مدیریت رفتار سازمانی

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

مدیریت رفتار سازمانی یا Organizational Behavior را شاید بتوان یکی از کلیدی‌ترین و زیر‌بنایی‌ترین دوره ها در دوره‌های مدیریتی دانست (دانشجویان مدیریت، معمولاً این درس را به اختصار، OB‌ می‌نامند).

دوره مدیریت رفتار سازمانی با به کارگیری و استفاده از حوزه‌های متعدد علمی، می‌کوشد مجموعه‌ای از مبانی اولیه رفتارشناسی فردی و رفتارشناسی در محیط سازمانی را به ما بیاموزد.

کد دوره

۱۳۰۰۳

مدت زمان دوره

۵ ساعت

سیلابس دوره

فصل اول:‌پیش درآمدی بر رفتار سازمانی
مقدمه
رفتار سازمانی در سطح جهانی
فصل دوم: مبانی رفتار فرد
آشنایی با الگوهای رفتار فرد
مفاهیم اصلی انگیزش
انگیزش:‌مفاهیم تا کاربرد
تصمیم گیری فردی
فصل سوم: مبانی رفتار گروه
مقدمه
شناخت تیم
ارتباطات
رهبری
قدرت و سیاست
تعارض و مذاکره
فصل چهارم: سازمان
ساختار سازمانی
تکنولوژی و طرح ریزی شغل
ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش
فرهنگ سازمانی
تغییر و بهبود سازمانی

استاد دوره

(مجموعه مدرسین)

نوع محتوای آموزشی

اسلاید – فلش – اسکورم

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی