دوره آموزشی هیدرات های گازی:

در این دوره علت بوجود آمدن هیدرات ها و راه های از بین بردن آنها و پیشگیری از بودجود آمدن هیدرات در فرآیندها و دستگاه های صنعتی توسط دکتر بهمن توحیدی بررسی و تحلیل خواهد شد. بطور کلی هر ماده خالص می تواند سه حالت گاز، مایع و جامد باشد و البته آب می تواند در هر سه حالت قرار بگیرد. همچنین آب علاوه بر پیوند کوالانسی پیوند هیدروژنی هم دارد، و این پیوند باعث قطبی شدن ملکول آب خواهد شد و همین ویژگی باعث تفاوت های زیادی بین آب و سایر مواد از نظر نقطۀ جوش، ذوب و غیره می شود و همچنین باعث ایجاد هیدرات نیز می گردد.

کد دوره

۸۱۳۱۳

مدت زمان دوره

بسته آموزشی  آشنایی با هیدرات های گازی: ۷:۲۳:۵۰

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی آشنایی با هیدرات های گازی:
 • فصل اول: گاز طبیعی
 • فصل دوم:عوامل ایجاد رطوبت در گاز طبیعی
 • فصل سوم: مقدمه ای بر هیدرات های گازی
 • فصل چهارم: آب و نقش آن در در تشکیل هیدرات
 • فصل پنجم: شرایط تشکیل هیدرات های گازی
 • فصل ششم: ساختارهای هیدرات های گازی
 • فصل هفتم: ترمودینامیک هیدرات های گازی
 • فصل هشتم: تشکیل و واپاشی تشکیل هیدرات
 • فصل نهم: روش های جلوگیری و حذف هیدرات
 • فصل دهم:آموزش نرم افزار hydra flash

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.