کلیاتی بر عملیات گاز رسانی

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

گاز طبیعی پس از خروج از پالایشگاه توسط شبکه خطوط انتقال به شبکه توزیع یا پایانه های صادراتی ارسال می گردد. از آنجا که فشار گاز در طول مسیردر اثر عبور از خطوط لوله طولانی کاهش می یابددر بین مسیر ایستگاه های تقویت فشار تعبیه شده تا کاهش فشار مذکور را جبران نمایند. در این دوره آموزشی با روند کلی فرایند گاز رسانی آشنا خواهید شد.

کد دوره

مدت زمان دوره

۱ ساعت

سیلابس دوره

مروری بر فرآیندهای گاز

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.