دوره آموزشی مربیگری:

مربی گری یک فرایند تعاملی و نتیجه گراست که هدف از اجرای آن تسهیل شرایط برای رشد فردی، بهبود عملکرد و یادگیری خود محور، و در سطحی عمیق تر افزایش توانمندی در حل مساله و بهبود اعتماد به نفس در فرد است. مهارت‌های یک مربی در برقراری یک ارتباط سازنده، گوش کردن موثر، پرسش گری اثربخش و تسهیل در فرآیند تعیین اهداف نتیجه گرا، شایستگی‌هایی هستند که یک مربی موفق را متمایز می‌نماید. به زبانی ساده، مربی گری درباره کمک به فرد برای رسیدن به راه حل مناسب در مقابل یک مساله بدون ارائه راهکار از سوی مربی می‌باشد. این فرآیند بر این اصل استوار است که فردی که با چالشی روبروست، بهترین گزینه ای است که می‌تواند برای مساله یا مشکل خود راه حل بیابد، شاید فقط کافی است یک مربی به او کمک کند تا موضوع را همه جانبه و از زوایای مختلفی نگاه کند.

کد دوره

۱۳۳۰۸

مدت زمان دوره

بسته آموزشی مربیگری:

۳:۰۱:۰۰

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی مربیگری:
 • فصل اول: تبیین ضرورت های مربیگری
 • فصل دوم: مربیگری
 • فصل سوم: آشنایی با سبک های مربیگری
 • فصل چهارم: ارائه تصویری روشن از اهداف مربیگری
 • فصل پنجم: اکتشاف
 • فصل ششم: آشنایی با مهارت های اولیه
 • فصل هفتم: آشنایی با انواع سوالات
 • فصل هشتم: انتقال تجربیات مربی
 • فصل نهم: شاخصها
 • فصل دهم: اختیار دادن و حمایت
 • فصل یازدهم: نظریه های گلد اسمیت
 • فصل دوازدهم: نکات تکمیلی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.