دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت:

در این دوره آموزشی کوشیده شده است تا با ارائه تاریخچه شکل گیری مکتب مدیریت و تشریح وظایف مدیران فراگیران محترم بتوانند مکتبی خاص را در رویکردهای موقعیت سازمانی خود بکارگیرند تا موثر واقع گردند.

کد دوره

مدت زمان دوره

مدت زمان مجموع کل دوره: ۳:۱۰:۰۰

تعداد ویدئوها و اسلایدهای آموزشی:‌ ۴۲

سیلابس دوره

بسته آموزشی مبانی سازمان و مدیریت :

  • فصل اول: کلیات مدیریت و تاریخچه
  • فصل دوم: تصمیم گیری و برنامه ریزی
  • فصل سوم: سازماندهی
  • فصل چهارم: هدایت
  • فصل پنجم: نظارت
  • فصل ششم: خلاقیت

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی