کد دوره

۹۰۱۹

مدت زمان دوره

بسته آموزشی حل مساله:۲:۲۳:۰۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی حل مساله:
  • فصل اول: شناخت مسئله
  • فصل دوم: تصمیم گیری و نگرش
  • فصل سوم: نکات کلیدی حل مسئله
  • فصل چهارم: خلاقیت در حل مساله