دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه یک – Pre-Intermediate One:

همه ما برای برقراری ارتباط، استقاده از کامپیوتر و ارتقا سطح آموزشی و پیشرفت های شغلی و … نیازمند یادگیری زبان انگلیسی هستیم. اما ممکن است یادگیری ما به دلیل کمبود وقت، اشتغال به کار، بعد مسافت و یا هزینه های گزاف کلاس های آموزشی به تعویق بیافتد.
گستردگی استفاده از فضای مجازی، آموزش را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آموزش آنلاین زبان انگلیسی ، دسترسی زبان آموزان به مطالب را، محدود به زمان و مکان نمی کند. در این نوع از آموزش، زبان آموز می تواند، هر ساعت از شبانه روز را به یادگیری اختصاص دهند. ضمن اینکه در آموزش آنلاین زبان، همواره قابلیت تکرار و تمرین و بازگشت به مطالب در زمان دلخواه وجود دارد

کد دوره

۶۰۰۹

مدت زمان دوره

بسته آموزشی زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه یک :

۲۰:۰۰:۰۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه یک:
  • PI One, Uit One
  • PI One, Unit Two
  • PI One, Unit Three