخار – اصول، بهره برداری و کاربرد آنها

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

در صنعت با تجهیزاتی به نام موتورهای حرارتی می توان انرژی گرمایی در سیالات گرم مانند بخار را به کار مکانیکی تبدیل نمود. توربین های بخار مورد استفاده در صنایع اندازه های مختلفی دارند، به طور کلی این تجهیزات توانایی تولید توان هایی از چند اسب بخار تا مقادیر بیشتر از ۱۳۰۰ مگاوات را نیز دارا می باشند که غالبا از انواع کوچک آن در صنایع فرآیندی مانند نفت و گاز و پتروشیمی به منظور تامین نیروی محرکه تجهیزات، به طور وسیعی استفاده می گردد. در این دوره آموزشی به اساس عملکرد توربین های بخار، انواع توربین بخار، سیکل توربین بخار، ساختمان و اجزا و بهره برداری آن پرداخته شده است.

کد دوره

۵۲۰۱۳

مدت زمان دوره

بسته آموزشی توربین بخار :

۱:۳۸:۳۷

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی توربین بخار :
  • فصل اول: اساس عملکرد توربین های بخار
  • فصل دوم: انواع توربین های بخار
  • فصل سوم: سیکل توربین بخار
  • فصل چهارم: ساختمان و اجزا سیکل توربین بخار
  • فصل پنجم: سامانه ها یا سیستم ها
  • فصل ششم: بهره برداری از توربین های بخار
  • فصل هفتم: عیوب و نحوه تشخیص

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.