مبانی اتوماسیون صنعتی:

به طور کلی در صنعت به منظور افزایش فشار سیالات گازی از تجهیزاتی به نام کمپرسورها استفاده می شود و که از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می شود از آنجا که این دستگاه ها جزء تجهیزات گران و پر اهمیت صنعت نفت و گاز می باشند، در این دوره آموزشی تلاش بر معرفی و شناخت کارکرد، اجزاء و ملاحظات لازم در هنگام بهره برداری و از سرویس خارج کردن و انواع کمپرسورها شده است که کاربرد متفاوت با توجه به ساختار و عملکرد مربوطه دارا می باشند.

کد دوره

۴۱۰۰۵

مدت زمان دوره

بسته آموزشی اتوماسیون صنعتی: ۴:۰۰:۰۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی اتوماسیون صنعتی بخش اول:
    فصل یک:General Overview
  • فصل دوم: Controller
  • بسته آموزشی اتوماسیون صنعتی بخش دوم:
  • فصل یک:Scada
  • فصل دوم: HMI
  • بسته آموزشی اتوماسیون صنعتی بخش سوم:
  • فصل یک: Indastrial Network
  • فصل دو: Instrumentation

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.