دوره آموزشی plc تکمیلی:

در صورتی که کاربر آموزش PLCS7 پیشرفته  را گذرانده باشد می تواند از مطالب این مدیا استفاده کند.در این مدیا مطالب تخصصی تر و حرفه ای برای کاربران PLC آورده شده است و موضوع اصلی آن تکنیک های برنامه نویسی PLC با زبان های مختلف است. در مدیاهای سطح مقدماتی و پیشرفته زبان های برنامه نویسی LAD , FBD توضیح داده شد. این مدیا بحث را با زبان برنامه نویسی STL که به صورت متنی است و پایین ترین سطح را در بین زبان های برنامه نویسی دارد شروع میکند. پس از آن به زبان برنامه نویسی SCL که زبانی سطح بالا و مشابه پاسکال است می پردازد سپس زبان های Higraph , Graph که به طور خاص برای کنترل ترتیبی طراحی شده را تشریح می کند. در ادامه به بحث فانکشن های سیستمی SFB. SFC می پردازد. در انتها نظام CFC و کاربرد آنرا در S7-700 بررسی می کند. همه موارد فوق با مثال های عملی ارائه می شوند.

کد دوره

۴۱۰۴۵

مدت زمان دوره

بسته آموزشی plc تکمیلی: ۵:۰۰:۱۶

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی plc تکمیلی:
  • فصل اول: برنامه نویسی به زبان STL
  • فصل دوم: برنامه نویسی به زبان PLC
  • فصل سوم: برنامه نویسی به زبان Graph s7
  • فصل چهارم: برنامه نویسی به زبان Higraph
  • فصل پنجم: برنامه نویسی با فانکشن های سیستمی
    SFB. SFC
  • فصل ششم: برنامه نویسی S7-300 با CFC

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.