دوره آموزشی PCS7(part2):

در صورتیکه که کابرPCS7(part1) را گذرانده باشد می تواند ازین مدیا استفاده کند. در ابتدا PCS7 با ساختارهای OS Single, Clinet Server مورد بحث قرار می گیرد و بطور عملی پیاده سازی می شود. تغییر و طراحی Block icon ,Faceplate موضوع بعدی است که به آن پرداخته شده است و عملا با ذکر مثال انجام می گیرد.استفاده از Model و Process Tag , همچنین استفاده از کتابخانه APL مطلب بعدی است. در ادامه برنامه نویسی کنترل ترتیبی با SFC پیاده سازی و تست می شود. استراتژی های مختلف کنترل لوپ PID تشریح شده و نهایتا تبادل دیتا بین سیستم های کنترل درPCS7توضیح داده میشود.

کد دوره

۱۲۸۸۲-۴۱۰۵۵

مدت زمان دوره

بسته آموزشی PCS7(part2) :

۶:۲۶:۳۶

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی PCS7(part2) :
 • فصل اول: ساختارهای مختلف مانیتورینگ درPCS7
 • فصل دوم: پیاده سازی PCS7 با چند OS Single بصورت…
 • فصل سوم: پیاده سازی PCS7 با چند OS Single
 • فصل چهارم: ایجاد پروژه بصورت Client/server
 • فصل پنجم: بررسی امکانات گرافیک Os وتغییر در آن
 • فصل ششم: تغییر و طراحی Block icon ,Faceplate
 • فصل هفتم: طراحی Model و Process Tag
 • فصل هشتم: استفاده ازAPL
 • فصل نهم: استراتژی کنترل PID
 • فصل دهم: برنامه نویسی با SFC
 • فصل یازدهم: استفاده از PCS7 برای PLC
 • فصل دوازدهم: تبادل دیتا بین AS با سایر سیستم های کنترل

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.