دوره آموزشی Access2013

بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از داده ها و اطلاعات مرتبط به یک موضوع است به طوریکه به آسانی می توان این داده ها را بازیابی و ویرایش نمود. نرم افزارهای سیستم مدیریت پایگاه داده همچون Access ابزاری برای تولید بانک های اطلاعاتی و مدیریت آنها هستند. این نرم افزارها امکاناتی را فراهم می کنند تا بتوان انواع متفاوت داده ها را ذخیره سازی، ویرایش و بازیابی نمود. بازیابی اطلاعات شامل استخراج اطلاعات مفید از داده های بانک اطلاعاتی در قالب های مختلف مثل فرم، گزارش و غیره است. Access به عنوان یکی از این نرم افزارها، اطلاعات را به صورت جداولی شامل سطرها و ستون ها مانند آن چه در کار برگ های Excel دیده اید، سازماندهی می کند.

کد دوره

۷۰۰۵

مدت زمان دوره

بسته آموزشی Access2013:

۶:۴۰:۰۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی Access2013:
  • فصل اول: نصب و پیکربندی Office 2013
  • فصل دوم: مفاهیم اولیه فایل
  • فصل سوم: کار با بانکهای اطلاعاتی فایل
  • فصل چهارم: کار با جداول فایل
  •   فصل پنجم: ایجاد و استفاده از پرس و جوها
  • فصل ششم: استفاده از فرمها فایل
  •   فصل هفتم: ابزارهای گزارش گیری فایل
  •   فصل هشتم: تکنیکهای پیشرفته در Access2013

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.