مخاطرات ایستگاه ها

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

گاز طبیعی مخلوطی است از هیدروکربن های مختلف که بطور طبیعی در مخازن زیرزمینی موجود می باشد. همچنین عناصری از قبیل H2s , Co2 و آب نیز همراه گاز طبیعی یافت می شود. اهمیت و توجه به مسایل ایمنی و حفظ جریان تولید که در راس برنامه های مدیران قراردارد برکسی پوشیده نیست. بنابراین لازم است پیش از بروز حادثه مسائل و مشکلاتی که در پس فعالیت های روزمره پنهان است شناسایی و ارزیابی شود

کد دوره

IG9605

مدت زمان دوره

۴ ساعت

سیلابس دوره

۱٫ شناخت گاز طبیعی
۲٫ ایستگاه های تقلیل فشار
۳٫ تعاریف و اصطلاحات
۴٫ مقدمه
۵٫ فرآیند مدیریت ریسک
۶٫ روش مطالعه عملیات و خطر(HAZOP)
۷٫ روش آنالیز حالات بالقوه خرابی و اثرات
۸٫ مخاطرات عمومی
۹٫ مخاطرات کوپلینگ عایق (IC/IF)
۱۰٫مخاطرات فیلترها
۱۱٫ مخاطرات هیترها
۱۲٫ مخاطرات خطوط گاز، ران‌ها و شیرآلات
۱۳٫ مخاطرات سیستم بودارکننده گاز طبیعی
۱۴٫ بازدید از تاسیسات ایستگاه‌های تقلیل فشار
۱۵٫پروانه انجام کار
۱۶٫ارزیابی مخاطرات شغلی

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.