دوره آموزشی هوش هیجان:

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (به انگلیسی: Emotional intelligence | EQ) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که EQ بالایی دارد، سه مؤلفه هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفه شناختی، مؤلفه فیزیولوژیکی و مؤلفه رفتاری. متونِ علم مدیریت بر این باورند که رهبران و مدیران، با هوش‌های هیجانیِ بالاتر، توان بیشتری برای هدایتِ سازمانِ تحت کنترل‌شان دارند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند، اما فاقدِ هوش هیجانی و اجتماعی اند، در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند.  کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند می‌توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده، بینِ پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعاتِ عاطفی برای راهنمایی فرایندِ تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند.

کد دوره

مدت زمان دوره

مدت زمان مجموع کل دوره: ۳:۵۲:۰۰

تعداد ویدئوها و اسلایدهای آموزشی:‌ ۳۵

سیلابس دوره

بسته آموزشی هوش هیجانی:

  • فصل اول: آشنایی با هوش هیجانی
  • فصل دوم: هیجان و زندگی
  • فصل سوم: مبانی و مهارت های هوش هیجانی
  • فصل چهارم: روش های درک وشناخت
  • فصل پنجم: مهارت های اجتماعی هوش هیجانی
  • فصل ششم: فواید هوش هیجانی
  • فصل هفتم: پرورش هوش هیجانی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.