دوره آموزشی PCS7(part 1):

PCS7 سیستمی است که بعنوان DCS زیمنس مطرح شده ولی می توان از آن برای کاربردهای PLC نیز استفاده نمود. این مدیا ابتدا به معماری سیستم PCS7 می پردازد و اجزای سخت افزاری مورد استفاده شامل BUS ,AS, OS,…را توضیح می دهد. سپس جزئیات سخت افزار و نرم افزار سیستم را تشریح می کند، پس از آن با ایجاد پروژه به صورت عملی پیکربندی سخت افزار و شبکه بندی انجام شده و به برنامه نویسی بازبان CFC می پردازد. در ادامه سیستم مانیتورینگ OS با بکارگیری بلوک های OCM پیاده سازی شده و امکانات مختلف OS و پنجره های آن تشریح می گردد. پیش نیاز استفاده از این مدیا دوره های آموزشی PLCS7 و شبکه های Profibus , Ethernet , Wincc می باشد.

کد دوره

۱۲۹۶۴-۴۱۰۵۴

مدت زمان دوره

بسته آموزشی PCS7(part1):

۶:۰۹:۳۲

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی PCS7(part1):
 • فصل اول: مقدمه
 • فصل دوم: معماری PCS7(part1) و سخت افزار آن
 • فصل سوم: نرم افزارPCS7(part1)
 • فصل چهارم: ایجاد پروژه باPCS7(part1)
 • فصل پنجم: پیکربندی سخت افزار و شبکه در Componetnt view
 • فصل ششم: تنظیمات Plant view
 • فصل هفتم: برنامه نویسی با بلوک های پایه دار
 • فصل هشتم: برنامه نویسی با بلوک های OCM و پیاده سازی مانیتورینگ
 • فصل نهم: استفاده از بلوک های channel Driver در CFC
 • فصل دهم: فعال سازی امکانات Diagnostics
 • فصل یازدهم: فانکشن نویسی PCS7(part1)
 • فصل دوازدهم: کنترل PID
 • فصل سیزدهم: آرشیوسازی و مستندسازی پروژه

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.